FAQ

Dit is de FAQ pagina

Algemeen

Ben ik verplicht om mezelf onder behandeling te laten stellen van een arts of medisch specialist

Uiteraard bent u zelf vrij om te kiezen of en bij wie u zich onder behandeling wil stellen. Wilt u aanspraak maken op langdurende schadevergoeding dan bent u wel verplicht om te werken aan uw herstel.

Hoe lang duurt het voordat ik het voorschot ontvang?

Indien de wederpartij een voorschot aan u betaalbaar heeft gesteld, stellen wij u daarvan op de hoogte. Het voorschot kunt u binnen afzienbare tijd op uw bankrekening verwachten. Over het algemeen ontvangt u het voorschot binnen twee weken. Als u het bedrag dan nog niet heeft ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan weer contact met de wederpartij opnemen.

Hoe lang gaat mijn letselschadezaak duren?

Hoe lang uw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van uw eigen herstel. In geval van van een medische eindsituatie (dit betekent dat uw klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na uw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Uiteraard mag u altijd zelf beslissen wanneer u over wilt gaan tot het sluiten van uw dossier. Wij zullen u hierin adviseren en u wijzen op de gevolgen van het sluiten van uw dossier.

Kan ik ook kosten verhalen die mijn partner/moeder/oma/buurman/speelvriendje maakt?

In principe komen de kosten die familie en vrienden maken ten gevolge van het door u opgelopen letsel naar aanleiding van een ongeval niet voor vergoeding in aanmerking. Op grond van de wet komen slechts de kosten die u maakt voor vergoeding in aanmerking. Wel proberen wij met de kosten die uw familie en vrienden maken rekening te houden bij de hoogte van uw schadevergoeding.

Komt de belastingdienst na de schadevergoeding nog aankloppen? Is de vergoeding bruto of netto?

De schadevergoeding is een netto-uitkering. Wanneer u ook inkomensverlies heeft geleden en dit vergoed is door de wederpartij zal bij sluiting van uw dossier een belastinggarantie worden opgemaakt. Dit houdt in dat indien de belastingdienst nog vragen heeft zij zich tot de verzekeringsmaatschappij kunnen wenden.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding?

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die u naar redelijkheid maakt ten gevolge van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kunt u denken aan onder meer medische kosten, verlies aan verdienvermogen en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt dus af van de kosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is zodoende niet van tevoren aan te geven.

Wat is smartengeld en waar moet ik van uitgaan/hoe wordt dat berekend?

Smartengeld is een vergoeding voor de gederfde levensvreugde. Dit wordt ook wel immateriële schade genoemd. Naast een vergoeding voor de door u gemaakte kosten, ontvangt u ook een vergoeding voor het verdriet en het leed wat u heeft ervaren ten gevolge van het ongeval. Smartengeld wordt berekend op basis van vergelijkbare zaken. In de Smartengeldgids staan uitspraken van de rechter in letselschadezaken en daarbij horende de hoogte van het smartengeld dat is uitgekeerd. De smartengeldgids is een richtlijn met betrekking tot de hoogte van een immateriële schadevergoeding in letselschadezaken. Aan de hand van deze gids berekenen wij de hoogte van uw smartengeld.

Wat kost een traject bij Smart Letselschade voor mij?

Onze service is geheel kosteloos voor u als onze cliënt zijnde. Wij verhalen de kosten voor het traject ten alle tijden op aansprakelijke partij.

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

In beginsel komen alle kosten die u in redelijkheid maakt ten gevolge van het bij het ongeval opgelopen letsel voor vergoeding in aanmerking. Dit betreffen kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt. Kosten waaraan u kunt denken zijn medische kosten (zoals een in rekening gebracht eigen risico, bijdragen voor fysiotherapeutische behandelingen), inschakeling voor hulp in het huishouden en vermindering van uw inkomen. Op de website van de Letselschade Raad kunt u voorbeelden vinden van welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.