Letselschade claimen

Smart Letselschade is er voor u. Dat betekent niet alleen dat wij er alles aan doen om uw schade te verhalen bij de verantwoordelijke partij, maar ook dat u één vast aanspreekpunt krijgt waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Een schade aanmelden kan altijd, ook in het weekend. Via onze website of via de chat. Onze planner neemt dan binnen 24 uur contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijke intake. Voor die intake hoeft u de deur niet uit: onze jurist komt bij u thuis om uw zaak met u door te spreken.

 

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Onze aanpak

Als we bij u thuis langskomen, dan doorlopen we samen de volgende stappen:

1. Aanvullende stukken opvragen
Al tijdens de intake bespreken we met u welke stukken wij van u nodig hebben om uw zaak in gang te kunnen zetten. Zodra wij het kenteken in ons bezit hebben, inventariseren we uw schade en achterhalen de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij en stellen deze aansprakelijk.

2. Wederpartij aansprakelijk stellen
Vervolgens stellen wij de wederpartij aansprakelijk voor de schade die u geleden heeft en vragen wij alvast een eerste voorschot voor de door u geleden schade. Dit doen wij schriftelijk bij de verzekeraar van de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor uw letsel. De wederpartij moet de aansprakelijkheid (deels) erkennen om uw zaak voort te kunnen zetten.

3. Voorschot aanvragen ter vergoeding van uw gemaakte kosten 
Zodra de wederpartij aansprakelijkheid heeft erkend, stellen wij hem op de hoogte van uw letsel en schade. Dan vragen we ook direct indien nodig een aanvullend voorschot aan voor uw schade, zodat uw eerste kosten en verliezen zo snel mogelijk gedekt zijn. Wij blijven dat doen zolang uw schade hoger is dan de tot dan toe uitgekeerde voorschotten enwij dit aan de wederpartij kunnen onderbouwen. Net zolang totdat wij over kunnen gaan tot het sluiten van uw dossier.

4. Voortgang bespreken 
Onze medisch adviseur zal aan de hand van uw medische informatie advies geven over uw letselschade en wat er kan worden verwacht met betrekking tot uw letsel in de toekomst. Wij zullen u adviseren uw dossier pas af te wikkelen wanneer dit medisch ook verantwoord is, altijd in overleg met u.

5. Definitieve schaderegeling 
Wanneer er sprake is van een medische eindsituatie - of wanneer u graag uw dossier wilt sluiten - overleggen wij met de wederpartij over een passende slotbetaling. Natuurlijk overleggen wij voordat wij een voorstel bij de wederpartij neerleggen eerst met u. Zijn alle partijen akkoord? Dan wordt de slotuitkering aan u overgemaakt en sluiten wij uw dossier. Maar dat betekent niet dat we van de radar verdwijnen: als u vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken voor advies!

Kunt u letselschade claimen?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw letselschade, moet u aan een aantal criteria voldoen:

  • Heeft u een ongeval gehad of op een andere wijze schade opgelopen?
  • Heeft deze gebeurtenis in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden?
  • Heeft u aan dit ongeval verwondingen overgehouden?
  • Heeft u materiële of immateriële schade opgelopen door het letsel?
  • Is een ander aansprakelijk voor het ongeval?
  • U heeft waarschijnlijk recht op schadevergoeding als u bovenstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden. Zeker weten of u in aanmerking komt voor schadevergoeding? 

Doe dan de Recht op Schadevergoeding-check!

Doe de check