Waarom het niet verstandig is om uw letselschade zelf te regelen

Wanneer u een ongeval heeft meegemaakt, wordt u in veel gevallen spoedig benaderd door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Zij vragen dan hoe het met u gaat en welke kosten u heeft gemaakt. Indien zij op basis van uw antwoorden denken dat het mogelijk is, zullen zij u een bedrag voorstellen. Als u daarmee instemt, wordt uw dossier gesloten. Mocht dit niet het geval zijn, houden zij contact met u en willen zij de schade onderling met u regelen. U geeft uw gemaakte kosten door en deze worden in het begin vaak gewoon vergoed door de verzekeraar. De schaderegeling lijkt prettig te verlopen en u denkt geen behoefte te hebben aan een belangenbehartiger. De vraag is echter of deze gedachte terecht is.

Bij het regelen van een letselschadezaak moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten. Allereerst is het van belang dat u krijgt waar u recht op heeft. Daarnaast is het van belang dat uw zaak pas wordt gesloten als het op medisch gebied volledig duidelijk is wat er precies met u aan de hand is en wat de, eventueel blijvende, gevolgen zijn van het ongeval. Tot slot is het afwikkelen van de zaak definitief en kunt u hier niet meer op terugkomen.  

Bent u wel bekend met waar u recht op heeft?

Indien u letselschade heeft opgelopen naar aanleiding van een ongeval, maakt u diverse kosten. Te denken valt bijvoorbeeld aan reiskosten en medische kosten. Wat u echter vaak niet weet, is dat u daarnaast ook nog recht heeft op o.a. een vergoeding omdat u uitvalt in het huishouden en voor de gederfde levensvreugde (smartengeld). Ook indien uw positie op de arbeidsmarkt is verslechterd, moet daar rekening mee worden gehouden.

Tevens kunt u ook niet weten welke schade zich allemaal nog kan voordoen in de toekomst. Deze schade zal u dan ook niet claimen en uw dossier is wellicht al gesloten nadat al uw kosten, ook de toekomstig te maken kosten, bekend zijn. Bij blijvende klachten heeft u namelijk recht op vergoeding van toekomstig te maken kosten. 

Is er wel sprake van een medische eindsituatie?

Wat ook van belang is, is dat uw dossier pas wordt gesloten nadat er een medische eindsituatie bereikt is. Dit houdt in dat uw klachten niet meer zullen toe- of afnemen. Tevens zijn in de meeste gevallen de behandelopties dan uitgeput. Pas dan zal er een duidelijk beeld zijn van uw (wellicht blijvende) klachten en ook dan pas zijn al uw schadeposten duidelijk. Indien er sprake is van blijvende klachten, is het in sommige gevallen ook noodzakelijk om een medische expertise uit te laten voeren, zodat uw blijvende beperkingen duidelijk in kaart worden gebracht. Zonder hulp in te schakelen van een belangenbehartiger, zal deze expertise in de meeste gevallen niet worden uitgevoerd en wordt er niet voldoende rekening gehouden met uw blijvende klachten en aanhoudende kosten.

Het afwikkelen van de zaak is definitief

U kunt in de meeste gevallen na het afwikkelen van de zaak niet meer terugkomen op de zaak, mocht u toch nog kosten maken naar aanleiding van het ongeval. Het lijkt aantrekkelijk om het eerste bod van de aansprakelijke verzekeraar te accepteren en de zaak achter u te laten, maar dit is meestal niet het geval.

Stelt u zich voor dat u na het afwikkelen van uw zaak toch nog problemen krijgt met uw werkgever, omdat u door uw klachten niet meer dezelfde werkzaamheden kunt verrichten. U verliest uw baan en inkomen, maar kunt niet meer bij de aansprakelijke verzekeraar terecht omdat u uw dossier heeft afgewikkeld.

Ook kan het zo zijn dat u een aanslag van de belastingdienst krijgt, omdat uw schadevergoeding als inkomsten wordt gezien door de belastingdienst. Als uw dossier wordt gesloten, kunt u vragen om een belastinggarantie, zodat u de belastingdienst door kunt sturen naar de verzekeraar indien u een belastingaanslag ontvangt. Als u een belangenbehartiger inschakelt, zal deze ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt.  

Schakel ons in indien u een ongeval heeft meegemaakt, zodat u een te snelle en onverantwoorde schadeafwikkeling kunt voorkomen! U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0800-31 000 03. Wij staan u graag te woord en voorzien u van een vrijblijvend advies. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via de volgende link, waarna wij contact met u op zullen nemen. uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur aan de Stationsweg 32 te Leiden.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!