Gewrichtsletsel Schadevergoeding

Liep u bij een verkeers- of bedrijfsongeval letsel aan uw gewrichten op? Dit gewrichtsletsel kan een behoorlijke invloed op uw leven hebben. Smart Letselschade helpt u wanneer u de schade door gewrichtsletsel wilt verhalen op de wederpartij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is gewrichtsletsel?

Uw gewrichten zorgen ervoor dat u uw lichaam kunt bewegen. Zonder goed functionerende gewrichten wordt bewegen lastig en pijnlijk. Gewrichtsletsel komt het meest voor bij ongevallen in het verkeer of op de werkvloer en bestaat vaak uit:

  • gebroken of verstuikte enkels;
  • schade aan de knieën;
  • fracturen in de schouder of beschadiging van het kapsel van uw schouders;
  • gebroken, gekneusde of gescheurde ellebogen.

Medische kosten bij gewrichtsletsel

Bij gewrichtsletsel verliest u de functionaliteit van het beschadigde gewricht meestal geheel of gedeeltelijk. Waar bij licht letsel herstel vaak mogelijk is door rust of fysiotherapie, is bij een gebroken gewricht vaak een medische ingreep nodig. Deze kosten worden vaak door uw zorgverzekeraar vergoed. Let daarbij vooral goed op de vergoeding voor fysiotherapie, want deze wordt gedeeltelijk gedekt door uw aanvullende verzekering. Heeft u deze niet en vergoedt uw verzekering niet alle kosten voor uw revalidatie? Dan claimt Smart Letselschade deze kosten voor u bij de wederpartij.

Beperkte mobiliteit bij gewrichtsletsel

Bij schade aan uw gewrichten verliest u een deel van uw mobiliteit. Verliest u zoveel bewegingsvrijheid dat u uw werk niet meer kunt uitvoeren? Dan verliest u niet alleen inkomen, maar kan het ook gebeuren dat u zich moet laten omscholen tot een ander beroep. Onze arbeidsdeskundige begeleidt u dan bij uw omscholing en re-integratie. Vaak kan dit traject pas worden gestart wanneer u volledig gerevalideerd bent en er sprake is van een medische eindsituatie.

Uw gewrichtsletsel heeft niet alleen invloed op uw vermogen om uw betaalde werk uit te voeren; misschien kunt u ook geen onderhoud meer doen aan uw tuin of huis. Of kunt u het huishouden niet meer doen, of uw kinderen niet van school halen. Dan mag u daar hulp voor inschakelen. De kosten voor deze hulp claimen wij dan voor u bij de verantwoordelijke wederpartij.

Smartengeld bij gewrichtsletsel

Uw leven is door uw gewrichtsletsel ontwricht. U kunt bepaalde dingen niet meer doen. Dingen die u voorheen wél deed en waar u plezier aan beleefde. Daarom is er bij gewrichtsletsel sprake van gederfde levensvreugde en komt u in aanmerking voor een smartengeldvergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt natuurlijk af van uw situatie en de mate waarin uw gewrichtsletsel u in het dagelijkse leven beperkt. Uw letselschadespecialist bij Smart Letselschade helpt u ook de immateriële schade in kaart te brengen, zodat wij deze bij de wederpartij kunnen claimen.

 

Letselschade door gewrichtsletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw letselschade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct