Vergoeding voor Affectieschade

Heeft één van uw naasten na 1 januari 2019 een ongeval gehad waarbij hij of zij ernstig en blijvend letsel opliep of is hij of zij misschien zelfs overleden hieraan? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die deze gebeurtenis bij u veroorzaakt heeft. Dit heet affectieschade en is een vorm van smartengeld.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is affectieschade precies? 

Bij affectieschade gaat u gebukt onder het lijden van een van uw naasten, veroorzaakt door een ongeval. Wanneer uw kind, bijvoorbeeld na een ongeval in een rolstoel terechtkomt en u zijn of haar lijden maar moeilijk kunt verwerken. Hoewel u zelf geen fysieke klachten heeft, lijdt u wel aan de gevolgen van het ongeval van uw kind. Uw levensvreugde is aanzienlijk verminderd. In dit soort gevallen kunt u wellicht affectieschade claimen.

Hoewel een affectieschadevergoeding overeenkomsten vertoont met een smartengeldvergoeding, is er één belangrijk verschil. Affectieschade kan door familieleden van een slachtoffer geclaimd worden, terwijl het slachtoffer zelf in aanmerking komt voor smartengeld.

Wie kan affectieschade claimen?

De wet, die op 1 januari 2019 in werking trad, regelt de affectieschadevergoeding voor de naaste familie van slachtoffers van een ongeval, een medische fout of een geweldsmisdrijf die overlijden of ernstig en blijvend letsel tot gevolg hebben. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de persoonlijke situatie van het slachtoffer en zijn naasten.

Volgens de wet zijn de volgende personen in ieder geval ‘naasten’ in het kader van affectieschade:

  • Partner van het slachtoffer;
  • Ouders van het slachtoffer;
  • Kinderen van het slachtoffer.

Daarnaast komen ook anderen in aanmerking voor een affectieschadevergoeding als zij een zodanig nauwe relatie met het slachtoffer hebben, dat het redelijk is aan te nemen dat hij of zij als naaste aanspraak kan maken op een schadevergoeding op basis van affectieschade.

De hoogte van de affectieschadevergoeding

Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt bij affectieschade gebruik gemaakt van vaste bedragen in verschillende categorieën. Daarbij kan het bedrag variëren tussen 12.500 en 20.000 euro. De persoonlijke situatie van het slachtoffer speelt een grote rol bij het bepalen van het schadebedrag voor affectieschade van de naasten.

Wanneer kunt u affectieschade claimen?

U kunt affectieschade claimen als uw naaste slachtoffer is van een ongeval, medische fout of misdrijf waarbij een ander verantwoordelijk was. U heeft hierdoor veel verdriet of mentale pijn. U kunt affectieschade claimen wanneer het slachtoffer letsel heeft opgelopen of is overleden.

Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat het incident dat uw schade veroorzaakte plaatsvond na 1 januari 2019.

Affectieschade of shockschade?

Was u bij het slachtoffer aanwezig op het moment dat het ongeval of misdrijf plaatsvond? Dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding voor affectieschade, maar wellicht wel voor een shockschadevergoeding. Voorwaarde daarbij is dat u hulp heeft (gehad) naar aanleiding van de mentale klachten die u opliep door het zien van het ongeval van uw naaste.

 

Affectieschade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct