Orgaanletsel Schadevergoeding

Als u bij een ongeval orgaanletsel heeft opgelopen, dan heeft dat langdurig, veel invloed op uw leven. Het is dan ook zeker niet vreemd om een letselschadevergoeding te eisen bij de partij die verantwoordelijk was voor het ongeval en uw orgaanletsel. Uw letselschade-expert van Smart Letselschade staat u van het begin tot het eind van deze procedure bij, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen herstel.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is orgaanletsel?

Technisch gesproken is orgaanletsel een verwonding aan één of meerdere van uw organen. Maar aangezien wij tal van organen in ons lichaam hebben, is de vraag welke schadevergoeding er tegenover orgaanletsel staat, lastig te beantwoorden. Het ene letsel is immers het andere niet. Sommige organen zijn vervangbaar, of met aanpassingen in uw leven, relatief eenvoudig te missen. Bij andere organen, zoals uw reukorgaan, is de impact te overzien. Maar bij andere organen kan er sprake zijn van blijvende invaliditeit. Om die vraag dus goed te kunnen beantwoorden, is het van belang te weten welk orgaanletsel u opliep bij een ongeval en wat de restschade is die u hieraan overhoudt.

Over het algemeen zien wij in ieder geval deze schadeposten terugkomen bij orgaanletsel na een ongeval.

Smartengeld bij orgaanletsel

Wanneer u (een deel van) een orgaan moet missen als gevolg van een ongeval, gaat dat gepaard met pijn en verdriet. Daarom is bij orgaanletsel vrijwel altijd sprake van een vergoeding van de immateriële schade. Deze smartengeldvergoeding kunnen wij niet berekenen, maar zullen wij aan de hand van eerdere rechterlijke uitspraken zo goed mogelijk schatten. Bij het bepalen van het bedrag dat wij als smartengeld claimen bij de wederpartij spelen ook zaken als het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s of het verliezen van uw baan een rol.

Verlies van arbeidsvermogen

Raakt u door uw orgaanletsel uw baan kwijt, dan noemen wij dat ‘verlies van arbeidsvermogen’. Ook wanneer dit verlies slechts van tijdelijke aard is, of wanneer u alleen overwerkbonussen of onregelmatigheidstoeslag mist, kan Smart Letselschade deze schadepost voor u berekenen met de hulp van een arbeidskundige en vervolgens de schade voor u claimen bij de wederpartij.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Met orgaanletsel kunt u misschien ook allerhande werkzaamheden in of rondom uw huis niet meer zelf uitvoeren terwijl u dit voorheen wel deed. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het schilderen van uw kozijnen, het repareren van de afvoer in de keuken of het onderhoud van uw tuin. Voor dit soort klussen mag u dan hulp inschakelen. De kosten die daaraan verbonden zijn, brengen wij voor u in rekening bij de aansprakelijke partij. Dat geldt overigens ook wanneer u door uw orgaanletsel niet meer zelfstandig uw huishouden kunt doen.

Schoolachterstand of studievertraging door orgaanletsel?

Als u als scholier of student orgaanletsel oploopt bij een ongeval, kan dat betekenen dat u schoolachterstand of studievertraging oploopt. U mist immers lessen doordat u een langdurig revalidatietraject doorloopt. Maar ook na uw revalidatie kunt u last houden van bijvoorbeeld vermoeidheid of concentratieproblemen. Op basis van de Richtlijnen van de Letselschaderaad berekenen wij de achterstand die u oploopt in uw studie en vertalen dit naar een bedrag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het type studie die u volgt en de duur van uw studievertraging.

 

Schade door orgaanletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die ontstaat door uw letsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct uw schade