Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Ongelukken op de werkvloer probeer je natuurlijk te voorkomen, maar helaas lukt dat niet altijd. Wanneer je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval met letselschade als gevolg, dan is het goed om te weten wat je rechten en plichten zijn.

Meld jouw bedrijfsongeval

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd. Je breekt bijvoorbeeld je enkel wanneer je struikelt over losliggende kabels. Een verkeersongeval tijdens werktijd omdat je op weg bent naar een klant, valt ook onder een bedrijfsongeval. Dit geldt niet voor woon-werkverkeer. Dit is reistijd die valt buiten werktijd, waardoor er geen sprake is van een bedrijfsongeval. In sommige gevallen is dit een uitzondering en kan dit ook een bedrijfsongeval zijn. Bijvoorbeeld wanneer je onderweg naar huis nog iets moet afleveren voor je baas.

Bij een bedrijfsongeval loop je als werknemer vaak fysiek letsel op, maar ook psychisch letsel kan hierdoor worden veroorzaakt. In beide gevallen kan dit letselschade teweegbrengen. Wanneer je bijvoorbeeld iets gebroken hebt, brengt dit medische kosten met zich mee. Maar ook reiskosten en inkomensverlies worden gezien als letselschade. 

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan je eigen schuld zijn, of de schuld van je werkgever. Een bedrijfsongeval is de schuld van de werkgever wanneer deze niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. In dat geval heb je recht op een schadevergoeding voor de door jou geleden letselschade.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

In 5 stappen een passende letselschadevergoeding

Onze letselschade experts bieden jou de helpende hand.


Stap 1

Jij meldt je letsel


Stap 2

Wij nemen contact met jou op


Stap 3

Bezoek van één van onze juristen


Stap 4

Behandeling wordt gestart


Stap 5

Passende vergoeding in 98% van de gevallen

Schadevergoeding na bedrijfsongeval

Na een bedrijfsongeval is het allereerst verstandig om juridische hulp in te schakelen. Onze letselschadespecialisten kunnen je goed adviseren en begeleiden in dit proces. Er zijn een aantal stappen die je zelf alvast kunt uitvoeren. Deze nemen we hier met je door.

1. Nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een arbeidsongeval

Het ongeval heeft op het bedrijf zelf plaatsgevonden of onderweg van en naar een klant. Het kan voorkomen dat een bedrijfsongeval op een andere locatie van het bedrijf plaatsvindt, denk hierbij dan bijvoorbeeld aan een bouwplaats. Wanneer je in opdracht van de werkgever op reis bent, valt het ook onder een bedrijfsongeval. 

2. Nagaan wie of wat het bedrijfsongeval heeft veroorzaakt

Hierbij moet je nagaan hoe en door wie of wat het bedrijfsongeval is ontstaan. Komt het door gebrek aan goede instructies van je werkgever, was er voldoende toezicht, waren er beschermingsmiddelen nodig voor de uitgevoerde taken en heeft je werkgever deze wel aangereikt. Was er sprake van een onveilige werkomgeving of heeft een collega een fout gemaakt. Allemaal situaties waarin de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor je geleden letselschade. 

3. Achterhalen of de arbeidsinspectie is ingeschakeld door je werkgever

Bij ernstige bedrijfsongevallen is je werkgever verplicht om hiervan een melding te maken bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie doet namelijk onderzoek naar het bedrijfsongeval. De Arbeidsinspectie tilt zwaar aan het niet melden van een arbeidsongeval. Wanneer de werkgever een ongeval niet meldt terwijl dit wel had moeten gebeuren, kan dit leiden tot hoge boetes. De hoogte van deze boetes kunnen oplopen tot maximaal € 50.000. De meldingsplicht van de werkgever geldt niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor medewerkers die onder zijn gezag werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

Nu denk je wellicht, wanneer is een bedrijfsongeval ernstig? In de volgende gevallen wordt er in ieder geval uitgegaan van een ernstig bedrijfsongeval:

  • Een ongeval met het gevolg dat je naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven.
  • Wanneer je blijvend invalide wordt als gevolg van het ongeval.
  • In geval van overlijden als gevolg van het ongeval. 

4. Noteren van gegevens van eventuele getuigen

Wanneer er een bedrijfsongeval plaatsvindt zijn daar vaak collega’s of andere getuigen bij aanwezig. Het is belangrijk om hun gegevens te noteren in het belang van de verdere afhandeling van jouw letselschade. Soms werkt een apparaat bijvoorbeeld al langer niet naar behoren. Dit soort argumenten kunnen belangrijk zijn en de getuigen kunnen dit dan verklaren en jouw verhaal onderbouwen.

5. Een overzicht maken van de schade die je hebt geleden en nog te lijden schade

Na een bedrijfsongeval is het van belang om een overzicht te maken van alle geleden en nog te lijden letselschade. Denk hierbij aan:

  • Medische kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekering.
  • Extra reiskosten.
  • Kosten voor hulp in de huishouding.
  • Kosten voor nazorg.
  • Kosten die te maken hebben met jouw herstel en eventuele revalidatie.
  • Inkomensverlies omdat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt.
  • Kosten die je moet maken voor re-integratie of het zoeken van ander werk.

Onze letselschade specialisten zullen je hierbij helpen. Zij zullen een schadestaat voor je opmaken.

6. De werkgever aansprakelijk stellen

Wanneer alle stappen zijn doorlopen, zal een van onze letselschadespecialisten deze met je doornemen en vervolgens de werkgever aansprakelijk stellen. Onze letselschadespecialist zal je in alle stappen begeleiden die hierop volgen. 

Wij willen graag dat het contact tussen de werkgever en werknemer goed blijft. We zullen er daarom voor zorgen dat er goed contact is met de werkgever en zo de goede band tussen jou als werknemer en je werkgever behouden blijft.

Schade door bedrijfsongeval claimen?

Heb je een bedrijfsongeval meegemaakt, met letselschade als gevolg, en hulp nodig bij de afwikkeling van deze situatie. Neem dan contact op. Onze letselschadespecialisten helpen je graag.

Letselschade melden

Veelgestelde vragen

Waarom juridische hulp bij letselschade?

Wanneer je een letselschadevergoeding wilt claimen, raden we aan om een letselschadespecialist in te schakelen. Letselschadespecialisten helpen om de schade te berekenen, te bepalen waarvoor je een schadevergoeding kunt krijgen, onderhandelen over de schadevergoeding en dienen je claim in bij de aansprakelijke partij.

Wat houdt de zorgplicht voor de werkgever in?

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat de werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Doet zich een toch bedrijfsongeval voor? Dan moet de werkgever kunnen aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Jij als werknemer hoeft daarentegen alleen te bewijzen dat je het letsel hebt opgelopen tijdens jouw werkzaamheden.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat jouw werkgever aansprakelijk is voor jou als werknemer. De werkgever heeft de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. 

Wanneer heb je recht op een letselschade vergoeding?

Je hebt recht op een letselschade vergoeding wanneer iemand anders jouw letselschade toebrengt. De geleden en de nog te lijden schade dient dan vergoed te worden. Dit is in de Nederlandse Wet geregeld.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die jij oploopt door toedoen van een ander, waardoor je extra kosten maakt of inkomsten misloopt. Deze letselschade komt veelal in aanmerking voor een vergoeding en Smart Letselschade helpt jou graag bij het claimen van deze schade.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!