Een verplichte ‘zwarte doos’ in elk voertuig

Op 14 maart 2018 liet het Verbond van Verzekeraars weten dat wordt gepleit voor het verplicht stellen van een ‘Event Data Recorder’ in elk voertuig. Een Event Data Recorder registreert, kort gezegd, gegevens over de verkeersomstandigheden, het rijgedrag van de bestuurder en de gegevens (snelheden, warmte, etc.) van het voertuig. Hierbij valt te denken aan een soortgelijke ‘zwarte doos’ als in een vliegtuig. De recorder kan, bijvoorbeeld bij een ongeval, worden uitgelezen. Met deze gegevens kan meer duidelijkheid worden verschaft over de toedracht van een ongeval of in ieder geval over de ongevalsomstandigheden.

Goed idee?

Op het eerste oog klinkt dit als een erg mooi gegeven. Op dit moment vindt er vaak een aansprakelijkheidsdiscussie plaats, als de lezingen van partijen omtrent de toedracht uiteenlopen. Tevens wordt van de eisende partij, vaak het slachtoffer bij het ongeval, verwacht dat deze zijn lezing van de toedracht bewijst. In Nederland geldt namelijk de stelregel: ‘wie eist, die bewijst’. Om deze reden zou een verplichte datarecorder, die vervolgens kan worden uitgelezen, erg welkom zijn.

Hoe werkt het?

Het Verbond van Verzekeraars beschrijft dat momenteel veel voertuigen al zijn uitgerust met een dergelijke datarecorder. De gegevens worden veelal uitgelezen en bewaard door de fabrikant van de auto. Vaak weet de bestuurder of de eigenaar van het voertuig niet dat de data worden geregistreerd en op dit moment kunnen verzekeraars (nog) niet bij deze data.

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor het oprichten van een onafhankelijke instantie, welke de recorders kan uitlezen en de data beschikbaar kan stellen aan de benodigde partijen. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat het ook de politie veel tijd zal schelen indien de onderzoeken grotendeels via de data kunnen worden verricht. De huidige onderzoeken van getuigenverklaringen en analyseren van ongevalsplekken kunnen dan achterwege blijven. 

Tegenargumenten

Uiteraard is niet iedereen het eens met een eventuele verplichting van een dergelijke datarecorder. De vraag rijst of een dergelijke verplichting en het opslaan van data de privacy van de burger niet te hard raakt. Deze discussie op het vlak van privacy is momenteel een ‘hot item’. Deze discussie wordt niet enkel gevoerd op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook in het kader van criminaliteit (zie het referendum van 17 maart jl.) en social media. Daarnaast geeft ook het Verbond van Verzekeraars aan dat de data niet alle discussies zullen beslechten. Het gaat immers ook om de vraag hoe data wordt geïnterpreteerd. 

Al met al volgen wij deze discussie bij Smart Letselschade natuurlijk nauwgezet. Wij zijn benieuwd of de partijen in een letselschadezaak in de toekomst kunnen beschikken over de data uit een dergelijke recorder.

In elke situatie, met of zonder beschikbare datagegevens, staan wij u graag te woord en helpen wij u graag bij het verhalen van de schade. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0800-3100003. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via deze link, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur en donderdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 uur aan de Stationsweg 32 te Leiden.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!