Aansprakelijkheid van de gemeente

Aansprakelijkheid van de gemeente

Ben je gestruikeld over een stoeptegel die uitstak of doordat er een gat in de weg zat? Ben je uitgegleden op straat of een natte vloer? Dan kan de wegbeheerder, dat is vaak de gemeente, onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld. 

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Is jouw gemeente aansprakelijk voor jouw letselschade?

Hoe jij ook letsel oploopt: jouw herstel is het belangrijkste. Maar, als je midden op straat letsel oploopt, zonder dat er een 'tegenpartij' is, wordt het lastiger om een vergoeding te claimen. We kunnen ons voorstellen dat je met veel vragen zit. Op wie kun je dit verhalen, als het niet jouw schuld was? Jouw gemeente kan hier een rol in spelen, omdat zij verplicht zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Of jij smartengeld kunt claimen bij de gemeente, hangt van verschillende factoren af. Onze letselschade specialisten beoordelen graag of jij recht hebt op een letselschadevergoeding. 

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

In 5 stappen een passende letselschadevergoeding

Onze letselschade experts bieden jou de helpende hand.


Stap 1

Jij meldt je letsel


Stap 2

Wij nemen contact met jou op


Stap 3

Bezoek van één van onze juristen


Stap 4

Behandeling wordt gestart


Stap 5

Passende vergoeding in 98% van de gevallen

Letselschadeprocedure tegen jouw gemeente opstarten?

Is jouw letsel te wijten aan de nalatigheid van de gemeente? Neem dan contact met ons op. Samen met jou nemen wij dan de kwestie door en adviseren wij jou over het aansprakelijk stellen van de gemeente en zullen wij jou hierin bijstaan.

Letselschade melden

Veelgestelde vragen

Moet ik bewijs leveren van mijn letselschade?

Vond jouw ongeluk kort geleden plaats? Ga dan terug naar de betreffende plek en maak foto’s van het gebrek. Zo heb je bewijs en kun je aantonen in welke toestand de weg verkeerde ten tijde van het ongeval.

Heeft de gemeente een garantieverplichting?

Hoewel de gemeente ervoor moet zorgen dat openbare wegen goed onderhouden zijn, hebben zij geen garantieverplichting. Dat betekent dat de gemeente er niet voor hoeft te zorgen dat de openbare ruimte perfect is. Als voetganger of weggebruiker moet je zelf ook altijd opletten, want de mogelijkheid op oneffenheden in de weg bestaat altijd.

Wat moet ik doen als ik letsel heb door gladheid?

Wanneer letselschade ontstaat door gladheid, moet aangetoond worden dat de gemeente op de hoogte was, of had kunnen zijn, van gladheid. Als dit het geval is, moet de gemeente nagelaten hebben de zorgplicht hiervoor op zich te nemen. Die zorgplicht bestaat bij gladheid uit een inspanningsverplichting om de gladheid te bestrijden. Strooien of waarschuwen voor plaatselijke gladheid kan voldoende zijn. 

Wil je de gemeente aansprakelijk stellen voor letsel dat ontstaan is door gladheid, dan moet tevens aangetoond worden dat het gebied valt onder het strooischema van de gemeente.

Ik ben aangereden op het zebrapad, wat nu?

Een aanrijding op een zebrapad is zo gebeurd. Voetgangers worden dan ook het vaakst aangereden op een zebrapad. Automobilisten stoppen niet altijd om voorrang te verlenen of ze rijden te hard en zijn afgeleid. Jij als overstekende voetganger wordt dan snel over het hoofd gezien met een aanrijding en letselschade tot gevolg. Onze letselschadespecialisten helpen je graag om in dit geval een schadevergoeding te claimen.

Hoeveel smartengeld bij letselschade?

Het exacte bedrag aan smartengeld bij letselschade kan sterk variëren. Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de gevolgen voor het dagelijks leven, de duur van het herstelproces en jurisprudentie. Een letselschadejurist kan helpen om een realistische schatting te maken op basis van jouw specifieke situatie en de geldende wet- en regelgeving.

Wat kun je allemaal claimen bij letselschade?

Bij letselschade kun je verschillende schadeposten claimen, zoals medische kosten, inkomensverlies, revalidatiekosten, kosten voor huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning of vervoermiddelen, verlies van zelfredzaamheid, smartengeld voor immateriële schade, juridische kosten en andere financiële verliezen die voortvloeien uit het letsel. Het exacte scala aan claimbare kosten is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de geldende wet- en regelgeving. Dus alle kosten die je niet zou hebben hoeven maken indien het ongeval niet was gebeurd kun je claimen.

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Smartengeld is een compensatie voor immateriële schade, zoals pijn en leed. Letselschade omvat zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt door een ongeval. Kortom, smartengeld behandelt de emotionele impact, terwijl letselschade zowel financiële als emotionele gevolgen omvat.

Hoeveel letselschade vergoeding kun je krijgen?

De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die je maakt als gevolg van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kun je denken aan medische kosten, verlies aan inkomsten en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de kosten die je maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is niet van tevoren aan te geven. We kunnen hier wel een schatting maken voor de hoogte van jouw letselschade vergoeding.

Hoe lang gaat mijn letselschadezaak duren?

Hoe lang jouw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van je eigen herstel. In geval van een medische eindsituatie (dit betekent dat je klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na jouw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Je mag altijd zelf beslissen wanneer je over wil gaan tot het sluiten van jouw dossier. We zullen je hierin adviseren en wijzen op de gevolgen van het sluiten van jouw dossier.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!