Polsletsel Schadevergoeding

Polsletsel komt vaak voor bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en valpartijen door bijvoorbeeld losliggende stoeptegels. Houdt u hier klachten aan over, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

 Smartengeld bij polsletsel

Wanneer u geen blijvende schade ondervindt van uw polsletsel, zal de smartengeldvergoeding lager zijn dan wanneer u uw pols, hand of arm nooit meer goed kunt gebruiken door uw polsletsel. In dat laatste geval kan de hoogte van het smartengeld snel oplopen.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer u een beroep heeft waarbij u veel met uw handen werkt, kan u naar aanleiding van uw polsletsel arbeidsongeschikt raken. Vaak kunnen de kosten voor om- of bijscholing dan verhaald worden op de wederpartij, zodat u toch weer betaalde arbeid kunt verrichten. Hiervoor schakelen wij een arbeidsdeskundige in, die samen met u de mogelijkheden beoordeelt.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Ook als u uw werkzaamheden na herstel van uw polsletsel wel kunt uitvoeren, bent u wellicht wel verhoogd economisch kwetsbaar. Dat betekent dat u, wanneer u onverhoopt werkloos zou worden, niet zomaar weer een nieuwe baan kunt vinden. Door uw polsletsel kunt u immers niet alle werkzaamheden meer uitvoeren. Wij houden met deze mogelijkheid rekening wanneer wij een claim bij de wederpartij indienen. Zo zorgen we ervoor dat u ook op een later moment nog omgeschoold kunt worden.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Ook als u uw werkzaamheden na herstel van uw polsletsel wel kunt uitvoeren, bent u wellicht wel verhoogd economisch kwetsbaar. Dat betekent dat u, wanneer u onverhoopt werkloos zou worden, niet zomaar weer een nieuwe baan kunt vinden. Door uw polsletsel kunt u immers niet alle werkzaamheden meer uitvoeren. Wij houden met deze mogelijkheid rekening wanneer wij een claim bij de wederpartij indienen. Zo zorgen we ervoor dat u ook op een later moment nog omgeschoold kunt worden.

Andere kosten die vergoed kunnen worden

Met blijvend polsletsel kunt u niet meer alles wat u voor het ongeval kon. Wij bekijken altijd welke schade u bij de wederpartij kunt claimen om uw leven zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden. Schadeposten die bij polsletsel vaak voorkomen zijn:

  • verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid
  • re-integratie, omscholing of bijscholing
  • hulp bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan huis, auto, tuin of boot