Spierletsel Schadevergoeding

Heeft u bij een verkeers- of bedrijfsongeval letsel aan uw spieren opgelopen? Dit spierletsel kan behoorlijk invloed op uw leven hebben. Smart Letselschade helpt u wanneer u de schade door spierletsel wilt verhalen op de wederpartij.

Meld de letselschade aan uw spieren

 

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is spierletsel?

Uw spieren zorgen ervoor dat u uw lichaam kunt bewegen. Zonder goed functionerende spieren wordt bewegen lastig en pijnlijk. Spierletsel komt het vaakst voor bij ongevallen in het verkeer of op de werkvloer. Ook schade aan banden en pezen wordt over het algemeen tot spierletsel gerekend.

Medische kosten bij spierletsel

Bij spierletsel verliest u de functionaliteit van de beschadigde spieren meestal geheel of gedeeltelijk. Daardoor heeft u fysiotherapie of ergotherapie nodig. Deze kosten worden vaak door uw zorgverzekeraar vergoed. Let daarbij vooral goed op de vergoeding voor fysiotherapie, want deze wordt vaak slechts gedeeltelijk gedekt door uw aanvullende verzekering. Heeft u deze niet en worden niet alle kosten voor uw revalidatie vergoed door uw verzekering? Dan claimt Smart Letselschade deze kosten voor u bij de wederpartij.

Verlies van arbeidsvermogen bij spierletsel

Bij schade aan uw spieren verliest u een deel van uw mobiliteit. Verliest u zoveel spierfunctionaliteit dat u uw werk niet meer kunt uitvoeren? Dan verliest u niet alleen inkomen, maar kan het ook gebeuren dat u zich moet laten omscholen naar een ander beroep. Onze arbeidsdeskundige begeleidt u in dat geval bij uw omscholing en re-integratie. Vaak kan dit traject pas gestart worden wanneer u volledig gerevalideerd bent en er sprake is van een medische eindsituatie.

Uw spierletsel heeft niet alleen invloed op uw vermogen uw betaalde werk uit te voeren; misschien bent u niet meer in staat uw tuin of huis te onderhouden. Of kunt u het huishouden niet meer doen, of uw kinderen uit school halen. Dan mag u daar hulp voor inschakelen. De kosten voor deze hulp claimen wij dan voor u bij de aansprakelijke wederpartij.

Smartengeld bij spierletsel

Uw leven kan behoorlijk ontwricht raken door spierletsel, omdat u bepaalde dingen niet meer kunt doen. Dingen die u voorheen wél deed en waar u plezier aan beleefde. Daarom is er bij spierletsel sprake van gederfde levensvreugde en komt u in aanmerking voor een smartengeldvergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt natuurlijk af van uw situatie en de mate waarin u in het dagelijkse leven beperkt wordt door uw spierletsel. Uw letselschadespecialist bij Smart Letselschade helpt u ook deze immateriële schade in kaart te brengen, zodat wij die bij de wederpartij kunnen claimen.

Letselschade door spierletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw letselschade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct