Oorletsel Schadevergoeding

Heeft u buiten uw schuld oorletsel opgelopen? Bij een verkeers- of bedrijfsongeval, bijvoorbeeld, of door een hondenbeet? De schade die door het oorletsel is ontstaan, kunt u claimen bij de wederpartij. Smart Letselschade helpt u een rechtvaardige letselschadevergoeding te eisen bij de veroorzaker van uw schade.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Welke letselschade speelt een rol bij oorletsel?

Is uw buitenoor beschadigd geraakt bij een ongeval, dan zal er voornamelijk sprake zijn van cosmetisch letsel. Maar als het ongeval een beschadiging aan uw binnenoor heeft veroorzaakt, is het een ander verhaal. Dan bent u uw gehoor immers gedeeltelijk of helemaal kwijt of heeft u misschien wel evenwichtsstoornissen. De schadeposten die u dan heeft, zijn heel anders dan wanneer u enkel cosmetische schade heeft. Uw letselschade moet goed in kaart gebracht worden, zodat wij deze kunnen claimen bij de aansprakelijke partij voor uw ongeval.

Medische kosten bij oorletsel

Uw zorgverzekering betaalt in principe alle facturen voor de noodzakelijke medische zorg bij oorletsel. Cosmetische ingrepen worden over het algemeen echter niet door hen vergoed. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw buitenoor moet laten reconstrueren of littekenweefsel wilt laten verwijderen. De kosten voor dit soort operaties claimen wij voor u bij de veroorzaker van uw oorletsel.

Als u niet meer kunt werken

Als u door het oorletsel doof wordt en u daardoor niet meer kunt werken, ontstaat er verlies van arbeidsvermogen. Datzelfde geldt wanneer uw door oorletsel telkens duizelig wordt. Samen met een arbeidsdeskundige kunt u dan onderzoeken of omscholing een optie voor u is. Wanneer u een daling in uw inkomen heeft door de gevolgen van uw oorletsel, zullen wij deze schadepost claimen bij de wederpartij. Dit is niet alleen aan de orde wanneer u niet meer terug kunt keren in uw huidige functie, maar ook wanneer u tijdens uw herstel onregelmatigheidstoeslagen of bonussen mist.

Vergoeding van immateriële schade bij oorletsel

Schade aan uw oor kan een behoorlijke impact op uw leven hebben. Door littekens aan uw oor of door het moeten missen van een deel van de functionaliteit van uw oor, kan er tevens psychische schade ontstaan. Vanwege deze immateriële schade komt u ook in aanmerking voor smartengeldvergoeding. De hoogte van deze vergoeding is sterk afhankelijk van de ernst van uw oorletsel en uw restschade na herstel. De specialist van Smart Letselschade die uw zaak behartigt, vertelt u er graag meer over.

Schoolachterstand door oorletsel bij jongeren

Oorletsel kan ook vergaande gevolgen hebben voor jongeren en kinderen. Zo kan er studievertraging optreden. Aan de hand van de Richtlijnen van de Letselschaderaad kunnen we deze vertraging op school of bij de studie vertalen naar een geldbedrag. Uw letselschadespecialist kan u exact vertellen voor welke schadevergoeding u dan in aanmerking komt, aangezien alle opleidingen volgens deze richtlijn een bepaalde waarde toegekend hebben gekregen.

 

Schade veroorzaakt door oorletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die uw oorletsel veroorzaakt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct