Verkeersongeluk

Verkeersaansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in het verkeer. Ben je aangereden door een andere verkeersdeelnemer? Heb je een verkeersongeval meegemaakt? Wanneer de andere verkeersdeelnemer een verkeersfout heeft gemaakt, kan deze onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Aansprakelijkheid bij verkeersongeval

Een verkeersongeval kan op veel verschillende manieren plaatsvinden. Over het algemeen geldt dat bij een aanrijding met een auto, scooterrijder, bromfietser, tram of bus, degene die zich niet houdt aan verkeersregels in beginsel aansprakelijk is. Dit geldt ook voor een aanrijding op een motor. 

Bij een aanrijding van achteren is meestal de achterop komende verkeersdeelnemer aansprakelijk. Iedere verkeersdeelnemer is namelijk wettelijk verplicht zijn voertuig tot stilstand te kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg vrij is. Daarbij moet wel in acht worden genomen wat de verkeersdeelnemer kan overzien.

 

Schade ten gevolge van verkeersongeval

De schade als gevolg van een verkeersongeval kan erg verschillen: je kunt er niets aan overhouden, maar je kunt in een ernstig geval ook zware lichamelijke en/of psychische klachten aan een verkeersongeval overhouden. Ga na het ongeval zo snel mogelijk naar de huisarts of de spoedeisende hulp. Op die manier kan ook worden aangetoond dat het opgelopen letsel een gevolg is van het verkeersongeval.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Tip bij verkeersongeval

Vul altijd het schade-aanrijdingsformulier in met de andere partij. Doe dit naar waarheid en volledigheid. Het is belangrijk dat beide partijen het formulier ondertekenen. Het schade-aanrijdingsformulier kan namelijk als bewijs dienen dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Tevens raden wij aan om foto’s te maken van de plek en gegevens van eventuele getuigen te noteren.

Schade door verkeersaansprakelijkheid claimen?

Was je betrokken bij een verkeersongeval en heb je schade? Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we de kwestie en de haalbaarheid van een letselschadeprocedure.

Letselschade melden