Inzage in de medische voorgeschiedenis bij letselschade

Als je letselschade oploopt, moet je kunnen aantonen dat de klachten door het ongeval zijn ontstaan. Alleen als dit is aangetoond kan er sprake zijn van een letselschadevergoeding. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de medische voorgeschiedenis van het slachtoffer op te vragen. De medische voorgeschiedenis is het gehele medische dossier van iemand. Aan het opvragen van de medische voorgeschiedenis zitten regels verbonden.

Medische Paragraaf uit Gedragscode Behandeling Letselschade

Letselschadespecialisten en verzekeringsmaatschappijen werken volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). In deze gedragscode is een bijlage opgenomen: de Medische Paragraaf. De Medische Paragraaf regelt het medisch beoordelingstraject en de omgang met medische informatie. Hierin staat onder welke voorwaarden de letselschadespecialist medische informatie mag opvragen. Hierbij geldt wel dat er terughoudend moet worden omgegaan met het opvragen van informatie en het medisch traject het slachtoffer niet onnodig belast.

Wanneer mag de medische voorgeschiedenis opgevraagd worden bij letselschade?

Een letselschadespecialist mag niet zomaar de medische voorgeschiedenis van een slachtoffer opvragen. Om te beginnen moet het slachtoffer hier zelf toestemming voor geven. Deze toestemming wordt vastgelegd in een medische machtiging. Met deze machtiging kan de letselschadespecialist vervolgens de huisarts benaderen en de gegevens opvragen.

Uiteraard moet er wel een aanleiding zijn om de gegevens op te vragen. Zo mogen alleen de medische gegevens verstrekt worden die in relatie staan tot het ongeval. Als iemand bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval zijn been breekt, dan is het in de meeste gevallen niet relevant om te weten of deze persoon al voor het ongeluk hoofdpijnklachten had. Het gaat dus alleen om de medische voorgeschiedenis van de klachten die meegenomen worden in het letselschadetraject.

Het opvragen van medische informatie is eveneens beperkt tot een periode van twee jaar voorafgaand aan het ongeval. Indien er aanleiding is om over een langere periode informatie te verzamelen, gelden er strenge eisen aan het opvragen van de informatie.

Het belang van het verstrekken van de medische voorgeschiedenis afwegen

Omdat de medische voorgeschiedenis voor de letselschadespecialist veelal onbekend is, kan het lastig zijn om gerichte vragen voor een arts op te stellen. Soms wordt dan het volledige medische dossier opgevraagd. Na ontvangst van de voorgeschiedenis zal de letselschadespecialist de informatie met je delen en de inhoud bespreken.

Als een huisarts twijfelt over het belang van het verstrekken van bepaalde informatie, zal deze dat overleggen met het slachtoffer. Een huisarts mag het medisch dossier overigens niet rechtstreeks aan de verzekeraar verstrekken, ook niet als er een medische volmacht is. Verder geldt dat alleen een medisch adviseur van de verzekeraar de medische voorgeschiedenis mag opvragen.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!