Orgaanletsel

Orgaanletsel Schadevergoeding

Als je bij een ongeval orgaanletsel hebt opgelopen, dan heeft dat langdurig, veel invloed op je leven. Het is dan ook zeker niet vreemd om een letselschadevergoeding te eisen bij de partij die verantwoordelijk was voor het ongeval en je orgaanletsel. Je letselschade-expert van Smart Letselschade staat jou van het begin tot het eind van deze procedure bij, zodat jij je volledig kunt richten op je eigen herstel.

Meld je letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is orgaanletsel?

Technisch gesproken is orgaanletsel een verwonding aan één of meerdere van je organen. Maar aangezien wij tal van organen in ons lichaam hebben, is de vraag welke schadevergoeding er tegenover orgaanletsel staat, lastig te beantwoorden. Het ene letsel is immers het andere niet. Sommige organen zijn vervangbaar, of met aanpassingen in je leven, relatief eenvoudig te missen. Bij andere organen, zoals je reukorgaan, is de impact te overzien. Maar bij andere organen kan er sprake zijn van blijvende invaliditeit. Om die vraag dus goed te kunnen beantwoorden, is het van belang te weten welk orgaanletsel je opliep bij een ongeval en wat de restschade is die je hieraan overhoudt.

Over het algemeen zien wij in ieder geval deze schadeposten terugkomen bij orgaanletsel na een ongeval.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Smartengeld bij orgaanletsel

Wanneer je (een deel van) een orgaan moet missen als gevolg van een ongeval, gaat dat gepaard met pijn en verdriet. Daarom is bij orgaanletsel vrijwel altijd sprake van een vergoeding van de immateriële schade. Deze smartengeld vergoeding kunnen wij niet berekenen, maar zullen wij aan de hand van eerdere rechterlijke uitspraken zo goed mogelijk schatten. Bij het bepalen van het bedrag dat wij als smartengeld claimen bij de wederpartij spelen ook zaken als het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s of het verliezen van je baan een rol.

Verlies van arbeidsvermogen

Raak je door de letselschade je baan kwijt, dan noemen wij dat ‘verlies van arbeidsvermogen’. Ook wanneer dit verlies slechts van tijdelijke aard is, of wanneer je alleen overwerkbonussen of onregelmatigheidstoeslag mist, kan Smart Letselschade deze schadepost voor jou berekenen met de hulp van een arbeidskundige en vervolgens de schade voor jou claimen bij de wederpartij.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Met orgaanletsel kun je misschien ook allerhande werkzaamheden in of rondom je huis niet meer zelf uitvoeren terwijl je dit voorheen wel deed. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het schilderen van je kozijnen, het repareren van de afvoer in de keuken of het onderhoud van je tuin. Voor dit soort klussen mag je dan hulp inschakelen. De kosten die daaraan verbonden zijn, brengen wij voor jou in rekening bij de aansprakelijke partij. Dat geldt overigens ook wanneer je door je orgaanletsel niet meer zelfstandig je huishouden kunt doen.

Schoolachterstand of studievertraging door orgaanletsel?

Als je als scholier of student orgaanletsel oploopt bij een ongeval, kan dat betekenen dat je schoolachterstand of studievertraging oploopt. Je mist immers lessen doordat je een langdurig revalidatietraject doorloopt. Maar ook na je revalidatie kun je last houden van bijvoorbeeld vermoeidheid of concentratieproblemen. Op basis van de Richtlijnen van de Letselschaderaad berekenen wij de achterstand die je oploopt in je studie en vertalen dit naar een bedrag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het type studie die je volgt en de duur van je studievertraging.

 

Schade door orgaanletsel claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van de schade die ontstaat door je letsel?
Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van je dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: je herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als je schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct je schade