Werkgevers

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. Heeft u bij de uitvoering van uw werkzaamheden letsel opgelopen? Is u een bedrijfsongeval overkomen? Wellicht kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Bedrijfsongeval

Wanneer er een ongeval plaatsvindt tijdens werktijd wordt dit een bedrijfsongeval genoemd. Daarbij kunt u denken aan een val in de wasstraat of een ongeluk op de bouwplaats. Maar ook schade die u oploopt door een fout van een collega of een beroepsziekte valt onder deze categorie letselschade.

Letselschade door bedrijfsongeval claimen?

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij beoordelen dan aan de hand van de situatie of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor de door u geleden schade.

Zorgplicht werkgever

Wanneer u schade lijdt tijdens werktijd, is de werkgever hier in beginsel aansprakelijk voor. Uw werkgever heeft namelijk een zorgplicht die inhoudt dat hij dient te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Daarom dient hij alle maatregelen te treffen om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Heeft uw werkgever geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen? Heeft hij onvoldoende veiligheidsinstructies gegeven of geen controle gehouden op de naleving van die veiligheidsinstructies? Dan moet uw werkgever een schadevergoeding betalen voor alle schade die u als werknemer heeft opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval. 

Deze zorgplicht heeft de werkgever overigens niet alleen wanneer u op uw werk bent. Ook wanneer u thuis werkt of wanneer u betrokken bent bij een ongeval tijdens woon-werkverkeer kan de werkgever aansprakelijk zijn. Daarnaast geldt de werkgeversaansprakelijkheid niet alleen voor werknemers in loondienst, maar tevens voor stagiaires, freelancers en zzp’ers.