Letselschades

Wanneer je letselschade hebt opgelopen door toedoen van een ander, kan het zijn dat je daardoor extra kosten maakt of inkomsten misloopt. De ontstane schade komt veelal voor een vergoeding in aanmerking. Ontdek wat de mogelijkheden zijn.

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die jij oploopt door toedoen van een ander, waardoor je extra kosten maakt of inkomsten misloopt. Deze letselschade komt veelal in aanmerking voor een vergoeding en Smart Letselschade helpt jou graag bij het claimen van deze schade. 

Vanaf dag één maak je extra kosten. En mogelijk loop je inkomsten mis doordat je tijdelijk niet kunt werken. Veel voorkomende schadeposten zijn:

 • Misgelopen inkomsten.
 • Ziektekosten voor medische behandelingen en medicijnen.
 • Kosten voor openbaar vervoer.
 • Kosten voor huishoudelijke hulp.
 • Beschadigde spullen zoals een auto, fiets, scooter, mobiel, kleding, tas, etc.
 • Smartengeld.

Wanneer heb je recht op een letselschade vergoeding

Je hebt recht op een letselschade vergoeding wanneer iemand ander jouw letselschade toebrengt. De geleden en de nog te lijden schade dient dan vergoed te worden. Dit is in de Nederlandse Wet geregeld.

Letselschade opgelopen?

Je hebt letselschade opgelopen en dit heeft invloed op jouw dagelijks leven. De eerste stap is natuurlijk het herstel. Samen met de specialisten van Smart Letselschade kun jij jouw schade claimen, wie er ook aansprakelijk is voor de door jou geleden schade.

Waar kun je letselschade oplopen

Heb je een auto-ongeluk gehad? Ben je gestruikeld over een stoeptegel? Heeft een hond jou gebeten? Zomaar een aantal voorbeelden van situaties waarin jij letselschade op kunt lopen. Letselschade oplopen kan dus overal en door iedereen gebeuren. Binnen, buiten op straat, in het openbaar vervoer of op het werk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn tal van ongevallen die letselschade tot gevolg hebben.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Letselschades

Verkeersongeluk

Verkeersaansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in het verkeer. Ben je aangereden door een andere verkeersdeelnemer? Heb je een verkeersongeval meegemaakt? Wanneer de andere verkeersdeelnemer een verkeersfout heeft gemaakt, kan deze onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

Meer informatie

Fietsers en voetgangers

Niet iedere weggebruiker is voor de wet gelijk. Wanneer je als fietser of voetganger betrokken was bij een verkeersongeval met een gemotoriseerde weggebruiker, biedt artikel 185 Wegenverkeerswet jou bescherming. De bestuurder van de auto, scooter, brommer, bus of vrachtwagen kan aansprakelijk worden gesteld voor de door jou geleden schade.

Meer informatie
Werkgevers

Werkgeversaansprakelijkheid

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. Heb je bij de uitvoering van jouw werkzaamheden letsel opgelopen? Is jou een bedrijfsongeval overkomen? Wellicht kun je jouw werkgever aansprakelijk stellen.

Meer informatie
Aansprakelijkheid van de gemeente

Aansprakelijkheid van de gemeente

Ben je gestruikeld over een stoeptegel die uitstak of doordat er een gat in de weg zat? Ben je uitgegleden op straat of een natte vloer? Dan kan de wegbeheerder, dat is vaak de gemeente, onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld. 

 

Meer informatie
Aansprakelijkheid voor gebouwen & opstallen

Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor het onderhoud van de betreffende constructie. Heb je bijvoorbeeld schade opgelopen doordat er plots een dakpan van een huis op jou viel? Mogelijk kan de bezitter van het huis aansprakelijk worden gesteld voor jouw schade.

Meer informatie
Dieraansprakelijkheid

Dieraansprakelijkheid

Dieren zijn onberekenbaar en kunnen behoorlijke schade aanrichten. Ben je door een hond gebeten en heb je daardoor letsel opgelopen? Kreeg je een trap van een paard bij een onschuldig ritje? Onder bepaalde omstandigheden kan de bezitter van het dier aansprakelijk worden gesteld.

Meer informatie

Overlijden

Bij een ongeval kan letsel ontstaan. Letsel kan variëren van licht letsel tot zelfs een overlijden. Ook in het geval van overlijden van een naaste, als gevolg van een ongeval, kunnen wij je bijstaan. Op grond van Artikel 6:108 BW kan de aansprakelijke verzekeraar verplicht worden om de schade, die het gevolg is van het overlijden, te vergoeden.  

Meer informatie

Materiële schade

Wanneer je materiële letselschade hebt, dan betekent dit dat jouw eigendommen beschadigd zijn. Deze schade is eenvoudig in geld uit te drukken. Je weet exact wat de reparatie of vervanging van jouw beschadigde auto, fiets of kleding kost.

Immateriële schade en smartengeld

Immateriële schade is een heel ander verhaal. Deze schade wordt veroorzaakt door pijn of verdriet en daardoor minder eenvoudig te vertalen naar een passende vergoeding. Daar komt bij dat deze schade niet altijd direct zichtbaar is. 

Psychische klachten na een ongeval

Wanneer je last hebt van psychische klachten naar aanleiding van een ongeval, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding voor deze immateriële schade. Dit wordt smartengeld genoemd. Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij de berekening van eventueel smartengeld, namelijk:

 • De ernst van jouw letsel.
 • De revalidatieperiode die je nodig hebt.
 • Hoeveel effect het heeft het op jouw levenslust.
 • Hoe zwaar het ongeval voor jou persoonlijk weegt en daarmee dus ook de ernst van het opgelopen trauma.
 • Jouw leeftijd.

Het vervelende van letselschade is dat het een blijvend litteken kan vormen. Door lichamelijke klachten, maar ook door psychische klachten. Een aangepaste woning, aangepaste vakanties en wekelijkse afspraken met een psycholoog. Aanpassingen die jij niet in je leven had voorzien. Deze onvoorziene zaken brengen altijd onvoorziene kosten met zich mee.

Deze onvoorziene kosten, met betrekking tot jouw letselschade, kunnen torenhoog worden. Daarom is het verstandig om een nauwkeurige schadevergoeding te laten berekenen. Dit scheelt u een hoop financiële problemen in de toekomst.

Hoeveel letselschade vergoeding kun je krijgen

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die je maakt als gevolg van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kun je denken aan medische kosten, verlies aan inkomsten en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de kosten die je maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is niet van tevoren aan te geven. We kunnen hier wel een schatting maken voor de hoogte van jouw letselschade vergoeding.

 

Hulp bij letselschade

Wanneer je te maken hebt met letselschade, heb je al genoeg aan je hoofd. Je wilt zo snel mogelijk weer door met jouw leven. Het laatste waar je nu op zit te wachten is een langslepende juridische kwestie. Dit kost jou immers niet alleen veel tijd, maar ook veel energie. Energie die je wellicht liever besteedt aan het herstel. Het is daarom verstandig om bij letselschade professionele hulp in te schakelen.

Persoonlijke begeleiding van Smart Letselschade

Schakel je Smart Letselschade in om jou te helpen bij jouw letselschadeclaim? Dan is jouw claim in goede handen, net als jijzelf. Je hebt namelijk gedurende het gehele traject persoonlijk contact met de jurist die aan jouw zaak werkt. Je contactpersoon handelt alles voor jou af en houdt je op de hoogte van de vorderingen. Maar ook als er even geen nieuws is, neemt onze jurist regelmatig contact met je op. Om te vragen hoe het met je gaat of om zeker te weten dat je de juiste zorg krijgt. En wanneer je zelf een vraag hebt, kun je altijd contact opnemen met jouw contactpersoon.

Veelgestelde vragen

Wat kost een traject bij Smart Letselschade voor mij?

Onze service is geheel kosteloos voor jou als onze cliënt zijnde. Wij verhalen de kosten voor het traject ten alle tijden op aansprakelijke partij.

Hoe lang gaat mijn letselschadezaak duren?

Hoe lang jouw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van je  eigen herstel. In geval van van een medische eindsituatie (dit betekent dat je klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na jouw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Uiteraard mag je altijd zelf beslissen wanneer je over wil gaan tot het sluiten van jouw dossier. Wij zullen je hierin adviseren en je wijzen op de gevolgen van het sluiten van jouw dossier.

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

In beginsel komen alle kosten die je in redelijkheid maakt ten gevolge van het bij het ongeval opgelopen letsel voor vergoeding in aanmerking. Dit betreffen kosten die je zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt. Kosten waaraan je kunt denken zijn medische kosten (zoals een in rekening gebracht eigen risico, bijdragen voor fysiotherapeutische behandelingen), inschakeling voor hulp in het huishouden en vermindering van jouw inkomen. Op de website van de Letselschade Raad kun je voorbeelden vinden van welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding?

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die je naar redelijkheid maakt ten gevolge van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kun je denken aan onder meer medische kosten, verlies aan verdienvermogen en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt dus af van de kosten die je maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is zodoende niet van tevoren aan te geven.

Kan ik ook kosten verhalen die mijn partner/moeder/oma/buurman/speelvriendje maakt?

In principe komen de kosten die familie en vrienden maken ten gevolge van het door jou opgelopen letsel naar aanleiding van een ongeval niet voor vergoeding in aanmerking. Op grond van de wet komen slechts de kosten die je maakt voor vergoeding in aanmerking. Wel proberen wij met de kosten die jouw familie en vrienden maken rekening te houden bij de hoogte van jouw schadevergoeding.

Wat is smartengeld en waar moet ik van uitgaan/hoe wordt dat berekend?

Smartengeld is een vergoeding voor de gederfde levensvreugde. Dit wordt ook wel immateriële schade genoemd. Naast een vergoeding voor de door jou gemaakte kosten, ontvang je ook een vergoeding voor het verdriet en het leed wat je hebt ervaren ten gevolge van het ongeval. Smartengeld wordt berekend op basis van vergelijkbare zaken. In de Smartengeldgids staan uitspraken van de rechter in letselschadezaken en daarbij horende de hoogte van het smartengeld dat is uitgekeerd. De smartengeldgids is een richtlijn met betrekking tot de hoogte van een immateriële schadevergoeding in letselschadezaken. Aan de hand van deze gids berekenen wij de hoogte van uw smartengeld.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!