Wat zijn zwakke verkeersdeelnemers?

Zwakke verkeersdeelnemers zijn een groep weggebruikers die kwetsbaarder zijn in het verkeer. Deze groep bestaat voornamelijk uit fietsers en voetgangers. In deze blog bespreken we wat zwakke verkeersdeelnemers nu precies zijn. Ook bespreken we de toepassing van artikel 185 WVW, de risico's als zwakke verkeersdeelnemer en de gevolgen van ongevallen. Alles rondom de zwakke verkeersdeelnemers wordt besproken.

Artikel 185 WVW

Artikel 185 WVW (wegenverkeerswet) is een belangrijke wettelijke bepaling die van toepassing is op zwakke verkeersdeelnemers. Dit artikel bepaalt dat de eigenaar of bestuurder van een motorvoertuig die betrokken is bij een ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer, minimaal 50% van de schade moet betalen. Deze aansprakelijkheid geldt zelfs als de zwakke verkeersdeelnemer ook een verkeersfout heeft gemaakt.

De regeling is bedoeld om kwetsbare weggebruikers te beschermen. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze een eerlijke vergoeding ontvangen voor de letselschade als gevolg van een verkeersongeval. Het biedt niet alleen bescherming voor zwakke verkeersdeelnemers, maar spoort bestuurders aan om extra voorzichtig te zijn bij het omgaan met deze groep weggebruikers. Het doel van artikel 185 WVW is dus niet alleen om de zwakke verkeersdeelnemers te beschermen, maar ook om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Fietsers en voetgangers als zwakke verkeersdeelnemers

Fietsers en voetgangers behoren tot de meest voorkomende zwakke verkeersdeelnemers. Fietsers zijn vaak te vinden op fietspaden, maar kunnen ook deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Voetgangers, daarentegen, zijn meestal te vinden op de stoep, zebrapaden en oversteekplaatsen.

Het is belangrijk dat automobilisten, motorrijders en andere weggebruikers van motorvoertuigen extra voorzichtig zijn bij het naderen van fietsers en voetgangers. Ze moeten altijd de verkeersregels naleven en voldoende afstand houden om ongelukken te voorkomen. 

Risico’s van zwakke verkeersdeelnemers

Doordat fietsers en voetgangers kwetsbaarder zijn in het verkeer, lopen ze ook meer risico's. Een van de grootste risico's is dat ze niet goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. Dit kan vooral een probleem zijn in situaties met slechte verlichting, bijvoorbeeld in de vroege ochtend of na zonsondergang.

Daarnaast zijn zwakke verkeersdeelnemers vatbaarder voor onoplettende bestuurders, die bijvoorbeeld afgeleid zijn door telefoongebruik. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en verhoogt het risico op ongevallen.

Nog een risico waar zwakke verkeersdeelnemers mee te maken krijgen, is de mogelijkheid om verkeersfouten te maken. Dit kan veroorzaakt worden door onervarenheid, onoplettendheid of een inschattingsfout. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat de weg wil oversteken zonder goed te kijken. Hoewel alle weggebruikers verantwoordelijk zijn voor het naleven van de verkeersregels, is het belangrijk om begrip en geduld te tonen wanneer een zwakke verkeersdeelnemer een fout maakt.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat artikel 185 WVW niet alleen van toepassing is op fietsers en voetgangers, maar ook op andere zwakke verkeersdeelnemers zoals rolstoelgebruikers en kinderen.

Als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval

Als een zwakke verkeersdeelnemer betrokken is bij een verkeersongeval, is het belangrijk om een aantal stappen te volgen. Het is aan te raden om foto's te maken van de situatie en contactgegevens uit te wisselen met getuigen van het ongeval.

Na het ongeval is het ook belangrijk om medische hulp te zoeken, zelfs als de verwondingen op het eerste gezicht minimaal lijken. Soms kunnen interne verwondingen pas later zichtbaar worden en het is belangrijk om tijdig medische behandeling te krijgen.

Ten slotte moet er ook contact opgenomen worden met de verzekeringsmaatschappij. Het is belangrijk om alle benodigde documenten te bewaren en samen te werken met de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij om een eerlijke vergoeding te krijgen voor de geleden schade. Dit hoef je natuurlijk niet zelf te doen, daar helpt Smart Letselschade je graag bij.

Wat als je als zwakke verkeersdeelnemer een verkeersfout maakt?

Hoewel zwakke verkeersdeelnemers ook verkeersfouten kunnen maken, betekent dit niet automatisch dat ze volledig aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Zoals eerder vermeld, is artikel 185 WVW van toepassing in de meeste gevallen van ongevallen met zwakke verkeersdeelnemers.

Deze wettelijke bepaling zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid tussen de zwakke verkeersdeelnemer en de bestuurder van het motorvoertuig wordt verdeeld. De eigenaar of bestuurder van een motorvoertuig die betrokken is bij een ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer, moet minimaal 50% van de schade betalen. De mate van aansprakelijkheid hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de fout en de omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond. 

Het is belangrijk dat zwakke verkeersdeelnemers zich bewust zijn van hun rechten en de juiste juridische en financiële ondersteuning krijgen. In het geval van een verkeersfout is het altijd aan te raden om professioneel advies in te winnen om de beste oplossing te vinden.

Juridische hulp van Smart Letselschade

Ben je als zwakke verkeersdeelnemer betrokken geraakt bij een ongeval en heb je letselschade opgelopen?  Laat Smart Letselschade je helpen door je juridisch te ondersteunen. Smart Letselschade handelt je zaak af en neemt alle werk uit handen. Je krijgt een vast contactpersoon die ervoor zorgt dat je zelf geen energie hoeft te steken in het traject, maar je kunt richten op je eigen herstel. We regelen alles rondom het claimen van een schadevergoeding bij de verzekeraar en houden je daarvan op de hoogte. Bij Smart Letselschade ben je verzekerd van de beste hulp en het juiste advies. Neem voor hulp vrijblijvend contact met ons op.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!