Vergoeding voor Shockschade

Was u getuige van een ongeval waarbij iemand zwaar gewond raakte of overleed? Of kwam u vlak na het ongeval ter plaatse en heeft u psychische klachten als gevolg van hetgeen u zag? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Smart Letselschade helpt u deze schadevergoeding te claimen bij de verantwoordelijke partij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Schadevergoeding voor shockschade claimen?

Als u (de gevolgen van) een ernstig ongeval zag waarbij iemand anders zwaargewond raakte of overleed, dan komt u misschien in aanmerking voor een schadevergoeding. Daarvoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Er moet sprake zijn van een ernstig ongeval waarbij iemand is overleden of ernstig gewond is geraakt.
  2.  U heeft dit ongeval zien gebeuren of kwam kort daarna ter plaatse en werd geconfronteerd met de gevolgen van het ongeval.
  3. U heeft hierdoor geestelijk letsel opgelopen die zich uit in een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.
  4. Er is sprake van een overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm en de overige eisen die in artikel 6:162 van het burgerlijk wetboek (onrechtmatige daad) zijn opgesomd.

Pas wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, heeft u recht op een vergoeding van shockschade.

Medische kosten bij shockschade

Uw zorgverzekering vergoedt de kosten voor een psycholoog of psychiater misschien niet volledig. Toch heeft u professionele hulp nodig bij de verwerking van hetgeen u gezien heeft. De kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, brengen wij in rekening bij de wederpartij.

Immateriële schade of smartengeld

De impact van shockschade op uw dagelijks leven kan enorm zijn. Zo kunt in een depressie raken door wat u heeft gezien. Daarbij heeft u recht op een aanzienlijke smartengeldvergoeding, waarbij de hoogte afhankelijk is van de ernst van de psychische aandoening en de impact daarvan op uw leven.

Verlies van arbeidsvermogen

Kunt u tijdelijk niet werken door uw shockschade, dan kunt u inkomsten mislopen. Onregelmatigheidstoeslag of bonussen, bijvoorbeeld. Deze gederfde inkomsten kunnen wij voor u claimen bij de wederpartij. Is uw arbeidsongeschiktheid door de shockschade permanent of moet u omgeschoold worden? Dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in om de schade nauwkeurig te berekenen om vervolgens deze claim bij de aansprakelijke partij neer te leggen.

Shockschade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de shockschade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct