Posttraumatische dystrofie Schadevergoeding

Posttraumatische dystrofie is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan ledematen. De dystrofie kan alle functies van uw hand, been of arm aantasten. De pijn die daardoor ontstaat, is moeilijk te behandelen. Posttraumatische dystrofie kan ook resulteren in blijvende invaliditeit. Bij posttraumatische dystrofie naar aanleiding van een ongeval komt u in aanmerking voor een letselschadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is posttraumatische dystrofie?

Bij posttraumatische dystrofie, ook wel dystrofie genoemd, reageert uw lichaam abnormaal heftig na letsel of een operatie aan een van uw ledematen. Typisch bij posttraumatische dystrofie is, dat klein letsel een ernstige vorm van deze aandoening kan veroorzaken, maar ernstig letsel óók een extreem milde variant van dystrofie kan opleveren. De klachten staan vrijwel nooit in verhouding met het oorspronkelijke letsel. Bij posttraumatische dystrofie heeft u last van pijn, verschil in huidtemperatuur, verkleuring van de huid, gezwollen lichaamsdelen, beperkte beweeglijkheid of een overgevoelige huid.

Andere benamingen voor posttraumatische dystrofie zijn:

  • dystrofie;
  • atrofie;
  • Complex Regionaal Pijnsyndroom;
  • Sympatische Reflex Dystrofie.

Het overgrote deel van mensen met posttraumatische dystrofie geneest relatief snel, en vaak zonder restverschijnselen. Toch kan posttraumatische dystrofie ook chronische klachten veroorzaken.

Schade bij posttraumatische dystrofie claimen?

Welke schade u kunt claimen bij posttraumatische dystrofie is afhankelijk van het verloop van de ziekte en uw herstel. Doordat posttraumatische dystrofie een pijnlijke aandoening is, kan er smartengeld worden geclaimd. Dit kan echter pas als u een medische eindsituatie heeft bereikt. Dus op het moment dat uw posttraumatische dystrofie zich niet verder meer ontwikkelt.

Medische behandelingen claimen bij posttraumatische dystrofie?

De behandeling van dystrofie is lastig, omdat er nog vrij weinig bekend is over deze aandoening. Kosten die voortvloeien uit reguliere medische behandelingen worden veelal vergoed door uw zorgverzekering. Maar aangezien de behandeling door artsen veelal bestaat uit pijnbestrijding met medicatie, zien wij ook vaak patiënten met dystrofie uitwijken naar alternatieve geneeswijzen. Deze worden in de meeste gevallen niet vergoed door uw zorgverzekering, maar zijn vaak wel te verhalen op de wederpartij.

Overige kosten veroorzaakt door posttraumatische dystrofie

Misschien kunt u door uw dystrofie niet meer werken of klussen in en rondom het huis uitvoeren.

Daar moet u dan hulp voor inschakelen. De kosten hiervoor kunt u claimen bij de wederpartij en zullen berekend worden op basis van rapporten opgesteld door experts zoals een verzekeringsdeskundige, neuroloog of arbeidsdeskundige.

Schade door posttraumatische dystrofie claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schade die uw posttraumatische dystrofie veroorzaakt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct uw schade