Coma Schadevergoeding

Ontwaakt u uit een coma na een ongeval? Dan heeft u zowel privé als op het werk veel gemist. Daarnaast zult u moeten herstellen en het is nog maar de vraag of u uw leven weer volledig op kunt pakken. U kunt een letselschadespecialist om advies vragen om te bepalen of u recht heeft op een letselschadevergoeding naar aanleiding van uw coma.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Letselschade claimen bij coma

In principe heeft u recht op een letselschadevergoeding wanneer u door een ongeval in coma bent geraakt en een ander daarvoor verantwoordelijk was. Deze schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële en immateriële schade, maar de verzekering van de wederpartij zal proberen de vergoeding van de immateriële schade aan te vechten. De reden daarvoor is dat wij niet weten wat iemand in een coma wel of niet bewust meemaakt. De wederpartij zal aanvoeren dat u tijdens uw coma geen besef heeft van het leed dat u is aangedaan.

Schadeposten bij coma door ongeval

Welke schadeposten zijn er bij coma?

  • medische kosten;
  • verlies van arbeidsvermogen;
  • verlies van zelfwerkzaamheid;
  • huishoudelijke hulp;
  • verplaatste schade;
  • smartengeld;
  • kosten voor de aanpassing van uw woning.

Medische kosten en aanpassing woning

Wanneer u door een ongeval in coma raakt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Afhankelijk van uw herstel, verblijft u daarna in een verpleeginstelling óf komt u op den duur weer thuis wonen. Komt u bij uit uw coma, dan is het de vraag welke restbeperkingen u heeft. U kunt door een coma blijvend invalide raken, maar u kunt ook voldoende herstellen om weer in een (aangepaste) woning te wonen. Of, in het beste geval: u herstelt voorspoedig en kunt met minimale aanpassingen uw leven hervatten. De medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt én de kosten voor aanpassingen die niet door de gemeente worden vergoed, kunt u claimen bij de wederpartij.

Wat is verplaatste schade?

Wanneer u in coma ligt, maken uw naasten kosten voor uw verzorging en verpleging. Hierbij hebben we het niet over de medische kosten, maar over bijvoorbeeld reiskosten of kosten die zij maken om uw huisdier op te vangen. De direct betrokkenen hebben recht op vergoeding van deze verplaatste schade.

Verlies van arbeidsvermogen en zelfwerkzaamheid

Wanneer u in coma bent, of hier net uit ontwaakt, kunt u niet werken. Dat geldt in de meeste gevallen zowel voor uw betaalde baan als uw rol in het huishouden. Ook werkzaamheden in en rond de tuin en het huis kunt u waarschijnlijk niet uitvoeren. Wanneer u hiervoor hulp inschakelt, brengt dit kosten met zich mee. Deze kosten kunt u verhalen op de wederpartij. Rapportages van bijvoorbeeld een verzekeringsdeskundige of een arbeidsdeskundige vormen de basis om de hoogte van deze vergoeding te berekenen.

Smartengeld bij coma?

Aangezien onduidelijk is of iemand in coma weet welk leed hem of haar is aangedaan, zal de wederpartij de vergoeding van smartengeld altijd proberen te voorkomen. Wij zien dat anders: zelfs als u zelf niet bewust bent van uw leed, is het voor iedereen duidelijk dat u wel leed is aangedaan. Er is jurisprudentie die onze zienswijze onderschrijft. Daarom zal Smart Letselschade altijd een vergoeding van smartengeld voor u vragen.

Letselschade door coma claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van letselschade door coma? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade directele