Aansprakelijkheid van de gemeente

Bent u gestruikeld over een stoeptegel die uitstak of doordat er een gat in de weg zat? Bent u uitgegleden op straat of een natte vloer? Dan kan de wegbeheerder, dat is vaak de gemeente, onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld. 

 

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Gemeente heeft zorgplicht

Gemeenten hebben de plicht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Zo moeten zij wegen of stoepen onderhouden en bij gevaarlijke situaties moet de gemeente waarschuwen voor de mogelijke gevolgen of de situatie veilig maken. 

Als de gemeente nalaat wegen en voetpaden in goede staat te houden, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval.

Letsel door gladheid

Wanneer letselschade ontstaat door gladheid, moet aangetoond worden dat de gemeente op de hoogte was, of had kunnen zijn, van gladheid. Als dit het geval is, moet de gemeente nagelaten hebben de zorgplicht hiervoor op zich te nemen. Die zorgplicht bestaat bij gladheid uit een inspanningsverplichting om de gladheid te bestrijden. Strooien of waarschuwen voor plaatselijke gladheid kan voldoende zijn. 

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen voor letsel dat ontstaan is door gladheid, dan moet tevens aangetoond worden dat het gebied valt onder het strooischema van de gemeente.

Gemeente heeft geen garantieverplichting

Hoewel de gemeente ervoor moet zorgen dat openbare wegen goed onderhouden zijn, hebben zij geen garantieverplichting. Dat betekent dat de gemeente er niet voor hoeft te zorgen dat de openbare ruimte perfect is. Als voetganger of weggebruiker moet u zelf ook altijd opletten, want de mogelijkheid op oneffenheden in de weg bestaat altijd.

Tip bij letsel op de openbare weg

Vond uw ongeluk kort geleden plaats? Ga dan terug naar de betreffende plek en maak foto’s van het gebrek. Zo heeft u bewijs en kunt u aantonen in welke toestand de weg verkeerde ten tijde van het ongeval.

Letselschadeprocedure tegen gemeente opstarten?

Is uw letsel te wijten aan de nalatigheid van de gemeente? Neem dan contact met ons op. Samen met u nemen wij dan de kwestie door en adviseren wij u over het aansprakelijk stellen van de gemeente en zullen wij u hierin bijstaan.