Fietsers en voetgangers

Niet iedere weggebruiker is voor de wet gelijk. Wanneer je als fietser of voetganger betrokken was bij een verkeersongeval met een gemotoriseerde weggebruiker, biedt artikel 185 Wegenverkeerswet jou bescherming. De bestuurder van de auto, scooter, brommer, bus of vrachtwagen kan aansprakelijk worden gesteld voor de door jou geleden schade.

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Extra bescherming zwakkere verkeersdeelnemer

Als fietser of voetganger wordt je gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer. Daardoor geniet je een bepaalde bescherming tegen gemotoriseerde voertuigen, die ook wel sterke verkeersdeelnemers worden genoemd. 

Zo is de gemotoriseerde verkeersdeelnemer verplicht minimaal 50% van de schade van de zwakkere deelnemer te vergoeden. Tenzij er sprake is van overmacht. Maar ook wanneer de zwakkere verkeersdeelnemer met opzet of met aan opzet grenzende roekeloosheid handelde, raakt hij zijn recht op schadevergoeding kwijt. 

 

 

Risicoaansprakelijkheid artikel 185 Wegenverkeerswet

Bij artikel 185 Wegenverkeerswet is er sprake van risicoaansprakelijkheid. Een sterkere verkeersdeelnemer hoort altijd rekening te houden met fouten van anderen. Daarom moet de sterkere verkeersdeelnemer in ieder geval 50% van de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer vergoeden. Ook wanneer er sprake is van een verkeersfout van de zwakkere verkeersdeelnemer. 


Wanneer de zwakkere verkeersdeelnemer een verkeersfout heeft gemaakt en deze heeft geleid tot het ongeval, wordt aan de ernst van de verkeersfout de eigen schuld beoordeeld. Wanneer het ongeval dus voor een bepaald deel aan jouw schuld te wijten is, betekent dit dat je niet 100% van de door jou geleden schade vergoed krijgt. Voor kinderen jonger dan veertien jaar geldt dit niet. Dan wordt altijd 100% van de schade vergoed.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Schade opgelopen als sterkere verkeersdeelnemer?

Natuurlijk kun je ook als sterkere verkeersdeelnemer schade oplopen door handelen van een zwakkere verkeersdeelnemer. Dan komt de schade van de sterkere verkeersdeelnemer ook voor rekening van de sterkere verkeersdeelnemer. Tenzij de zwakkere verkeersdeelnemer verwijtbaar heeft gehandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de zwakkere verkeersdeelnemer een verkeersfout heeft gemaakt. 

 

Schade claimen op basis van artikel 185 WvW?

Heb je schade opgelopen waarbij bovengenoemde een rol speelt? Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we de kwestie en beoordelen we of het opstarten van een letselschadeprocedure mogelijk is.

Overmacht

Is de sterkere verkeersdeelnemer geen enkel verwijt te maken? Dan is er sprake van overmacht. 

In de praktijk blijkt overmacht echter nauwelijks aan te tonen: een sterkere verkeersdeelnemer moet te allen tijde rekening houden met onverwacht gedrag van een zwakkere verkeersdeelnemer. Daardoor gelden er strenge eisen voor het overmacht-criterium en wordt dit zelden aangenomen.

Letselschade melden