Polsletsel Schadevergoeding

Polsletsel komt vaak voor bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en valpartijen door bijvoorbeeld losliggende stoeptegels. Hou je hier klachten aan over, dan heb je recht op een letselschadevergoeding.

Meld je letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Smartengeld bij polsletsel

Voor de hoogte van het smartengeld wordt gekeken naar je persoonlijke situatie en de ernst van je letsel. Is je letsel blijvend? Dan kan de hoogte van het smartengeld snel oplopen.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer je een beroep hebt waarbij je veel met je handen werkt, kan je naar aanleiding van je polsletsel arbeidsongeschikt raken. Vaak kunnen de kosten voor om- of bijscholing dan verhaald worden op de wederpartij, zodat je toch weer betaalde arbeid kunt verrichten. Indien nodig treden wij in overleg met de wederpartij voor het inschakelen van hulp bij je re-integratie of omscholing. Bijvoorbeeld door een arbeidsdeskundige.  

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Ook als je je werkzaamheden na herstel van je polsletsel wel kunt uitvoeren, maar hierbij bijvoorbeeld enige aanpassingen bij nodig hebt, ben je wellicht wel verhoogd economisch kwetsbaar. Dat betekent dat je, wanneer je onverhoopt werkloos zou worden, niet zomaar weer een nieuwe baan kunt vinden. Door je polsletsel kun je immers niet alle werkzaamheden meer uitvoeren. Wij houden met deze mogelijkheid rekening wanneer wij een claim bij de wederpartij indienen. Zo zorgen we ervoor dat je ook op een later moment nog omgeschoold kunt worden.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

 Andere kosten die vergoed kunnen worden

Met blijvend polsletsel kun je niet meer alles wat je voor het ongeval kon. Wij bekijken altijd welke schade je bij de wederpartij kunt claimen om je leven zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden. Schadeposten die bij polsletsel vaak voorkomen zijn:

  • Verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid.
  • Re-integratie, omscholing of bijscholing.
  • Hulp bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan huis, auto, tuin of boot.

Schade door polsletsel claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van de letselschade die ontstaat door jouw polsletsel? Neem dan contact met ons op. Jouw jurist van Smart Letselschade begeleidt jouw claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van jouw dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van jouw zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: jouw herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als jouw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld jouw letselschade direct