Wordt een schadevergoeding bruto of netto uitgekeerd, waar heb je recht op en met welke factoren wordt er rekening gehouden?

Als je door een ongeval letselschade hebt opgelopen en je hebt recht op een vergoeding van deze letselschade, vraag je je misschien af of dit een nettobedrag is of dat je hier nog belasting over moet betalen. En hoe zit het eigenlijk met het recht op toeslagen? Heeft het uitbetalen van de schadevergoeding invloed op de hoogte van deze toeslagen? Wij leggen je uit hoe dit zit.

Schadevergoeding bruto of netto

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de schadevergoeding die je ontvangt, is in principe een netto-uitkering. Je hoeft daar dus geen inkomstenbelasting over te betalen.

Hoe hoog is een letselschadevergoeding?

Hoe hoog een netto-letselschadevergoeding is, hangt af van verschillende factoren. Allereerst zijn er de werkelijk gemaakte kosten. Deze zullen van zaak tot zaak verschillen. De kosten die je als gevolg van het ongeval moet maken, komen (mits redelijk) voor vergoeding in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlies van inkomen, medische kosten en reiskosten. Ook de kosten voor hulp in het huishouden kunnen in aanmerking komen, mits je dit door het opgelopen letsel niet meer zelfstandig uit (hebben) kunnen voeren.

Naast de gemaakte kosten en ontstane schade, bestaat er recht op een smartengeldvergoeding. Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat je door het ongeluk ervaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysieke en/of mentale klachten. Van deze klachten is het duidelijk dat ze van invloed zijn op de kwaliteit van leven, maar het is lastig om er een prijskaartje aan te hangen. 

Toekomstschade

De schadevergoeding in letselschadezaken heeft niet alleen betrekking op het moment dat de schade ontstaat. In sommige gevallen moet er bij de berekening van de schade ook rekening worden gehouden met de verwachte schade voor de toekomst. Heb je bijvoorbeeld verlies van inkomen, dan berekent de letselschadespecialist in bepaalde gevallen de inkomensschade zelfs door tot de pensioengerechtigde leeftijd. De schadevergoeding die je ontvangt, is dan deels een vooruitbetaling van toekomstige schade. Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. de inflatie en het rendement op vermogen, zodat het geld ook echt de waarde van de daadwerkelijke schade vertegenwoordigt.

Rekenrente

Om er zeker van te zijn dat de letselschadevergoeding de toekomstschade volledig dekt, dient de schade te worden gekapitaliseerd. Hiervoor wordt de rekenrente gebruikt. De rekenrente is het verschil tussen de verwachte inflatie en het rendement dat het slachtoffer met de schadevergoeding kan behalen. Het berekenen van de rekenrente is een erg technisch verhaal. Het voert te ver om daar in deze blog heel diep op in te gaan. Wat goed is om te weten, is dat de rekenrente voor een schadevergoeding momenteel wordt berekend voor drie verschillende periodes: de eerste vijf jaar, de daaropvolgende vijftien jaar en de laatste periode (dit is de periode die daarna nog overblijft). 

Partijen in een letselschadezaak kunnen onderling zelf een rekenrente afspreken, hier kunnen onze juristen je bij helpen. Komen partijen er niet uit, dan moet de rechter de rekenrente vaststellen.

Belastinggarantie

De letselschadevergoeding is een netto-uitkering. Deze schadevergoeding kan door de belastingdienst worden gezien als inkomen, waarover belasting moet worden betaald (Box 1). Door het afgeven van een belastinggarantie wordt voorkomen dat er over de schadevergoeding inkomstenbelasting moet worden betaald. Als de Belastingdienst op een later moment nog vragen heeft over de uitgekeerde schadevergoeding, dan kunnen zij zich rechtstreeks tot de aansprakelijke verzekeraar wenden. Is de Belastingdienst op een zeker moment toch van mening dat er belasting moet worden betaald over de schadevergoeding, dan voert de verzekeraar de bezwaarprocedure. Is de uitkomst dat er toch belasting moet worden betaald, dan zal de verzekeraar hierin voorzien.

Wanneer Smart Letselschade de schade voor je afwikkelt, zorgen onze juristen ervoor dat er een belastinggarantie door de verzekeraar wordt afgegeven. Dit zodat je geen inkomstenbelasting moet betalen over de letselschadevergoeding.

Belastingaangifte & letselschadevergoeding

Met de ondertekening van de belastinggarantie wordt voorkomen dat er over de letselschadevergoeding inkomstenbelasting moet worden betaald. Van belang is om de ontvangen schadevergoeding niet op te geven in box 1 (inkomen), maar in box 3 (vermogen). In box 3 geef je al het spaargeld en de beleggingen op. Zeker wanneer het om “grote” bedragen gaat, kan het zo zijn dat je hierdoor boven de vermogensgrens uitkomt en je wel belasting in box 3 moet betalen.

Recht op toeslagen door een letselschadevergoeding

Boven een bepaald vermogen kan het ook zo zijn dat je geen recht meer hebt op huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. De schadevergoeding kan ervoor zorgen dat je boven die vermogensgrens komt en dat zou kunnen betekenen dat je ineens het recht op een bepaalde toeslag verliest. Daarom is het belangrijk dat hier op rekenkundig vlak goed naar wordt gekeken en dit wordt meegenomen in de schadeberekening. De juristen van Smart Letselschade zijn hierop alert.

Meer weten?

Wil je meer weten over de fiscale gevolgen van jouw letselschadevergoeding of heb je vragen over de rekenrente, neem dan gerust contact op met onze specialisten.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!