Hoofdletsel Schadevergoeding

Heeft u bij een ongeval of val hoofdletsel opgelopen? Bent u door een hond gebeten? Bij hoofdletsel van iedere aard als gevolg van een ongeval waarvoor een ander verantwoordelijk is, bent u bij Smart Letselschade aan het juiste adres. Op basis van uw dossier claimen wij uw letselschade graag bij de verantwoordelijke wederpartij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat verstaan we onder hoofdletsel?

Hoofdletsel is een verzamelnaam voor alle soorten letsel die u aan uw hoofd kunt oplopen. Daaronder vallen onder andere letsel aan uw schedel, of aangezichtsletsel. Dit kan letsel zijn waarbij u een deel van uw functionaliteit verliest, maar ook cosmetisch letsel. Zodra uw hoofdletsel is ontstaan door een ander die hiervoor aansprakelijk is, is er sprake van letselschade. Deze letselschade claimt Smart Letselschade voor u bij de wederpartij. Voor de bepaling van uw schade maken wij gebruik van een uitgebreid netwerk van medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en verzekeringsgeneeskundigen.

Schadeposten bij hoofdletsel

Aangezien hoofdletsel zoveel verschillende soorten letsel omvat, geldt dat ook voor de kostenposten die u kunt claimen bij de wederpartij. Welke kosten u kunt verhalen, is dan ook altijd afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de ernst van uw verwondingen en of -en zo ja welke- restschade u aan uw hoofdletsel overhoudt. Enkele schadeposten die wij vrijwel altijd claimen bij hoofdletsel zijn.

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die u lijdt door gederfde levensvreugde, pijn of verdriet. Als u bijvoorbeeld uw hobby’s niet meer kunt uitvoeren, of wanneer u door een hondenbeet een lelijk litteken in uw gezicht heeft. De vergoeding die u daarvoor ontvangt, heet smartengeld. De hoogte van deze vergoeding is sterk afhankelijk van uw letsel en de gevolgen ervan. Smart Letselschade heeft veel ervaring in het berekenen van een rechtvaardige smartengeldvergoeding en helpt u hier graag bij.

Arbeidsongeschikt door hoofdletsel

Wanneer uw hoofdletsel vooral tot uiting komt in de werking van uw hersenen, kan er al snel sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld als u door geheugenverlies, vergeetachtigheid of concentratiestoornissen uw werk niet meer volledig kunt uitvoeren. Dat kan werkloosheid tot gevolg hebben, maar het kan ook betekenen dat u omgeschoold moet worden. Daardoor verliest u arbeidsvermogen. Deze schade kunnen wij met hulp van een arbeidsdeskundige berekenen en claimen bij de wederpartij. Ook de kosten voor om- of bijscholing komen ten laste van de verantwoordelijke.

Studievertraging door hoofdletsel

Bij jonge slachtoffers van hoofdletsel treedt vaak vertraging op in de studie of op school. Met behulp van de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad, wordt deze schadepost in geld uitgedrukt. Deze Richtlijn maakt gebruik van genormeerde bedragen voor de duur van de vertraging en de opleiding. Uw jurist bij Smart Letselschade vertelt u hier graag meer over.

Problemen in en om het huis door hoofdletsel

Kunt u door uw hoofdletsel bepaalde klussen in of rond uw huis niet meer uitvoeren? Heeft u bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig, of hulp bij het schilderen van uw woning of het onderhoud van uw tuin? Dan kunt u hiervoor hulp inschakelen. De kosten voor deze hulp, kunt u claimen bij de wederpartij. U heeft de hulp immers alleen nodig vanwege uw letsel: zonder dit hoofdletsel had u alle werkzaamheden gewoon zelf uit kunnen voeren.

Schade door hoofdletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw schade door hoofdletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct