Kop staart botsing

Je bent van achteren aangereden voor een stoplicht, in de file, na het inhalen of je moest plotseling hard remmen, waardoor je achterligger op je auto is gebotst. Je hebt schade geleden en maakt nu extra (medische) kosten die je anders niet zou maken. Er is nu sprake van letselschade en daarmee ook recht op een schadevergoeding. Wie is in het verkeer aansprakelijk en wat moet je nu doen? We nemen het hier met je door.

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is een kop staart botsing?

Een kop staart botsing is een van de meest voorkomende auto-ongelukken. Een kop staart botsing is een verkeersongeval waarbij je van achteren wordt aangereden door een andere automobilist. Meestal ontstaat een kop staart botsing door een niet oplettende achterligger. Het is een aanrijding waar vaak meerdere mensen bij betrokken zijn en waarbij ernstig letsel regelmatig het gevolg is. Het kan zelfs een kettingbotsing veroorzaken. 

Aansprakelijkheid kop staart botsing

De juridische regels voor een kop staart botsing zijn helder. De wetgever stelt dat degene die je van achteren heeft aangereden in beginsel verantwoordelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Deze automobilist wordt verantwoordelijk gesteld omdat hij altijd genoeg afstand dient te houden tot zijn voorganger om een aanrijding te voorkomen, wanneer zich een noodsituatie voordoet. Word je van achteren aangereden, dan gaat de wetgever er vanuit dat er onvoldoende afstand is bewaard en is de ‘achterop rijder’ aansprakelijk voor jouw letselschade. Dit betekent dat jij geheel schadeloos gesteld moet worden.

Is de achterop rijder het hier niet mee eens, dan dient deze zelf het tegendeel te bewijzen. Op grond van artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) dient een automobilist voldoende afstand tot zijn voorganger te bewaren. Bij een kop staart botsing wordt op grond van artikel 19 RVV vermoedt dat de achterop rijder onvoldoende afstand hield, en dus aansprakelijk is.

Aansprakelijkheid bestuurder voorste auto

Er kunnen verkeerssituaties voordoen waarbij je achterligger de kop staart botsing niet had kunnen voorkomen. In deze gevallen is niet alleen de achterste automobilist aansprakelijk. We nemen hier een aantal situaties met je door.

Afsnijden

Bijvoorbeeld wanneer de voorste auto de achterligger afsnijdt en deze daardoor op de voorste auto botst. De oorzaak van de kop staart botsing ligt nu niet in het onvoldoende afstand houden, maar in het afsnijden. In dit geval zal de achterop rijder niet aansprakelijk zijn voor de letselschade van de voorste automobilist.

Plots remmen

Het kan gebeuren dat een automobilist zonder verkeersreden plotseling remt. Dit is op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet verboden. De achterop rijder zal niet aansprakelijk zijn voor de schade van de voorste automobilist, tenzij deze onvoldoende afstand hield.

Remmen voor oranje stoplicht

Wanneer iemand een verkeerslicht al dicht is genaderd en bij oranje licht niet doorrijdt, maar plots remt, kan een kop staart botsing het gevolg zijn.

Beide automobilisten valt hier een verwijt te maken. Als je een oranje licht zo dicht genaderd bent dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is, dan mag je niet alsnog hard remmen. Aan de andere kant dient de achterste automobilist voldoende afstand te bewaren. In de praktijk blijkt dat de aansprakelijkheid bij een kop staart botsing meestal toch bij de achterste automobilist wordt gelegd.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Letselschade na kop staart botsing

De schade die je lijdt na een verkeersongeval waarbij je gewond bent geraakt, wordt letselschade genoemd. Letselschade bestaat uit een materiële en een immateriële schade.

Materiële schade bestaat uit financiële schade, zoals kosten voor medische behandelingen, huishoudelijke hulp of aanpassingen in en om het huis. Ook misgelopen inkomsten horen hierbij wanneer je door de kop staart botsing niet of minder in staat bent om te werken. 

Immateriële schade bestaat uit schade die niet in geld uit te drukken is. Zoals pijn, angst, littekens en het verdriet van lichamelijke beperkingen. De schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. 

Door een kop staart botsing ontstaat er beweging in de aangereden auto die vaak leidt tot nek-, rug- en schouderklachten bij de inzittenden van deze voorste auto. Soms zelfs zo erg dat dit kan zorgen voor een whiplash. Ook al is de snelheid tijdens een kop staart botsing niet hoog, dan kan er alsnog letsel ontstaan waarvan je niet snel geneest. Helaas kunnen whiplashklachten chronisch worden en het normaal functioneren in de weg staan.

Omdat de achterop rijder in verreweg de meeste gevallen aansprakelijk is voor de letselschade, kun je als slachtoffer die in de voorste auto zat en hierbij gewond raakte deze letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Onze letselschadespecialisten helpen je hier graag bij.

Bewijslast kop staart botsing en schade claimen

Het is duidelijk dat de achterste automobilist in de meeste gevallen aansprakelijk zal zijn, maar bewijs verzamelen blijft erg belangrijk. Vul daarom altijd het aanrijdingsformulier in. Ook eventuele getuigen kunnen bewijs leveren, dus noteer van deze mensen ook altijd de gegevens.

Het claimen van letselschade na een kop staart botsing is best ingewikkeld. Er bestaat bijvoorbeeld veel discussie omtrent whiplash klachten. Deze klachten zijn meestal niet zichtbaar op scans en daarom vinden verzekeraars vaak dat de klachten daarom ook niet aanwezig zijn. In ieder geval niet zo erg als het slachtoffer claimt of dat deze klachten niet in relatie staan tot het verkeersongeval. Wanneer het erop lijkt dat de klachten voor lange duur aanwezig zullen blijven en de schadelast hierdoor toeneemt, neemt deze discussie vaak toe. Vraag daarom juridische hulp in deze gevallen.

Smart Letselschade helpt na een kop staart botsing

Onze letselschadespecialisten zijn experts in de afwikkeling van kop staart botsingen en helpen je graag. Wij voeren de discussies over de aansprakelijkheid en het verband van je pijnklachten met de aanrijding. Wanneer dit rond is berekenen we de letselschade en verhalen dit op de aansprakelijke partij.

Ben je dus betrokken geweest bij een kop staart botsing en heb je daarbij letselschade opgelopen? Laat ons je helpen en neem vrijblijvend contact op.