Werkgevers

Werkgeversaansprakelijkheid

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. Heb je bij de uitvoering van jouw werkzaamheden letsel opgelopen? Is jou een bedrijfsongeval overkomen? Wellicht kan Smart Letselschade jou helpen om jouw werkgever aansprakelijk stellen. 

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat jouw werkgever aansprakelijk is voor jou als werknemer. De werkgever heeft de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. 

Zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat de werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Doet zich een toch bedrijfsongeval voor? Dan moet de werkgever kunnen aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Jij als werknemer hoeft daarentegen alleen te bewijzen dat je het letsel hebt opgelopen tijdens jouw werkzaamheden. 

Heeft jouw werkgever geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen? Heeft hij onvoldoende veiligheidsinstructies gegeven of geen controle gehouden op de naleving van die veiligheidsinstructies? Dan moet jouw werkgever een schadevergoeding betalen voor alle (letsel)schade die jij als werknemer hebt opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval. 

Deze zorgplicht heeft de werkgever niet alleen wanneer jij op jouw werk bent, maar ook wanneer je thuis werkt. In deze gevallen kan de werkgever ook aansprakelijk zijn. De werkgeversaansprakelijkheid geldt niet alleen voor werknemers in loondienst, maar ook voor stagiaires, freelancers en zzp’ers.

Bedrijfsongeval

Wanneer er een ongeval plaatsvindt tijdens werktijd wordt dit een bedrijfsongeval genoemd. Daarbij kun je denken aan een val in de wasstraat of een ongeluk op de bouwplaats. Maar ook schade die je oploopt door een fout van een collega of een beroepsziekte valt onder deze categorie letselschade.

Letselschade door bedrijfsongeval claimen?

Als je slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, kun je vrijblijvend contact opnemen. We beoordelen dan aan de hand van de situatie of je jouw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor de door jou geleden (letsel)schade.

Stelplicht en bewijslast

Als hoofdregel bij werkgeversaansprakelijkheid geldt dat wanneer de werknemer kan bewijzen dat hij schade heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden, het aan de werkgever is om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Of  dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In veel gevallen zal het moeilijk zijn voor de werkgever om dit aan te tonen, omdat in Nederland sprake is van een grote mate van werknemersbescherming.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Hoe ga je het beste te werk om daadwerkelijk jouw schade vergoed te krijgen? Het volgende stappenplan kan je helpen:

  1. Licht jouw werkgever zo snel mogelijk in over wat er is gebeurd. Wellicht geeft hij aan om zelf jouw schade te vergoeden, dat is al een fijne start.
  2. Vraag collega’s om een verklaring. Maak foto’s of laat die maken. Verzamel bewijsmateriaal, want dit kan van pas komen als de werkgever niet tot vergoeding wil overgaan.
  3. Houd bij wat je aan extra kosten maakt, welk letsel je hebt en hoeveel inkomsten je mist.
  4. Als jouw werkgever aangeeft dat je contact kunt opnemen met diens verzekeraar of jouw werkgever wil de schade niet direct vergoeden, kunnen we de werkgever in samenspraak met jou aansprakelijk stellen.
  5. Begroot de schade. We brengen samen met jou de schade in kaart. De aard en ernst van het letsel, de leeftijd van het slachtoffer en de invloed van de letselschade op het verdere leven van het slachtoffer zijn factoren die verzekeraars meenemen in het bepalen van de hoogte van een schadevergoeding. Bewaar in elk geval concrete bewijsstukken van de gemaakte kosten.
  6. Kom tot overeenstemming met de verzekeraar van de aansprakelijke partij, in de meeste gevallen is dat dus de verzekeraar van jouw werkgever. Het goed kunnen motiveren van de aangehaalde bedragen is nodig om de verzekeraar ervan te overtuigen dat deze de schadeposten werkelijk vergoedt dienen te worden. Dit doen onze letselschadespecialisten voor je.

Heb je nog vragen over de werkgeversaansprakelijkheid? Of wil je graag ons advies? Neem dan gerust contact op.

Heb je letselschade opgelopen door een arbeidsongeval?

Wij adviseren je het ongeval zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij jouw werkgever, zodat deze indien dat nog niet is gebeurd, melding kan maken bij de Inspectie. Wij staan je graag bij in het verhalen van jouw schade op de werkgever en begeleiden je bij het proces.

Letselschade melden

Veelgestelde vragen

Wat kost een traject bij Smart Letselschade voor mij?

Onze service is geheel kosteloos voor jou als onze cliënt zijnde. Wij verhalen de kosten voor het traject ten alle tijden op aansprakelijke partij.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!