Kettingbotsing

Een kettingbotsing is een verkeersongeval waarbij drie of meer auto’s achterop elkaar botsen. Bij een kettingbotsing kan het erg lastig zijn om te bewijzen dat je zelf geen schuld hebt aan het ongeval. In de meeste gevallen is degene die op de voor hem rijdende auto botst aansprakelijk, maar het kan ook zijn dat de achteroprijdende auto zelf doorgedrukt werd door een auto die hem weer van achter aanreed. We nemen hier met je door wie in welke situatie aansprakelijk is en hoe Smart Letselschade jou daarbij kan helpen.

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Aansprakelijkheid kettingbotsing

Het antwoord op de vraag wie aansprakelijk is na een kettingbotsing vind je in de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. We hebben een aantal regels uit de wet voor je op een rij gezet:

  • Artikel 6 van de Wegenverkeerswet bepaalt dat verkeersdeelnemers moeten voorkomen dat ze een auto-ongeluk veroorzaken. De veroorzaker van het auto-ongeluk is dan dus aansprakelijk voor de te vergoeden schade.
  • In artikel 5 van de Wegenverkeerswet staat dat het verboden is je zodanig op de weg te gedragen dat er gevaar wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. De bestuurder die dus het gevaar veroorzaakt is aansprakelijk voor de vergoeden letselschade.
  • Volgens artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens moet een bestuurder van een motorvoertuig ervoor zorgen dat hij zijn voertuig tijdig tot stilstand kan brengen. Wanneer de bestuurder geen voldoende afstand houdt en op zijn voorganger botst, is deze aansprakelijk voor de te vergoeden letselschade. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, zoals een voorganger die plotseling remt, maar daarover vertellen we verderop meer.
  • In artikel 185 WVW wordt vermeld, dat wanneer een motorvoertuig betrokken is bij een verkeersongeval en schade aan een niet gemotoriseerd voertuig toebrengt, dan is de houder van het voertuig dat het verkeersongeval heeft veroorzaakt verplicht de schade te vergoeden. 

Uitzonderingen op aansprakelijkheid bij een kettingbotsing

Er zijn uitzonderingen waardoor de achterop rijdende automobilist niet altijd schuldig is. Als het voorste voertuig bijvoorbeeld plotseling remt, dan is het achterop rijdende voertuig niet per se aansprakelijk. Dit geldt ook voor situaties waarin er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer er een kettingbotsing ontstaat vanwege dichte mist.

Achterop rijdende auto aansprakelijk stellen

Bij een kettingbotsing begin je dus altijd met diegene die achterop jouw auto is gereden aansprakelijk te stellen. Ben je eerst geraakt door de achterop rijdende auto en daardoor tegen je eigen voorligger aan gereden, dan kan deze voorste automobilist jou aansprakelijk stellen voor zijn schade. In dat geval zul je moeten bewijzen dat deze botsing die je ‘veroorzaakt’ hebt het gevolg was van de automobilist die achterop jouw voertuig is gereden. De vraag wie aansprakelijk is bij een kettingbotsing roept dus wel eens discussies op. Daarom hebben autoverzekeraars een regeling gesloten, de Overeenkomst Vereenvoudiging Schaderegeling (OVS). 

Overeenkomst Vereenvoudiging Schaderegeling

De OVS regeling houdt in dat de verzekeraar van de auto die achterop is gereden de schade van het daarvoor rijdende voertuig vergoed. Door deze schaderegeling worden veel discussies voorkomen. De Overeenkomst Vereenvoudiging Schaderegeling is alleen van toepassing bij een kettingbotsing. Met de OVS regeling wordt alleen de voertuigschade vergoedt, dus geen immateriële schade. 

Zelf een kettingbotsing veroorzaakt en toch schade claimen

Heb je als bestuurder zelf een kettingbotsing veroorzaakt? Dan kun je toch een letselschade claim indienen. De meeste mensen sluiten tegenwoordig een schade-inzittendenverzekering af. Het voordeel van deze verzekering is dat de toedracht niet uitmaakt voor het ontvangen van een letselschadevergoeding. Dit geldt zowel bij een kettingbotsing als bij een kop staart botsing. Als bestuurder van het motorvoertuig kun je gebruikmaken van deze verzekering. De inzittenden, die geen bestuurder zijn, kunnen gebruikmaken van hun eigen WA-verzekering wanneer zij een schadevergoeding willen claimen.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Letselschade claimen kettingbotsing

Schakel Smart Letselschade in om te helpen bij jouw letselschadeclaim wanneer je een kettingbotsing hebt gehad. Je schadeclaim is bij ons in goede handen, net als jijzelf. Je hebt gedurende het hele traject persoonlijk contact met de letselschadespecialist die aan jouw zaak werkt. Je contactpersoon handelt alles af en houdt je op de hoogte van de vorderingen. Ook als er even geen nieuws is, neemt je contactpersoon regelmatig contact met je op om te vragen hoe het met je gaat of om zeker te weten dat je de juiste zorg krijgt. Wanneer je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen.