Werkgevers

Werkgeversaansprakelijkheid

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. Heb je bij de uitvoering van jouw werkzaamheden letsel opgelopen? Is jou een bedrijfsongeval overkomen? Wellicht kun je jouw werkgever aansprakelijk stellen.

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Bedrijfsongeval

Wanneer er een ongeval plaatsvindt tijdens werktijd wordt dit een bedrijfsongeval genoemd. Daarbij kun je denken aan een val in de wasstraat of een ongeluk op de bouwplaats. Maar ook schade die je oploopt door een fout van een collega of een beroepsziekte valt onder deze categorie letselschade.

Letselschade door bedrijfsongeval claimen?

Als je slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij beoordelen dan aan de hand van de situatie of je jouw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor de door jou geleden schade.

Zorgplicht werkgever

Wanneer je schade lijdt tijdens werktijd, is de werkgever hier in beginsel aansprakelijk voor. Jouw werkgever heeft namelijk een zorgplicht die inhoudt dat hij dient te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Daarom dient hij alle maatregelen te treffen om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Heeft jouw werkgever geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen? Heeft hij onvoldoende veiligheidsinstructies gegeven of geen controle gehouden op de naleving van die veiligheidsinstructies? Dan moet jouw werkgever een schadevergoeding betalen voor alle schade die jij als werknemer hebt opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval. 

Deze zorgplicht heeft de werkgever overigens niet alleen wanneer je op je werk bent. Ook wanneer je thuis werkt of wanneer je betrokken bent bij een ongeval tijdens woon-werkverkeer kan de werkgever aansprakelijk zijn. Daarnaast geldt de werkgeversaansprakelijkheid niet alleen voor werknemers in loondienst, maar tevens voor stagiaires, freelancers en zzp’ers.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Stelplicht en bewijslast

Als hoofdregel bij werkgeversaansprakelijkheid geldt dat wanneer de werknemer kan bewijzen dat hij schade heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden, het aan de werkgever is om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In veel gevallen zal het moeilijk zijn voor de werkgever om dit aan te tonen.

Heb je letselschade opgelopen door een arbeidsongeval?

Wij adviseren je het ongeval zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij jouw werkgever, zodat deze indien dat nog niet is gebeurd, melding kan maken bij de Inspectie. Wij staan je graag bij in het verhalen van jouw schade op de werkgever en begeleiden je bij het proces.

Letselschade melden

Veelgestelde vragen

Wat kost een traject bij Smart Letselschade voor mij?

Onze service is geheel kosteloos voor jou als onze cliënt zijnde. Wij verhalen de kosten voor het traject ten alle tijden op aansprakelijke partij.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!