Wervelletsel Schadevergoeding

Wanneer u bij een ongeval wervelletsel opgelopen heeft, kan uw leven er volledig anders uit komen te zien. Wanneer uw wervelletsel blijvend van aard of ernstig is, komt u in aanmerking voor een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor uw letsel. Smart Letselschade staat u met raad en daad bij en claimt uw schade bij de wederpartij.

Meld de letselschade aan uw wervels

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is wervelletsel?

Vaak ontstaat wervelletsel bij verkeersongevallen. Dat kan een lichte kneuzing zijn, maar ook een breuk van een van de wervels. De hoogte van de schadevergoeding wordt hierbij bepaald door de ernst van het wervelletsel en de restschade die u eraan overhoudt.

Medische kosten bij wervelletsel

Zijn er naar aanleiding van uw wervelletsel meer of andere behandelingen nodig dan uw zorgverzekering dekt? Denk bijvoorbeeld aan acupunctuur, behandelingen van een osteopaat of cranio-sacraal therapeut of massages. Dan kunnen wij de kosten die niet vergoed worden door uw verzekering voor u claimen bij de aansprakelijke partij.

Maar ook als uw zorgverzekeraar een eigen bijdrage van u vraagt of wanneer u hulp nodig heeft van deskundigen om er zeker van te zijn dat u gebruik kunt maken van alle bestaande regelingen, dan valt dit onder medische kosten.

Mobiliteitsschade door wervelletsel

Als u door uw wervelletsel aangepast vervoer nodig heeft, kan dit tot een grote schadepost leiden. Zo kunt u bijvoorbeeld misschien niet meer autorijden of zelfstandig op vakantie gaan. Of u heeft een scootmobiel of rollator nodig. Veel van deze kosten worden vergoed vanuit de WMO, maar soms ook door andere instanties. Zijn er kosten die niet vergoed worden, dan brengen wij deze voor u in rekening bij de wederpartij.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer u door uw wervelletsel niet meer kunt werken, is er sprake van verlies van arbeidsvermogen. De schade die hierdoor ontstaat, brengen wij met behulp van een arbeidsdeskundige in kaart en claimen die vervolgens bij de wederpartij. Dat geldt ook als u slechts tijdelijk arbeidsongeschikt bent door uw wervelletsel. In dat geval mist u immers ook inkomsten.

Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid bij wervelletsel?

Wervelletsel kan tot grote beperkingen in het dagelijks leven leiden. Daardoor kunt u wellicht niet meer alles in en rond uw woning doen wat u voorheen deed. Uw tuin onderhouden, bijvoorbeeld, of uw woonkamer opnieuw behangen. Maar ook het uitvoeren van dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden kan pijnlijk of onmogelijk zijn met wervelletsel. U kunt dan hulp inschakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden die u niet meer zelf kunt doen. De kosten hiervoor claimen wij voor u bij de aansprakelijke partij.

Vergoeding van immateriële schade

Bij wervelletsel treedt er altijd immateriële schade op. U heeft immers veel pijn, kunt misschien niet werken of uw hobby’s niet langer uitoefenen. Hiervoor komt u in aanmerking voor smartengeld. Hoe hoog de vergoeding is, is volledig afhankelijk van uw wervelletsel en uw herstel.

Schade door wervelletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die uw wervelletsel met zich meebrengt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct