Letsel na een bedrijfsongeval: hoe zorg je dat jouw werkgever de schade betaalt?

Een bouwvakker die vanaf een hoge steiger naar beneden tuimelt. Een pizzakoerier die tijdens werktijd van de weg af glijdt met zijn scooter. Een militair die gedurende zijn operatie in aanraking komt met gruwelijke oorlogsbeelden. Een collega die zijn kokend hete koffie omstoot die terechtkomt op de arm van een andere medewerker. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van bedrijfsongevallen die tot letselschade leiden. Dat letsel kan fysiek of psychisch van aard zijn. Bij fysieke schade kan je denken aan botbreuken of andere verwondingen. Psychische schade uit zich bijvoorbeeld in een posttraumatische stressstoornis of een andere vorm van pijn, verdriet of verlies aan levensvreugde.

De hieruit ontstane letselschade is mogelijk op de werkgever te verhalen. Voorbeelden van materiële schade zijn extra te maken kosten en het gemis aan inkomsten. Psychische - oftewel: immateriële - schade is minder eenvoudig in geld uit te drukken, maar ook deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Wanneer je een goede relatie met je werkgever hebt, kan het misschien lastig zijn om jouw werkgever te vragen jouw schade te vergoeden. Hoe pak je dit het beste aan?

Zorgplicht voor werkgevers

Iedere werkgever heeft een zorgplicht. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers, inclusief freelancers en stagiaires. Dit houdt in dat hij alle maatregelen moet nemen die nodig zijn om een bedrijfsongeval te voorkomen, ook wanneer je thuiswerkt of pendelt tussen huis en werk. Een werkgever moet instructies geven, toezicht houden, beschermingsmiddelen uitreiken en incalculeren dat werknemers niet altijd even voorzichtig zijn. Onder andere omdat die zorgplicht zo strikt is, hebben de meeste werkgevers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, kunnen zij daarop terugvallen en heeft het dus geen directe financiële gevolgen voor de werkgever zelf, met uitzondering van eventueel een eigen risico. Deze wetenschap kan de drempel om je werkgever aan te spreken al verlagen.

Stappenplan

Hoe ga je het beste te werk om daadwerkelijk jouw schade vergoed te krijgen? Het volgende stappenplan kan je helpen:

  1. Licht jouw werkgever zo snel mogelijk in over wat er gebeurd is. Wellicht geeft hij dan zelf aan jouw schade te vergoeden, dat is al een fijne start.

  2. Vraag collega’s om een verklaring. Maak foto’s of laat die maken. Kortom: verzamel bewijsmateriaal. Dit kan van pas komen als de werkgever niet tot vergoeding wil overgaan.

  3. Houd bij wat je aan extra kosten maakt, welk letsel je hebt en hoeveel inkomsten je mist.

  4. Als jouw werkgever aangeeft dat je contact op kan nemen met diens verzekeraar of jouw werkgever wil de schade niet direct vergoeden, kunnen wij de werkgever in samenspraak met jou aansprakelijk stellen.

  5. Begroot de schade. Wij brengen samen met jou jouw schade in kaart. De aard en ernst van het letsel, de leeftijd van het slachtoffer en de invloed van de letselschade op het verdere leven van het slachtoffer zijn factoren die verzekeraars meenemen in het bepalen van de hoogte van een schadevergoeding. Bewaar in elk geval concrete bewijsstukken van de gemaakte kosten.

  6. Kom tot overeenstemming met de verzekeraar van de aansprakelijke partij, in de meeste gevallen dus: de verzekeraar van jouw werkgever. Het goed kunnen motiveren van de aangehaalde bedragen is nodig om de verzekeraar ervan te overtuigen dat deze de schadeposten werkelijk vergoedt. Een verzekeraar is niet verplicht om alle aangevraagde posten te vergoeden.

Claim bij bedrijfsongeval

Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en dat geldt zeker ook op de werkvloer. Mocht je onverhoopt met een bedrijfsongeval te maken krijgen, neem dan vooral mee dat werkgevers doorgaans geen bezwaar hebben tegen het claimen van letselschade. De verzekeringen die zij hebben afgesloten, zijn er immers niet voor niets. En door je werkgever aan te spreken, voorkom je dat je dubbel slachtoffer wordt.

Wil je zeker zijn van een goede begeleiding bij jouw letselschadetraject? Onze letselschadespecialisten staan jou graag bij.

Naar het overzicht
R. de Jong

R. de Jong

Letselschadespecialist

06 - 12 92 15 23
rene@smartletselschade.nl 

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!