BIGP: Blijvende invaliditeit door letselschade

Je hebt een ongeval gehad en daarbij is helaas gebleken dat je blijvend letsel overhoudt. Blijvend letsel is letselschade die niet meer te genezen is. Dit wordt ook wel blijvende invaliditeit van de gehele persoon (BIGP) genoemd.

Meld jouw blijvend letsel

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid

Blijvende invaliditeit door letselschade heeft grote gevolgen voor jouw leven. Je kunt de gewone dagelijkse dingen niet meer doen zoals je gewend bent. Boodschappen doen of een wasje draaien worden een grote opgave. Blijvende invaliditeit kan jou ook belemmeren in je werk of er zelfs voor zorgen dat je gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt raakt. Voor deze blijvende invaliditeit kun je een letselschade vergoeding claimen. We nemen hier met je door wat het precies inhoudt en hoe we daarbij kunnen helpen.

Of je arbeidsongeschikt raakt door blijvende invaliditeit, hangt van twee dingen af. Namelijk je beroep en hoe groot je invaliditeit is. Ben je bijvoorbeeld administratief medewerker en verlies je het gehoor aan je linkeroor, dan is dit natuurlijk verschrikkelijk, maar dit maakt je niet arbeidsongeschikt. Je loopt dan een percentage blijvende invaliditeit op, maar je bent niet arbeidsongeschikt.

Ben je in het geval van gehoorverlies muzikant van beroep, dan kun je jouw werk minder goed of zelfs helemaal niet meer uitvoeren. Er is nu niet alleen sprake van blijvende invaliditeit, maar je raakt ook arbeidsongeschikt door jouw opgelopen letselschade. In dit geval wordt er dan gekeken naar de functie waardoor je arbeidsongeschikt raakt. De functie is in dit geval alleen het gehoor, wat betekent dat je een ander beroep nog wel zou kunnen uitoefenen. Een arbeidsdeskundige helpt je dan bij het vinden van een ander passend beroep. 

Het percentage invaliditeit is voor zowel een administratief medewerker als een muzikant hetzelfde, maar de schadevergoeding loopt wel uiteen. De gevolgen voor de muzikant zijn namelijk groter, omdat hier ook een gedeelte verlies aan arbeidsvermogen in opgenomen wordt.

Percentage invaliditeit

Voor het berekenen van het percentage blijvende invaliditeit door letselschade, wordt er gekeken naar het percentage van een lichaamsdeel dat invalide is geworden. Daarnaast wordt er gekeken welk percentage dat lichaamsdeel uitmaakt van het lichaam. Als voorbeeld: 10% van je been is invalide geraakt en het been is 18% van je lichaam, dan is het totale percentage invaliditeit 1,8%.

Het vaststellen hoe groot jouw blijvende invaliditeit is, wordt gedaan door een medisch adviseur die wordt ingeschakeld op verzoek van de medische adviseur van zowel jouw eigen partij als de tegenpartij. Gezamenlijk zullen we een vraagstelling opstellen en de onafhankelijke medische adviseur zal dan de keuring doen.

Vaststellen hoogte van een schadevergoeding

Een schadevergoeding is bedoeld om jou als slachtoffer weer terug te brengen in de financiële staat waarin je was voor het ongeval. Of in ieder geval voor zover dat mogelijk is. Het percentage blijvende invaliditeit door letselschade is belangrijk voor het vaststellen van de hoogte van een schadevergoeding. Zo kan er namelijk gekeken worden hoeveel inkomsten je misloopt. 

Daarnaast moet je als slachtoffer met invaliditeit huishoudelijke hulp inschakelen, je kunt hobby’s niet meer uitvoeren en moet aanpassingen laten doen in huis. Dit zijn allemaal zaken die de aansprakelijke partij financieel moet compenseren. Naarmate het percentage blijvende invaliditeit hoger is, zal ook de immateriële schade en dus het smartengeld ook hoger zijn.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

In 5 stappen een passende letselschadevergoeding

Onze letselschade experts bieden jou de helpende hand.


Stap 1

Jij meldt je letsel


Stap 2

Wij nemen contact met jou op


Stap 3

Bezoek van één van onze juristen


Stap 4

Behandeling wordt gestart


Stap 5

Passende vergoeding in 98% van de gevallen

Letselschade claimen bij blijvende invaliditeit

Schakel Smart Letselschade in om te helpen bij jouw letselschadeclaim wanneer je blijvende invaliditeit hebt gekregen als gevolg van het ongeval. Het vaststellen van blijvende invaliditeit neemt wel veel tijd in beslag, dus houdt hier rekening mee. Er zal niet op stel en sprong een schadevergoeding geclaimd en overgemaakt worden. Een zaak waarbij blijvende invaliditeit een rol speelt kost minimaal 2 jaar. Dit heeft te maken met het feit dat het de eerste jaren vaak lastig is om vast te stellen of jouw letsel nog zal herstellen of niet. Uitzondering hierop is wanneer er bijvoorbeeld door het ongeval een lichaamsdeel mist. Dat kan heel duidelijk en snel vastgesteld worden. Je toekomstige schadeclaim is bij ons in goede handen, net als jijzelf. Je hebt gedurende het hele traject persoonlijk contact met de letselschadespecialist die aan jouw zaak werkt. Je contactpersoon handelt alles af en houdt je op de hoogte van de vorderingen. 

Meld jouw letselschade