Coma Schadevergoeding

Ontwaakt je uit een coma na een ongeval? Dan heb je zowel privé als op het werk veel gemist. Daarnaast zul je moeten herstellen en het is nog maar de vraag of je jouw leven weer volledig op kunt pakken. Je kunt een letselschadespecialist om advies vragen om te bepalen of je recht hebt op een letselschadevergoeding naar aanleiding van je coma.

Meld jouw letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Letselschade claimen bij coma

In principe heb je recht op een letselschadevergoeding wanneer je door een ongeval in coma bent geraakt en een ander daarvoor verantwoordelijk was. Deze schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële en immateriële schade, maar de verzekering van de wederpartij kan proberen de vergoeding van de immateriële schade aan te vechten.

Jouw letselschadespecialist van Smart Letselchade zal tezamen met u er alles aan doen om een passende vergoeding voor u te regelen. 

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Schadeposten bij coma door ongeval

Welke schadeposten zijn er onder andere wanneer je in coma hebt gelegen?

  • medische kosten;
  • verlies van arbeidsvermogen;
  • verlies van zelfwerkzaamheid;
  • huishoudelijke hulp;
  • verplaatste schade;
  • smartengeld;
  • kosten voor de aanpassing van jouw woning.

Medische kosten en aanpassing woning

Wanneer je door een ongeval in coma raakt, wordt je opgenomen in het ziekenhuis. Afhankelijk van je herstel, verblijf je daarna in een verpleeginstelling óf kom je op den duur weer thuis wonen. Kom je uit je coma, dan is het de vraag welke restbeperkingen je hebt. Je kunt door een coma blijvend invalide raken, maar je kunt ook voldoende herstellen om weer in een (aangepaste) woning te wonen. Of, in het beste geval: je herstelt voorspoedig en kunt met minimale aanpassingen je leven hervatten. De medische kosten die jouw zorgverzekeraar niet vergoedt én de kosten voor nodige aanpassingen zullen worden vergoed

Wat is verplaatste schade?

Wanneer je in coma ligt, maken jij of jouw naasten kosten voor je verzorging en verpleging. Hierbij hebben we het niet over de medische kosten, maar over bijvoorbeeld reiskosten of kosten die zij maken om je huisdier op te vangen. De direct betrokkenen hebben recht op vergoeding van deze verplaatste schade.

Verlies van arbeidsvermogen en zelfwerkzaamheid

Wanneer je in coma bent, of hier net uit ontwaakt, kun je niet werken. Dat geldt in de meeste gevallen zowel voor jouw betaalde baan als je rol in het huishouden. Ook werkzaamheden in en rond de tuin en het huis kun je waarschijnlijk niet uitvoeren. Wanneer je hiervoor hulp inschakelt, brengt dit kosten met zich mee. Deze kosten kun je verhalen op de wederpartij. Rapportages van bijvoorbeeld een verzekeringsdeskundige of een arbeidsdeskundige vormen de basis om de hoogte van deze vergoeding te berekenen.

Smartengeld bij coma?

Volgens geldende rechtspraak heb je altijd recht op een passende vergoeding smartengeld. Zoals altijd kan hier discussie met de wederpartij over bestaan, maar wij zullen proberen aan te tonen welk leed je door het ongeval is aangedaan. Smart Letselschade zal een passende vergoeding voor smartengeld voor jou aanvragen.

Letselschade door coma claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van letselschade door coma? Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van jouw dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: jouw herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als jouw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld jouw schade directele