Moeder stelt zichzelf aansprakelijk voor schade van haar kind

Op 10 september 2018 heeft de Rechtbank Gelderland een interessante uitspraak gewezen. Een moeder stelt zichzelf aansprakelijk voor de letselschade die haar dochter lijdt. De rechter verklaarde voor recht dat de moeder aansprakelijk is voor alle door haar dochter geleden en nog te lijden schade. Waarom is dit bijzonder? En hoe kwam de rechter tot deze uitspraak? Dat leest u in dit nieuwsartikel.

Toedracht

De moeder en haar zesjarige dochter stonden bij een paardenwei. De dochter wilde de paarden in de wei een appel geven. De moeder stond dit toe, maar heeft de instructie gegeven dat zij voor het hek moest blijven staan en niet bij de paarden in de wei mocht komen. De moeder heeft echter daarna niet opgelet of het meisje deze instructie opvolgde. Vervolgens is het meisje de wei in gegaan en richting de paarden gelopen. Een van de paarden heeft tegen het hoofd van het meisje getrapt met ernstig schedel- en hersenletsel tot gevolg. Na verschillende operaties en revalidatie-inspanningen kan het meisje 30 minuten lopen. Zij heeft verlammingsverschijnselen, oogklachten en cognitieve klachten. 

Het geschil

De moeder stelt de bezitter van het paard aansprakelijk, maar ook verzocht ze de rechtbank te beslissen dat de moeder zelf aansprakelijk was voor de schade van haar dochter en dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar dekking dient te verlenen voor de schade. Ze geeft daarbij aan dat zij heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door haar kind toe te staan de paarden te voeren zonder begeleiding van een volwassene. Ze wist dat de paarden onberekenbaar en gevaarlijk zijn en dat een kind van 6 jaar niet in staat is dit gevaar goed in te schatten en daarnaar te kunnen handelen.

Beoordeling

De rechter oordeelt dat de ouder de ontwikkeling van het kind dient te bevorderen dat de ouder daartoe de nodige vrijheid moet laten. Risico’s zijn daarbij nooit uitgesloten. Echter, hierbij geldt een verhoogde drempel aansprakelijkheid, namelijk dat er ruimte moet zijn voor een persoonlijke ouderlijke afweging. Dit betekent niet dat de keuze van de ouder niet onrechtmatig kan zijn jegens het kind.

Dieren zijn gevaarlijk vanwege de eigen energie en het onberekenbare element. Een paard kan bij een klein en kwetsbaar kind ernstig letsel veroorzaken. De moeder heeft dit gevaar onderkend door te instrueren niet voor het hek te blijven staan en om niet de wei in te gaan. Vervolgens heeft ze niet opgelet of de dochter de instructies opvolgde. Ze heeft haar dochter zo welbewust blootgesteld aan het risico. Gezien de leeftijd van het kind mocht slechts een beperkt inzicht aan het gevaar en een beperkt vermogen om zich naar dit inzicht te gedragen verwacht worden.

De rechtbank acht het gevaar en de voorzienbare gevolgen van een ongeval zo ernstig en de veiligheidsmaatregel tegen dit gevaar dermate inadequaat dat het nalaten van de moeder zo onzorgvuldig wordt geacht dat zij daartoe in redelijkheid niet heeft kunnen komen.

Moeder kon de veiligheid niet volledig in handen geven van deze zesjarige dochter, maar had zelf op de daadwerkelijke naleving van haar instructie moeten toezien. Bezwaarlijk was dat niet.

Uitspraak

Gelet op bovenstaande verklaart de rechter dat de moeder aansprakelijk is voor alle door het kind geleden en nog te lijden schade in verband met het ongeval. De moeder is gehouden de schade te vergoeden. Aangezien de moeder een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dient deze dekking te verlenen.

Dit is een bijzondere uitspraak omdat een belangrijk uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij een ander hiervoor aansprakelijk is. In dit geval vallen de aansprakelijke partij en persoon die in beginsel toch al de schade zou moeten dragen samen.

Heeft u zelf letselschade opgelopen en wilt u bij worden gestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via deze pagina, zodat wij contact met u kunnen opnemen. 

Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur en donderdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 uur aan de Stationsweg 32 te Leiden.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!