Onze werkwijze

Smart Letselschade is er voor jou. Dat betekent niet alleen dat wij er alles aan doen om jouw schade te verhalen bij de verantwoordelijke partij, maar ook dat je één vast aanspreekpunt krijgt waarbij je met al je vragen terecht kunt. Een schade aanmelden kan altijd, ook in het weekend. Via onze website of via de chat. Onze planner neemt dan binnen 24 uur contact met jou op om een afspraak te maken voor een persoonlijke intake. Voor die intake hoef je de deur niet uit: onze jurist komt bij jou thuis om jouw zaak met jou door te spreken.

 

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Onze aanpak

Als we bij jou thuis langskomen, dan doorlopen we samen de volgende stappen:

1. Aanvullende stukken opvragen
Al tijdens de intake bespreken we met jou welke stukken wij van je nodig hebben om jouw zaak in gang te kunnen zetten. Zodra wij het kenteken in ons bezit hebben, inventariseren we jouw schade en achterhalen de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij en stellen deze aansprakelijk.

2. Wederpartij aansprakelijk stellen
Vervolgens stellen wij de wederpartij aansprakelijk voor de schade die jij geleden hebt en vragen wij alvast een eerste voorschot voor de door jou geleden schade. Dit doen wij schriftelijk bij de verzekeraar van de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor jouw letsel. De wederpartij moet de aansprakelijkheid (deels) erkennen om jouw zaak voort te kunnen zetten.

3. Voorschot aanvragen ter vergoeding van jouw gemaakte kosten 
Zodra de wederpartij aansprakelijkheid heeft erkend, stellen wij hem op de hoogte van jouw letsel en schade. Dan vragen we ook direct indien nodig een aanvullend voorschot aan voor jouw schade, zodat je eerste kosten en verliezen zo snel mogelijk gedekt zijn. Wij blijven dat doen zolang je schade hoger is dan de tot dan toe uitgekeerde voorschotten en wij dit aan de wederpartij kunnen onderbouwen. Net zolang totdat wij over kunnen gaan tot het sluiten van jouw dossier.

4. Voortgang bespreken 
Onze medisch adviseur zal aan de hand van jouw medische informatie advies geven over je letselschade en wat er kan worden verwacht met betrekking tot jouw letsel in de toekomst. Wij zullen je adviseren jouw dossier pas af te wikkelen wanneer dit medisch ook verantwoord is, altijd in overleg met jou.

5. Definitieve schaderegeling 
Wanneer er sprake is van een medische eindsituatie - of wanneer je graag jouw dossier wilt sluiten - overleggen wij met de wederpartij over een passende slotbetaling. Natuurlijk overleggen wij voordat wij een voorstel bij de wederpartij neerleggen eerst met jou. Zijn alle partijen akkoord? Dan wordt de slotuitkering aan jou overgemaakt en sluiten wij jouw dossier. Maar dat betekent niet dat we van de radar verdwijnen: als je vragen hebt, kun je ons altijd bereiken voor advies!

Kun je letselschade claimen?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van jouw letselschade, moet je aan een aantal criteria voldoen:

  • Heb je een ongeval gehad of op een andere wijze schade opgelopen?
  • Heeft deze gebeurtenis in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden?
  • Heb je aan dit ongeval verwondingen overgehouden?
  • Heb je materiële of immateriële schade opgelopen door het letsel?
  • Is een ander aansprakelijk voor het ongeval?
  • Je hebt waarschijnlijk recht op schadevergoeding als je bovenstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden. Zeker weten of je in aanmerking komt voor schadevergoeding? 

Doe dan de Recht op Schadevergoeding-check!

Doe de check