Aangezichtsletsel Schadevergoeding

Als uw aangezicht bij een ongeval blijvend beschadigd raakt, heeft dat verstrekkende gevolgen voor uw leven. U kampt immers zowel met een verminderde functionaliteit van een deel van uw gezicht, als met de impact op uw uiterlijk. Niet alleen ziet u zelf de verminking van uw gezicht, ook anderen zien de schade. Daarom kunt u in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is aangezichtsletsel?

Aangezichtsletsel kan bestaan uit beschadigingen van de huid, botbreuken of kneuzingen in het gezicht of gelaat. Onder aangezicht wordt het onbehaarde gebied van uw hoofd bedoeld. Daar bevinden zich dus uw ogen, voorhoofd, neus, mond en kaken.

Aangezichtsletsel kan ertoe leiden dat u bijvoorbeeld niet meer goed kunt zien, ruiken, ademhalen of spreken. Daarnaast speelt ook het cosmetisch effect mee bij het bepalen van de letselschadevergoeding voor aangezichtsletsel.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking bij aangezichtsletsel?

Als u aangezichtsletsel oploopt en een ander hiervoor verantwoordelijk is, kunt u een schadevergoeding claimen. In deze schadevergoeding worden verschillende soorten schade opgenomen:

Medische kosten

Hoewel de meeste medische kosten bij aangezichtsletsel vergoed worden door uw zorgverzekering, vallen cosmetische ingrepen meestal niet onder de dekking van uw verzekering. De wederpartij is dan verantwoordelijk voor de kosten van de cosmetische operatie. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een operatie om uw neusbeen weer recht te zetten of om lelijke littekens verwijderen.

Make-up

Is het niet mogelijk om uw littekens middels een cosmetische ingreep te verwijderen? Dan kunnen sommige littekens met behulp van make-up verborgen worden. Dit werkt over het algemeen redelijk goed. De kosten voor de make-up die u daarvoor nodig heeft, dienen door de wederpartij vergoed te worden. Dit is vaak levenslang.

Smartengeld

Wanneer u letsel heeft in uw gezicht, heeft dit een grote impact op uw leven. Iedereen kan uw letsel immers zien en ook u wordt er telkens mee geconfronteerd wanneer u in de spiegel kijkt. Dat kan leiden tot gederfde levensvreugde, veel verdriet en mentale pijn. Daarom komt u bij aangezichtsletsel zeker ook in aanmerking voor smartengeld en, omdat uw letsel een grote invloed heeft op uw dagelijks leven, zijn deze bedragen voor Nederlandse begrippen relatief hoog.

Andere schade

Wanneer u door uw aangezichtsletsel niet kunt werken, bijvoorbeeld doordat u na een operatie een behoorlijke tijd uit de running bent, kunt u deze gederfde inkomsten ook claimen bij de wederpartij.

Aangezichtsschade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van aangezichtsschade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct