Hoofdletsel Schadevergoeding

Heb je bij een ongeval of val hoofdletsel opgelopen? Ben je door een hond gebeten? Bij hoofdletsel van iedere aard als gevolg van een ongeval waarvoor een ander verantwoordelijk is, ben je bij Smart Letselschade aan het juiste adres. Op basis van je verhaal claimen wij jouw letselschade graag bij de verantwoordelijke wederpartij.

Meld je letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat verstaan we onder hoofdletsel?

Hoofdletsel is een verzamelnaam voor alle soorten letsel die je aan je hoofd kunt oplopen. Daaronder vallen onder andere letsel aan je schedel, of aangezichtsletsel. Dit kan letsel zijn waarbij je een deel van je functionaliteit verliest, maar ook cosmetisch letsel. Zodra je hoofdletsel is ontstaan door een ander die hiervoor aansprakelijk is, is er sprake van letselschade.

Deze letselschade claimt Smart Letselschade voor je bij de wederpartij. Voor de bepaling van je schade maken wij gebruik van een uitgebreid netwerk van medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en verzekeringsgeneeskundigen.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Schadeposten bij hoofdletsel

Aangezien hoofdletsel zoveel verschillende soorten letsel omvat, geldt dat ook voor de kostenposten die je kunt claimen bij de wederpartij. Welke kosten je kunt verhalen, is dan ook altijd afhankelijk van je persoonlijke situatie, de ernst van je verwondingen en of -en zo ja welke- restschade je aan je hoofdletsel overhoudt. Enkele schadeposten die wij vrijwel altijd claimen bij hoofdletsel zijn:

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die je lijdt door gederfde levensvreugde, pijn of verdriet. Als je bijvoorbeeld je hobby’s niet meer kunt uitvoeren, of wanneer je door een hondenbeet een lelijk litteken in je gezicht hebt. De vergoeding die je daarvoor ontvangt, heet smartengeld. De hoogte van deze vergoeding is sterk afhankelijk van je letsel, de gevolgen ervan en je persoonlijke situatie. Smart Letselschade heeft veel ervaring in het berekenen van een rechtvaardige smartengeldvergoeding en helpt jou hier graag bij.

Arbeidsongeschikt door hoofdletsel

Wanneer je hoofdletsel vooral tot uiting komt in de werking van je hersenen, kan er al snel sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld als je door geheugenverlies, vergeetachtigheid of concentratiestoornissen je werk niet meer volledig kunt uitvoeren. Dat kan werkloosheid tot gevolg hebben, maar het kan ook betekenen dat je omgeschoold moet worden. Daardoor verliest je arbeidsvermogen. Deze schade kunnen wij met hulp van een arbeidsdeskundige berekenen en claimen bij de wederpartij. Ook de kosten voor om- of bijscholing komen ten laste van de verantwoordelijke.

Studievertraging door hoofdletsel

Bij jonge slachtoffers van hoofdletsel treedt vaak vertraging op in de studie of op school. Met behulp van de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad, wordt deze schadepost in geld uitgedrukt. Deze Richtlijn maakt gebruik van genormeerde bedragen voor de duur van de vertraging en de opleiding. je jurist bij Smart Letselschade vertelt jou hier graag meer over.

Problemen in en om het huis door hoofdletsel

Kun je door je hoofdletsel bepaalde klussen in of rond je huis niet meer uitvoeren? Heb je bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig, of hulp bij het schilderen van je woning of het onderhoud van je tuin? Dan kun je hiervoor hulp inschakelen. De redelijke kosten voor deze hulp, kun je claimen bij de wederpartij. Je hebt de hulp immers alleen nodig vanwege je letsel: zonder dit hoofdletsel had je alle werkzaamheden gewoon zelf uit kunnen voeren.

Schade door hoofdletsel claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van je schade door hoofdletsel? Neem dan contact met ons op.  Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van je dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: je herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als je schade, door de wederpartij vergoed.

Meld je schade direct