Schouderletsel Schadevergoeding

Heeft u schouderletsel opgelopen tijdens een verkeers- of bedrijfsongeval en is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een schadevergoeding als gevolg van uw schouderletsel. Smart Letselschade neemt uw zaak graag in behandeling en helpt u uw schade te claimen.

Meld de letselschade aan uw schouder

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is schouderletsel?

Schouderletsel is een verzamelnaam voor allerlei klachten die u aan uw schouder kunt hebben. Deze klachten variëren van een slijmbeursontsteking die relatief snel herstelt, tot een breuk van het schouderblad, sleutelbeen of AC-gewricht. Ook een breuk van de bovenarm wordt vaak tot schouderletsel gerekend. Bij schouderletsel kan een operatieve ingreep nodig zijn. Soms wordt zelfs de kop van het schoudergewricht vastgezet met schroeven. Helaas veroorzaakt dit vaak weer tot extra schade als gevolg van een beperking van de beweeglijkheid van het gewricht.

Schouderletsel komt vaak voor bij verkeers- en bedrijfsongevallen. Het is een kwetsbaar gewricht dat voor grote problemen kan zorgen wanneer er iets aan mankeert. Maar schouderletsel kan ook ontstaan door een langdurige verkeerde belasting tijdens het werk. Dan spreken we vaak van RSI.

Verlies van arbeidsvermogen door schouderletsel

Schouderletsel kan ervoor zorgen dat u uw functie niet meer kunt uitvoeren. Met de hulp van een arbeidsdeskundige kunt u in dat geval uitzoeken of u zich bijvoorbeeld kan laten omscholen. Wanneer de nieuwe functie in een lagere salarisschaal ligt, zal de wederpartij door ons verantwoordelijk worden gesteld voor de gederfde inkomsten. Dat is het verschil tussen uw salaris in uw vroegere functie en het salaris in uw nieuwe beroep. Daarbij kijken wij inderdaad ook naar de carrièrekansen die u wellicht misloopt door uw schouderletsel en de salarisontwikkeling in de toekomst.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Door uw schouderletsel kunt u misschien bepaalde klussen in huis, het onderhoud van uw tuin, auto of boot niet meer zelf uitvoeren. Deze werkzaamheden moet u daardoor door iemand anders laten doen. De kosten daarvoor kunnen wij voor u bij de wederpartij claimen.

Medische kosten

Bij schouderletsel worden de meeste medische kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Toch kan het voorkomen dat niet alle medische kosten volledig gedekt zijn. Wanneer u langdurig fysiotherapie nodig heeft, bijvoorbeeld. Deze kosten brengen wij in rekening bij de wederpartij.

Smartengeld

Ook heeft u mogelijk recht op een vergoeding van de immateriële schade: smartengeld. De hoogte van deze vergoeding is uiteraard afhankelijk van de gevolgen die uw schouderletsel op uw leven heeft. Bij ernstig letsel met blijvende schade zal de smartengeldvergoeding daarom hoger zijn dan bij een botbreuk die voorspoedig geneest.

Schouderletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade van uw schouderletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld de letselschade aan uw schouder