Klaplong Schadevergoeding

Bij een verkeers- of bedrijfsongeval kunt u een klaplong oplopen. En hoewel dit letsel vaak van tijdelijke aard is, heeft u wel degelijk recht op een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor uw letsel.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is een klaplong en welke schadeposten zijn aan de orde?

Bij een klaplong is er sprake van lucht tussen uw borstvlies en longvlies. Daardoor is er geen onderdruk meer en klappen uw longen in. Ademen wordt erg lastig en u krijgt last van benauwdheid of kortademigheid. De gevolgen van een klaplong zijn meestal van tijdelijke duur. Een simpele medische ingreep en voldoende rust zijn in de meeste gevallen voldoende om weer volledig te herstellen van een klaplong. Dat betekent echter niet dat u geen letselschade ondervindt. Zo heeft u bijvoorbeeld angst en pijn, dus immateriële schade, en wellicht verlies van arbeidsvermogen, een litteken in uw borstkast en misschien een verminderde longcapaciteit.

Smartengeld bij een klaplong

Door een klaplong beleeft u een stressvolle en beangstigende periode. Zo wordt er misschien een drain geplaatst en moet u een tijdje in het ziekenhuis blijven. En wanneer u weer naar huis mag, kunt u uw hobby misschien een hele poos niet meer uitoefenen. U heeft hoe dan ook last van gederfde levensvreugde door uw klaplong en komt in aanmerking voor een vergoeding van deze immateriële schade.

Verlies van arbeidsvermogen door klaplong

Kunt u door uw klaplong tijdelijk uw werk niet uitvoeren? Dan moet uw werkgever uw salaris doorbetalen. Toch kunt u wel degelijk inkomsten mislopen door de gevolgen van uw ongeval. Denk maar eens aan overuren, ploegentoeslagen of bonussen. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een klaplong berekenen wij het verlies van arbeidsvermogen en claimen we deze schadepost bij de wederpartij.

Schade door een klaplong claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die uw klaplong veroorzaakt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct