Letselschadevergoeding na overlijden

Letselschade bij overlijden

Bij een ongeval kan letsel ontstaan. Letselschade varieert van licht letsel tot zelfs een overlijden. Ook in het geval van overlijden van een naaste, als gevolg van een ongeval, staan we je bij en helpen we je graag verder. Op grond van Artikel 6:108 BW kan de aansprakelijke verzekeraar verplicht worden om de schade, die het gevolg is van het overlijden, te vergoeden.

Ik wil mijn recht weten

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Letselschade door overlijden

Door een overlijden kunnen veel schades ontstaan waar je misschien niet direct bij stilstaat. Zo kan de overleden persoon verantwoordelijk zijn voor het gezinsinkomen, maar ook een aandeel hebben in de vorm van het huishouden of de zorg voor kinderen. Er moet dus veel in kaart worden gebracht om de schade door het overlijden te bepalen. Er moet bekeken worden welke inkomsten wegvallen, welk aandeel in het gezinsleven wegvalt, maar ook welke kosten wegvallen. Bij wegvallende kosten kun je bijvoorbeeld denken aan het stopzetten van een abonnement op de sportschool of de zorgverzekering. Daarnaast moeten de kosten van de uitvaart vergoed worden.

Wie heeft recht op een vergoeding?

De personen die recht hebben op een vergoeding zijn onder anderen de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner en minderjarige kinderen. Andere bloed- of aanverwanten kunnen ook recht hebben op een vergoeding. Dit geldt wanneer de overledene ten tijde van het overlijden geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzag of daartoe volgens een rechtelijke uitspraak verplicht was. We helpen je er natuurlijk bij om uit te zoeken wie in de omgeving van de overledene recht hebben op een vergoeding.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Affectieschade

Wanneer een slachtoffer als gevolg van een ongeval overlijdt, bestaat er ook recht op vergoeding van affectieschade. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. In de ‘Wet Affectieschade’ en het daarbij behorende ‘Besluit Affectieschade’ zijn hiervoor standaardbedragen vastgelegd. Dit besluit bepaalt ook welke personen recht hebben op een vergoeding.

Smart Letselschade helpt je bij een overlijden

Als geen ander begrijpen we dat, in het geval van een overlijden, je hoofd er niet naar staat om complexe claims in te dienen voor een schadevergoeding. Wij helpen je dan ook graag bij het hele proces. Onze letselschadespecialisten hebben jarenlange ervaring en veel expertise op dit gebied. Ze zullen je het werk uit handen nemen en alles voor je regelen. Natuurlijk word je van alle stappen op de hoogte gehouden. Neem vrijblijvend contact met ons op en laat ons je helpen.

Schade melden

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je de letselschadevergoeding?

Letselschadevergoeding wordt berekend door verschillende factoren in overweging te nemen, zoals medische kosten, inkomensverlies, revalidatiekosten, toekomstige zorgbehoeften, impact op het dagelijks leven, en de geldende wet- en regelgeving. Een letselschadeberekening omvat vaak complexe berekeningen en vereist expertise van een letselschadejurist of specialist.

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Smartengeld is een compensatie voor immateriële schade, zoals pijn en leed. Letselschade omvat zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt door een ongeval. Kortom, smartengeld behandelt de emotionele impact, terwijl letselschade zowel financiële als emotionele gevolgen omvat.

Wat kost een traject bij Smart Letselschade voor mij?

Onze service is geheel kosteloos voor jou als onze cliënt zijnde. Wij verhalen de kosten voor het traject ten alle tijden op aansprakelijke partij.

Hoe lang gaat mijn letselschadezaak duren?

Hoe lang jouw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van je eigen herstel. In geval van een medische eindsituatie (dit betekent dat je klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na jouw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Je mag altijd zelf beslissen wanneer je over wil gaan tot het sluiten van jouw dossier. We zullen je hierin adviseren en wijzen op de gevolgen van het sluiten van jouw dossier.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding?

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die je naar redelijkheid maakt ten gevolge van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kun je denken aan onder meer medische kosten, verlies aan verdienvermogen en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt dus af van de kosten die je maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is zodoende niet van tevoren aan te geven. Bereken jouw letselschadevergoeding om de hoogte van de vergoeding te schatten.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!