FAQ

Heb jij vragen met betrekking tot letselschade? Dit zijn de meest gestelde vragen.

Bijgewerkt op 07/04/2023 om 10:27

Algemeen

Ben ik als bromfietser aansprakelijk?

Bij een verkeersongeval tussen een bromfiets en een auto is de persoon die de verkeersregels heeft overtreden aansprakelijk. De automobilist of bestuurder zal meestal verzekerd zijn. Denk hierbij aan de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Mocht de bestuurder niet verzekerd zijn, dan kun je je richten tot het Waarborgfonds.

De tegenpartij kan ook een voetganger of fietser zijn. Als de fietser of voetganger de verkeersregels heeft overtreden dan kan de letselschade worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de voetganger of fietser. Als de voetganger of fietser geen aansprakelijkheidsverzekering heeft dan moet de schade op de fietser of voetganger zelf worden verhaald. Houd er wel rekening mee dat fietsers en voetganger worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers en daarom altijd extra beschermd zijn. Er moet dus wel echt schuld aangetoond worden. Om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, is het aan te raden om hulp te zoeken van een specialist. Ook voor de onderhandelingen met de verzekeraar of tegenpartij over de hoogte van de schadevergoeding. Smart Letselschade helpt je daar graag bij.

Ben ik als fietser een zwakke verkeersdeelnemer?

In het verkeer is er sprake van sterke en zwakke verkeersdeelnemers. De kans dat je als fietser veel schade hebt na een verkeersongeval is groter dan die van een automobilist.

Als fietser raak je sneller gewond, omdat je minder bescherming om je heen hebt en daardoor kwetsbaarder bent. Daarom word je als fietser gezien als een zwakke verkeersdeelnemer.

Niet iedere weggebruiker is dus voor de wet gelijk. Als zwakke verkeersdeelnemer, biedt artikel 185 van de Wegenverkeerswet je bescherming.

Wil je meer weten over zwakke verkeersdeelnemers? Lees het dan in onze blog “Wat zijn zwakke verkeersdeelnemers”. 

Ben ik als voetganger een zwakke verkeersdeelnemer?

In het verkeer heb je te maken met sterke en zwakke verkeersdeelnemers. Dat houdt in dat er deelnemers in het verkeer zijn die meer risico lopen dan anderen. De kans dat je als voetganger veel letselschade oploopt na een verkeersongeval is veel groter dan die van een automobilist. Je raakt als voetganger sneller gewond, omdat je geen bescherming om je heen hebt en kwetsbaarder bent. Om deze reden word je als voetganger gezien als een zwakke verkeersdeelnemer. Niet iedere weggebruiker is voor de wet gelijk en als zwakke verkeersdeelnemer, biedt artikel 185 van de Wegenverkeerswet je bescherming. Lees hier meer over in onze blog “Wat zijn zwakke verkeersdeelnemers?”.

Ben ik verplicht om mezelf onder behandeling te laten stellen van een arts of medisch specialist

Uiteraard ben je zelf vrij om te kiezen of en bij wie je je onder behandeling wil stellen. Wil je aanspraak maken op langdurende schadevergoeding dan ben je wel verplicht om te werken aan jouw herstel.

Heeft de gemeente een garantieverplichting?

Hoewel de gemeente ervoor moet zorgen dat openbare wegen goed onderhouden zijn, hebben zij geen garantieverplichting. Dat betekent dat de gemeente er niet voor hoeft te zorgen dat de openbare ruimte perfect is. Als voetganger of weggebruiker moet je zelf ook altijd opletten, want de mogelijkheid op oneffenheden in de weg bestaat altijd.

Hoe bereken je de letselschadevergoeding?

Letselschadevergoeding wordt berekend door verschillende factoren in overweging te nemen, zoals medische kosten, inkomensverlies, revalidatiekosten, toekomstige zorgbehoeften, impact op het dagelijks leven, en de geldende wet- en regelgeving. Een letselschadeberekening omvat vaak complexe berekeningen en vereist expertise van een letselschadejurist of specialist.

Hoe lang duurt het voordat ik het voorschot ontvang?

Indien de wederpartij een voorschot aan je betaalbaar heeft gesteld, stellen we je daarvan op de hoogte. Het voorschot kun je binnen afzienbare tijd op jouw bankrekening verwachten. Over het algemeen ontvang je het voorschot binnen twee weken. Als je het bedrag dan nog niet hebt ontvangen, kun je contact met ons opnemen. Wij zullen dan weer contact met de wederpartij opnemen.

Hoe lang gaat mijn letselschadezaak duren?

Hoe lang jouw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van je eigen herstel. In geval van een medische eindsituatie (dit betekent dat je klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na jouw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Je mag altijd zelf beslissen wanneer je over wil gaan tot het sluiten van jouw dossier. We zullen je hierin adviseren en wijzen op de gevolgen van het sluiten van jouw dossier.

Hoe verklein ik de kans van een auto ongeluk?

Bewust rijgedrag als automobilist

Het begint allemaal met bewust rijgedrag. Wees altijd alert en vermijd afleidingen zoals telefoongebruik achter het stuur. Een aanrijding tegen een stilstaande auto omdat je niet oplet, is namelijk zo gebeurd. Door je volledige aandacht op de weg te houden, verklein je de kans op een ongeval aanzienlijk.

Snelheid aanpassen als automobilist

Te hard rijden is een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Zorg ervoor dat je altijd de snelheidslimieten volgt en pas je snelheid aan de wegomstandigheden aan. Regen, mist en gladde wegen vereisen een lagere snelheid.

Voldoende afstand houden als automobilist

Houd altijd voldoende afstand tot de auto voor je. Dit geeft je meer reactietijd in het geval van een plotselinge stop of vertraging. De regel van een afstand van minimaal twee seconden is een goede richtlijn om te volgen. Zo voorkom je bijvoorbeeld een kop staart botsing of een kettingbotsing.

Voorspelbaarheid als automobilist

Maak je bewegingen op de weg duidelijk met behulp van richtingaanwijzers en geef andere weggebruikers voldoende tijd om je acties te begrijpen. Voorspelbaarheid op de weg vermindert het risico op ongevallen. Het voorkomen van ongevallen begint met defensief rijden. Anticipeer op het gedrag van andere bestuurders en wees voorbereid op onverwachte situaties. Dit kan helpen om potentiële gevaren te vermijden.

Hoeveel letselschade vergoeding kun je krijgen?

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die je maakt als gevolg van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kun je denken aan medische kosten, verlies aan inkomsten en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de kosten die je maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is niet van tevoren aan te geven. We kunnen hier wel een schatting maken voor de hoogte van jouw letselschade vergoeding.

Hoeveel smartengeld bij letselschade?

Het exacte bedrag aan smartengeld bij letselschade kan sterk variëren. Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de gevolgen voor het dagelijks leven, de duur van het herstelproces en jurisprudentie. Een letselschadejurist kan helpen om een realistische schatting te maken op basis van jouw specifieke situatie en de geldende wet- en regelgeving.

Ik ben aangereden op het zebrapad, wat nu?

Een aanrijding op een zebrapad is zo gebeurd. Voetgangers worden dan ook het vaakst aangereden op een zebrapad. Automobilisten stoppen niet altijd om voorrang te verlenen of ze rijden te hard en zijn afgeleid. Jij als overstekende voetganger wordt dan snel over het hoofd gezien met een aanrijding en letselschade tot gevolg. Onze letselschadespecialisten helpen je graag om in dit geval een schadevergoeding te claimen.

Ik overtrad als voetganger de regels, wat nu?

Wanneer je als voetganger (deels) schuldig bent aan het ongeval, wordt dit juridisch gezien als ‘eigen schuld’. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je door rood licht loopt of een andere verkeersovertreding begaat. Wanneer het je eigen schuld is, zal de automobilist toch 50% van de schade moeten betalen en mogelijk zelfs meer. Dit is wettelijk bepaald. Tenzij het opzet is of door roekeloos rijgedrag.

Is een letselschadevergoeding vermogen?

Een letselschadevergoeding wordt doorgaans niet beschouwd als vermogen, maar als een compensatie voor geleden schade. Het kan verschillen per rechtsgebied en wetgeving.
 

Is letselschade vermogen?

Letselschade wordt doorgaans niet beschouwd als vermogen, maar als een compensatie voor geleden schade. Het kan verschillen per rechtsgebied en wetgeving.

Kan ik ook kosten verhalen die mijn partner/moeder/oma/buurman/speelvriendje maakt?

In principe komen de kosten die familie en vrienden maken ten gevolge van het door jou opgelopen letsel naar aanleiding van een ongeval niet voor vergoeding in aanmerking. Op grond van de wet komen slechts de kosten die je maakt voor vergoeding in aanmerking. Wel proberen wij met de kosten die jouw familie en vrienden maken rekening te houden bij de hoogte van jouw schadevergoeding.

Kan je letselschade door een dier claimen?

Dit is zeker mogelijk. Sterker nog, er zijn diverse wetsartikelen die een eigenaar als risicoaansprakelijk stelt voor de acties van zijn/haar dier. De reden hiervoor is dat het gedrag van dieren onvoorspelbaar kan zijn en potentieel gevaarlijk voor anderen.

Komt de belastingdienst na de schadevergoeding nog aankloppen? Is de vergoeding bruto of netto?

De schadevergoeding is een netto-uitkering. Wanneer je ook inkomensverlies hebt geleden en dit vergoed is door de wederpartij zal bij sluiting van jouw dossier een belastinggarantie worden opgemaakt. Dit houdt in dat indien de belastingdienst nog vragen heeft zij zich tot de verzekeringsmaatschappij kunnen wenden.

Moet ik bewijs leveren van mijn letselschade?

Vond jouw ongeluk kort geleden plaats? Ga dan terug naar de betreffende plek en maak foto’s van het gebrek. Zo heb je bewijs en kun je aantonen in welke toestand de weg verkeerde ten tijde van het ongeval.

Waarom juridische hulp bij letselschade?

Wanneer je een letselschadevergoeding wilt claimen, raden we aan om een letselschadespecialist in te schakelen. Letselschadespecialisten helpen om de schade te berekenen, te bepalen waarvoor je een schadevergoeding kunt krijgen, onderhandelen over de schadevergoeding en dienen je claim in bij de aansprakelijke partij.

Wanneer heb je recht op een letselschade vergoeding?

Je hebt recht op een letselschade vergoeding wanneer iemand anders jouw letselschade toebrengt. De geleden en de nog te lijden schade dient dan vergoed te worden. Dit is in de Nederlandse Wet geregeld.

Wat als ik geen helm droeg bij het ongeluk?

Het dragen van een helm tijdens het rijden op een bromfiets is niet alleen verstandig, maar in sommige gevallen ook wettelijk verplicht. Als je betrokken raakt bij een scooterongeluk en je droeg geen helm, kan dit gevolgen hebben voor je letselschade claim. 

Wat betekent artikel 6:162 BW?

De eigenaar van een dier kan aansprakelijk worden gesteld, wanneer deze verantwoordelijk kan worden gehouden op grond van een onrechtmatige daad. Dit staat omschreven in artikel 6:162 BW. Daarbij is het van belang dat de eigenaar van het dier invloed of macht heeft op het gedrag van het dier, maar het gedrag waardoor jouw letsel is ontstaan, bewust heeft toegelaten. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel.

Wat betekent artikel 6:179 BW?

De eigenaar van het dier is in de meeste gevallen ook de bezitter van het dier, maar dit kan verschillen. Aansprakelijkheid voor dieren betreft een risicoaansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 BW. Dat betekent dat de bezitter van een dier in zijn hoedanigheid als eigenaar verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gedragingen van zijn dier.

De eigenaar hoeft daar zelf niets verkeerd voor gedaan te hebben, want risicoaansprakelijkheid is niet gebaseerd op verwijtbaarheid of schuld. Het gaat om de eigen gedragingen van het dier. Dus ook als het dier bijvoorbeeld is weggelopen, kan er aansprakelijkheid bestaan. 

Wat betekent de zorgplicht van gemeenten?

Gemeenten hebben de plicht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Zo moeten zij wegen of stoepen onderhouden en bij gevaarlijke situaties moet de gemeente waarschuwen voor de mogelijke gevolgen of de situatie veilig maken. 

Als de gemeente nalaat wegen en voetpaden in goede staat te houden, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval.

Wat doen bij stressklachten na een ongeval als passagier?

Het is normaal dat je na een ongeval uit je doen bent. Je bent geschrokken of angstig en misschien voel je je verdrietig, boos of schuldig. Ook heb je misschien lichamelijke klachten en zorgen om je gezondheid, gezin en werk. Jouw gezondheid en welzijn is onze grootste prioriteit. We nemen de juridische kwesties rondom het claimen van een schadevergoeding daarom graag uit handen.

Wat houdt de zorgplicht voor de werkgever in?

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat de werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Doet zich een toch bedrijfsongeval voor? Dan moet de werkgever kunnen aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Jij als werknemer hoeft daarentegen alleen te bewijzen dat je het letsel hebt opgelopen tijdens jouw werkzaamheden.

Wat houdt stelplicht en bewijslast voor werkgevers in?

Als hoofdregel bij werkgeversaansprakelijkheid geldt dat wanneer je als werknemer kan bewijzen dat je schade hebt opgelopen tijdens het uitoefenen van jouw werkzaamheden, het aan de werkgever is om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

In veel gevallen zal het moeilijk zijn voor de werkgever om dit aan te tonen, omdat in Nederland sprake is van een grote mate van werknemersbescherming.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding?

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die je naar redelijkheid maakt ten gevolge van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kun je denken aan onder meer medische kosten, verlies aan verdienvermogen en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt dus af van de kosten die je maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is zodoende niet van tevoren aan te geven. Bereken jouw letselschadevergoeding om de hoogte van de vergoeding te schatten.

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Smartengeld is een compensatie voor immateriële schade, zoals pijn en leed. Letselschade omvat zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt door een ongeval. Kortom, smartengeld behandelt de emotionele impact, terwijl letselschade zowel financiële als emotionele gevolgen omvat.

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschadevergoeding?

Smartengeld is een compensatie voor immateriële schade, zoals pijn en leed. Letselschadevergoeding omvat zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt door een ongeval. Kortom, smartengeld behandelt de emotionele impact, terwijl letselschade zowel financiële als emotionele gevolgen omvat.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die jij oploopt door toedoen van een ander, waardoor je extra kosten maakt of inkomsten misloopt. Deze letselschade komt veelal in aanmerking voor een vergoeding en Smart Letselschade helpt jou graag bij het claimen van deze schade.

Wat is smartengeld en waar moet ik van uitgaan/hoe wordt dat berekend?

Smartengeld is een vergoeding voor de gederfde levensvreugde. Dit wordt ook wel immateriële schade genoemd. Naast een vergoeding voor de door jou gemaakte kosten, ontvang je ook een vergoeding voor het verdriet en het leed wat je hebt ervaren ten gevolge van het ongeval. Smartengeld wordt berekend op basis van vergelijkbare zaken. In de Smartengeldgids staan uitspraken van de rechter in letselschadezaken en daarbij horende de hoogte van het smartengeld dat is uitgekeerd. De smartengeldgids is een richtlijn met betrekking tot de hoogte van een immateriële schadevergoeding in letselschadezaken. Aan de hand van deze gids berekenen wij de hoogte van uw smartengeld.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat jouw werkgever aansprakelijk is voor jou als werknemer. De werkgever heeft de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. 

Wat kost een traject bij Smart Letselschade voor mij?

Onze service is geheel kosteloos voor jou als onze cliënt zijnde. Wij verhalen de kosten voor het traject ten alle tijden op aansprakelijke partij.

Wat kun je allemaal claimen bij letselschade?

Bij letselschade kun je verschillende schadeposten claimen, zoals medische kosten, inkomensverlies, revalidatiekosten, kosten voor huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning of vervoermiddelen, verlies van zelfredzaamheid, smartengeld voor immateriële schade, juridische kosten en andere financiële verliezen die voortvloeien uit het letsel. Het exacte scala aan claimbare kosten is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de geldende wet- en regelgeving. Dus alle kosten die je niet zou hebben hoeven maken indien het ongeval niet was gebeurd kun je claimen.

Wat moet ik doen als ik letsel heb door gladheid?

Wanneer letselschade ontstaat door gladheid, moet aangetoond worden dat de gemeente op de hoogte was, of had kunnen zijn, van gladheid. Als dit het geval is, moet de gemeente nagelaten hebben de zorgplicht hiervoor op zich te nemen. Die zorgplicht bestaat bij gladheid uit een inspanningsverplichting om de gladheid te bestrijden. Strooien of waarschuwen voor plaatselijke gladheid kan voldoende zijn. 

Wil je de gemeente aansprakelijk stellen voor letsel dat ontstaan is door gladheid, dan moet tevens aangetoond worden dat het gebied valt onder het strooischema van de gemeente.

Wat moet je doen na een verkeersongeval?

Het is nooit fijn om betrokken te zijn bij een verkeersongeval, in welke mate dan ook. Probeer het hoofd koel te houden en zorg dat je de volgende dingen in orde maakt.

  1. Vul altijd het schade-aanrijdingsformulier in met de andere partij. Doe dit naar waarheid en volledigheid. Het is belangrijk dat beide partijen het formulier ondertekenen. Het schade-aanrijdingsformulier kan namelijk als bewijs dienen dat het ongeval heeft plaatsgevonden.
  2. Breng de situatie zo goed mogelijk in kaart. Maak foto’s van de situatie, deze kunnen later in het proces van groot belang zijn.
  3. Laat getuigen een verklaring afleggen en noteer de gegevens van de getuigen. 

Wat te doen bij een auto ongeval?

Als je betrokken raakt bij een ongeval, blijf dan kalm. Zorg eerst voor je eigen veiligheid en die van anderen. Bel onmiddellijk de hulpdiensten en verleen indien nodig eerste hulp aan gewonden. Verzamel alle relevante informatie, zoals namen en contactgegevens van getuigen en de betrokken partijen, voor het invullen van het schadeformulier.

In een ideale wereld zouden ongevallen niet voorkomen, maar als automobilist is het jouw verantwoordelijkheid om de risico's te minimaliseren. Door bewust te rijden, draag je bij aan een veiligere weg voor iedereen.

Wat te doen bij een ongeval met/als bezorger?

Als je betrokken raakt bij een verkeersongeval met een bezorger of als bezorger zelf, blijf dan altijd kalm. Zorg eerst voor je eigen veiligheid en dan die van anderen. Bel, indien nodig, de hulpdiensten en verleen eventueel eerste hulp aan andere gewonden. Hierna is het belangrijk om een aantal belangrijke stappen te volgen, zodat je letselschadetraject goed afgerond kan worden. We zetten deze stappen hier voor je op een rij:

  • Verzamel alle relevante informatie, zoals namen en contactgegevens van getuigen en de betrokken partijen. Het is heel belangrijk om ook het kenteken van betrokken voertuigen te noteren. Zo kunnen we namelijk de verzekeraar van de tegenpartij voor jou achterhalen.
  • Vul altijd een schadeformulier in, ook wanneer het om een eenzijdig ongeval gaat.
  • Zoek medische hulp. Jouw gezondheid heeft de grootste prioriteit. Bewaar alle medische gegevens die geregistreerd worden en de kosten die je daarvoor moet maken. 
  • Houd vanaf de eerste dag alle extra gemaakte kosten bij. Dus alle kosten die je zonder het ongeval niet had hoeven maken.
  • Neem dan contact op met een letselschadespecialist die je kan helpen bij het indienen van een schadeclaim. Wij helpen je hier graag bij, zo kun jij je volledig richten op je eigen herstel.

Wat zijn de oorzaken van motorongelukken?

Ongelukken met motorrijders worden meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren. We nemen hieronder een aantal oorzaken met je door. 

Interactie met andere weggebruikers

Van alle ernstige en dodelijke motorongelukken in Nederland is ongeveer de helft een botsing tussen een motor en een auto en ongeveer 40% een eenzijdig ongeval. Een eenzijdig ongeval houdt in dat daar geen andere weggebruiker bij betrokken is. De laatste 10% van de ongevallen bestaat uit botsingen tussen een motorrijder en andere verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en andere motorrijders.

Volgens een grootschalige Europese en wetenschappelijke studie, ook wel de MAIDS studie, gebeuren ongevallen tussen een motor en auto het meest doordat de motor over het hoofd wordt gezien. In deze studie zijn ruim 900 ongevallen in vijf verschillende landen geanalyseerd. In ruim 36% van de gevallen had de automobilist de motor niet gezien. In 12% van de gevallen was het andersom en had de bestuurder van de motor de automobilist niet gezien. De studie is gedaan in de periode van 1999 tot 2000, dus de cijfers zijn verouderd, maar betekent wel dat dit nog steeds een van de grootste oorzaken is.

Er zijn ook recentere studies van ongevallen die aangeven dat motorrijders vooral vaak in conflict raken met tegemoetkomende afslaande voertuigen of voertuigen die vanuit een zijweg een hoofdweg oprijden. Het gaat dan voor­namelijk om voorrangsfouten van een auto­mobilist

Snelheid

Het is niet precies bekend hoe groot de rol van de snelheid is bij het ontstaan van motorongevallen in Nederland. In theorie heeft een hogere snelheid een negatief effect op het risico van een motorongeluk. Een hogere snelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact en dat heeft dan ernstiger letsel tot gevolg. Bij hogere snelheden is er minder tijd om informatie te verwerken en daarop te kunnen reageren. En natuurlijk is ook de remweg langer.

Rol van de motor

Een motor is een balansvoertuig, dit maakt het berijden ervan moeilijker en het risico op ongevallen groter. Wanneer je geen balans houdt over de motor, is het gemakkelijker om de macht over het stuur te verliezen, vergeleken met een automobilist.

Infrastructuur en wegdek

De infrastructuur is ook van invloed bij een motorongeluk. Denk dan aan een onoverzichtelijk of onduidelijk wegontwerp, verkeerd materiaalgebruik en slecht onderhouden wegen. In ongeveer 8% van de motorongelukken speelt dit een rol. 

Naast de infrastructuur, kunnen kenmerken van de weg ook problemen opleveren voor motor­rijders. Vooral wanneer dit in combinatie met natte weersomstandigheden is. Drempels, markeringen, roosters en putdeksels leveren problemen op wanneer ze glad worden bij nat weer of voor niveauverschillen zorgen in de weg. De stabiliteit van de motor wordt hierdoor gemakkelijker uit balans gebracht. Stel je daarnaast voor dat zand op de weg gevaarlijker is voor een motor dan voor een auto. Waar een auto zijn balans houdt wanneer deze door zand rijdt, is dat bij een motor heel anders. 

Vangrails

Een vangrail is bedoeld om te voorkomen dat voertuigen in een gevarenzone naast de rijbaan terechtkomen. Het is effectief om frontale botsingen met objecten of tegenliggers te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer je in een slip terechtkomt en op de rijbaan van tegengestelde richting uitkomt. Voor motorrijders kunnen vangrails naast de veilige kenmerken ook een groot risico zijn. Als een motorrijder bij een ongeval tegen een vangrail aan rijdt, leidt dat tot ernstige verwondingen. Je hebt geen carrosserie om je heen zoals bij een auto, dus de klap wordt opgevangen met je eigen lichaam.

Wat zijn voorbeeldsituaties van letselschade?

Heb je een auto-ongeluk gehad? Ben je gestruikeld over een stoeptegel? Heeft een hond jou gebeten? Zomaar een aantal voorbeelden van situaties waarin jij letselschade op kunt lopen. Letselschade oplopen kan dus overal en door iedereen gebeuren. Binnen, buiten op straat, in het openbaar vervoer of op het werk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn tal van ongevallen die letselschade tot gevolg hebben.

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

In beginsel komen alle kosten die je in redelijkheid maakt ten gevolge van het bij het ongeval opgelopen letsel voor vergoeding in aanmerking. Dit betreffen kosten die je zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt. Kosten waaraan je kunt denken zijn medische kosten (zoals een in rekening gebracht eigen risico, bijdragen voor fysiotherapeutische behandelingen), inschakeling voor hulp in het huishouden en vermindering van jouw inkomen. Op de website van de Letselschade Raad kun je voorbeelden vinden van welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Verkeersschade

Ik heb letselschade na een scooterongeluk, wat nu?

Letselschade na een bromfietsongeluk verschilt van kleine verwondingen tot ernstige lichamelijke en emotionele problemen. De medische kosten, het verlies van inkomen en de emotionele stress kunnen overweldigend zijn. Daarom is het belangrijk om te weten dat je recht hebt op compensatie als je slachtoffer bent van een ongeluk waar je geen schuld aan hebt. Niet alleen materiële schade valt onder een vergoeding, maar ook immateriële schade. Dat noemen we smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de schade die niet in geld uit te drukken is. Denk aan lichamelijke pijn, maar ook verdriet en leed dat is ontstaan door het ongeluk.

Kan ik als bromfietser letselschade claimen?

Het indienen van een claim voor een letselschadevergoeding is jouw recht. Of het nu gaat om medische kosten, het verlies van inkomen of emotioneel leed, ons ervaren team staat klaar om je te helpen met het gehele proces. We begrijpen dat het moeilijk kan zijn, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je een vergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Wie is aansprakelijk na een verkeersongeval?

Een verkeersongeval kan op verschillende manieren plaatsvinden. Over het algemeen geldt dat bij een aanrijding met een auto, scooter, fietser, tram of bus, degene die zich niet houdt aan verkeersregels in beginsel aansprakelijk is. Dit geldt ook voor een aanrijding op een motor. 

Bij een aanrijding van achteren is meestal de achterop komende verkeersdeelnemer aansprakelijk. Iedere verkeersdeelnemer is namelijk wettelijk verplicht zijn voertuig tot stilstand te kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg vrij is. Daarbij moet wel in acht worden genomen wat de verkeersdeelnemer kan overzien.