Dieraansprakelijkheid

Dieren zijn onberekenbaar en kunnen behoorlijke schade aanrichten. Bent u door een hond gebeten en heeft u daardoor letsel opgelopen? Kreeg u een trap van een paard bij een onschuldig ritje? Onder bepaalde omstandigheden kan de bezitter van het dier aansprakelijk worden gesteld.

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Risicoaansprakelijkheid van de bezitter

De eigenaar van het dier is in de meeste gevallen ook de bezitter van het dier, maar dit kan verschillen. Aansprakelijkheid voor dieren betreft een risicoaansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 BW. Dat betekent dat de bezitter van een dier in zijn hoedanigheid als eigenaar verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gedragingen van zijn dier. Hij hoeft daar zelf niets verkeerd voor gedaan te hebben, want risicoaansprakelijkheid is niet gebaseerd op verwijtbaarheid of schuld. Het gaat om de eigen gedragingen van het dier. Dus ook als het dier bijvoorbeeld is weggelopen, kan er aansprakelijkheid bestaan. 

 

Onrechtmatige daad

Daarnaast is er een mogelijkheid dat een dierenbezitter wel verwijtbaar gehandeld heeft, waardoor een dier u schade heeft toegebracht. Daarom kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld als hij verantwoordelijk kan worden gehouden op grond van een onrechtmatige daad, zoals omschreven in artikel 6:162 BW. Daarbij is het van belang dat de eigenaar van het dier invloed of macht heeft op het gedrag van het dier, maar het gedrag waardoor uw letsel is ontstaan, bewust heeft toegelaten. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel.

 

Letselschade toegebracht door een dier claimen?

Heeft u door de gedragingen van een dier schade opgelopen? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken de omstandigheden van uw zaak dan met u en indien mogelijk stellen wij de bezitter van het dier aansprakelijk.