Vergoeding door Cognitieve schade

Heeft u door een ongeval problemen met uw geheugen, concentratievermogen of bewustzijn? Dan is er sprake van cognitieve schade. Wanneer u door deze klachten ook financiële schade ondervindt, kunt u deze claimen bij de voor het ongeval verantwoordelijke wederpartij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is cognitieve schade?

Cognitieve schade kan zich in veel verschillende vormen uiten. De meeste cognitieve schade lopen mensen op bij een ongeval met whiplashtrauma, waarbij naast rug-, nek- en schouderklachten, ook cognitieve klachten ontstaan. De meest voorkomende klachten bij cognitieve schade zijn:

  • overgevoeligheid voor geluid en licht;
  • moeilijk functioneren in een drukke omgeving;
  • geheugenverlies;
  • niet meer om kunnen gaan met planningen en deadlines.

Cognitieve schade bewijzen

Om te kunnen bewijzen dat u zich niet meer kunt concentreren, vergeetachtig bent of niet meer tegen licht en geluid kunt, is vaak onafhankelijk neurologisch en neuropsychologisch onderzoek nodig. Daarbij kijken medici naar hoe u functioneerde voor het ongeval en hoe uw reactie op bepaalde prikkels nu is. Smart Letselschade kan deze onderzoeken voor u aanvragen. De kosten voor het onderzoek maken deel uit van uw letselschade en worden daarom ten laste gelegd van de wederpartij.

 

Arbeidsongeschikt door cognitieve schade

Raakt u arbeidsongeschikt door cognitieve schade, dan kunt u uw gederfde inkomsten als schade claimen. Dit is naast de smartengeldvergoeding die u kunt aanvragen voor het feit dát u uw baan verloor.

Smartengeld bij cognitieve schade

Om te kunnen bewijzen dat u zich niet meer kunt concentreren, vergeetachtig bent of niet meer tegen licht en geluid kunt, is vaak onafhankelijk neurologisch en neuropsychologisch onderzoek nodig. Daarbij kijken medici naar hoe u functioneerde voor het ongeval en hoe uw reactie op bepaalde prikkels nu is. Smart Letselschade kan deze onderzoeken voor u aanvragen. De kosten voor het onderzoek maken deel uit van uw letselschade en worden daarom ten laste gelegd van de wederpartij.

Cognitieve schade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van cognitieve schade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct