Werkgevers

Letselschade na een bedrijfsongeval

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. Heb je bij de uitvoering van jouw werkzaamheden letsel opgelopen? Is jou een bedrijfsongeval overkomen? Smart Letselschade helpt jou om jouw werkgever aansprakelijk stellen. 

Kijk of jij recht hebt op een vergoeding

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Letselschade door bedrijfsongeval claimen bij je werkgever?

Als je slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, probeer je dit natuurlijk zo goed mogelijk op te lossen. In sommige situaties kom je er helaas niet uit met jouw werkgever. Jouw geleden letselschade wordt dan lastig om te verhalen. 

Wij helpen je graag verder. Door de situatie van het ongeval samen goed in kaart te brengen en jouw rechten en plichten daaraan te binden, komen we samen tot een passende oplossing. 

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat jouw werkgever aansprakelijk is voor jou als werknemer. De werkgever heeft de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. 
 

Benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn? Onze experts beoordelen graag of je jouw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor de door jou geleden (letsel)schade.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

In 5 stappen een passende letselschadevergoeding

Onze letselschade experts bieden jou de helpende hand.


Stap 1

Jij meldt je letsel


Stap 2

Wij nemen contact met jou op


Stap 3

Bezoek van één van onze juristen


Stap 4

Behandeling wordt gestart


Stap 5

Passende vergoeding in 98% van de gevallen

Letselschade verhalen

Een ongeval kan veel impact hebben. Zeker als iemand door dit ongeval letsel oploopt en daardoor zijn/haar dagelijks leven niet kan voortzetten, zoals diegene gewend was. Onze letselschadespecialisten staan klaar om jou na letsel weer op weg te helpen en zorgen uit handen te nemen. We zijn blij om je te kunnen helpen. Lees de verhalen van onze cliënten.

Inkomensverlies door een ongeval

Inkomensverlies door een ongeval

Bekijken
15 feb

Heb je letselschade opgelopen door een arbeidsongeval?

Wij adviseren je het ongeval zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij jouw werkgever, zodat deze indien dat nog niet is gebeurd, melding kan maken bij de Inspectie. Wij staan je graag bij in het verhalen van jouw schade op de werkgever en begeleiden je bij het proces.

Letselschade melden

Veelgestelde vragen

Wat houdt stelplicht en bewijslast voor werkgevers in?

Als hoofdregel bij werkgeversaansprakelijkheid geldt dat wanneer je als werknemer kan bewijzen dat je schade hebt opgelopen tijdens het uitoefenen van jouw werkzaamheden, het aan de werkgever is om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

In veel gevallen zal het moeilijk zijn voor de werkgever om dit aan te tonen, omdat in Nederland sprake is van een grote mate van werknemersbescherming.

Wat houdt de zorgplicht voor de werkgever in?

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat de werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Doet zich een toch bedrijfsongeval voor? Dan moet de werkgever kunnen aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Jij als werknemer hoeft daarentegen alleen te bewijzen dat je het letsel hebt opgelopen tijdens jouw werkzaamheden.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat jouw werkgever aansprakelijk is voor jou als werknemer. De werkgever heeft de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. 

Hoe bereken je de letselschadevergoeding?

Letselschadevergoeding wordt berekend door verschillende factoren in overweging te nemen, zoals medische kosten, inkomensverlies, revalidatiekosten, toekomstige zorgbehoeften, impact op het dagelijks leven, en de geldende wet- en regelgeving. Een letselschadeberekening omvat vaak complexe berekeningen en vereist expertise van een letselschadejurist of specialist.

Hoeveel letselschade vergoeding kun je krijgen?

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die je maakt als gevolg van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kun je denken aan medische kosten, verlies aan inkomsten en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de kosten die je maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is niet van tevoren aan te geven. We kunnen hier wel een schatting maken voor de hoogte van jouw letselschade vergoeding.

Wat kost een traject bij Smart Letselschade voor mij?

Onze service is geheel kosteloos voor jou als onze cliënt zijnde. Wij verhalen de kosten voor het traject ten alle tijden op aansprakelijke partij.

Hoe lang gaat mijn letselschadezaak duren?

Hoe lang jouw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van je eigen herstel. In geval van een medische eindsituatie (dit betekent dat je klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na jouw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Je mag altijd zelf beslissen wanneer je over wil gaan tot het sluiten van jouw dossier. We zullen je hierin adviseren en wijzen op de gevolgen van het sluiten van jouw dossier.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!