Letselschade & Smartengeld bedragen 2023

Je hebt letselschade opgelopen na een ongeval en wil graag weten waar je recht op hebt. Je vraagt je af welke bedragen je kunt claimen en wat de hoogte van die bedragen zijn. We hebben het allemaal voor je op een rijtje gezet, dus lees snel verder!

Letselschade en smartengeld bedragen 2023

Voor een aantal schadeposten zijn richtlijnen opgesteld. Dat betekent dat je voor die schadeposten een concreet bedrag aan schadevergoeding kunt eisen bij de verzekeraar. Het gaat hier om de volgende vormen van letselschade:

 • Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding.
 • Kilometervergoeding.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Zelfwerkzaamheid bij blijvend letsel.
 • Studievertraging.

We zullen hier deze letselschade bedragen voor 2023 per schadepost met je doornemen.

Letselschade bedragen ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding 2023

Hieronder vallen de kosten wanneer je, na het oplopen van letselschade, tijdelijk in het ziekenhuis moet verblijven of in een revalidatiecentrum moet verblijven om te herstellen. Hierdoor maak je extra kosten zoals voor bed- en ziekenhuiskleding en kosten om uw verblijf aangenamer te maken. Denk hierbij aan het huren van een televisie, films, boeken en tijdschriften, frisdrank, bloemen, fruit, extra telefoonkosten en parkeergeld voor de familie die op bezoek komt. Deze kosten dienen allemaal door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Bij het bepalen van de daggeldvergoeding wordt er gekeken naar de plek waar je bent opgenomen. Dus het ziekenhuis of een revalidatiecentrum. De bedragen zijn als volgt per locatie:

 • € 35,- per dag wanneer je bent opgenomen in het ziekenhuis.
 • € 18,- per dag wanneer je bent opgenomen in een revalidatiecentrum.

Zijn de kosten die je hebt gemaakt hoger dan bovengenoemde bedragen? En heb je daarbij geen extreme uitgaven gedaan? Dan moet het exacte bedrag worden vergoed. Het is wel van belang dat je dit kunt aantonen door middel van rekeningen en bonnetjes.

Letselschade bedragen kilometervergoeding 2023

Stel dat je door de opgelopen letselschade en de gevolgen van het ongeval meerdere keren naar een specialist in het ziekenhuis moet of naar een fysiotherapeut en een psycholoog. Dan ben je veel reiskosten kwijt aan deze bezoekjes. Alle reiskosten van en naar behandelingen voor jouw geleden letselschade, en andere belangenbehartigers waar je naartoe gaat door het ongeluk, dienen te worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Bij het bepalen van de kilometervergoeding wordt er gekeken naar welk vervoermiddel je gebruikt. De bedragen zijn als volgt per vervoermiddel:

 • € 0,33 cent per kilometer met een personenauto.

De kilometervergoeding voor een personenauto geldt voor de eerste 2.000 kilometer per jaar. Als je hierboven uitkomt, adviseren we om het schadebedrag concreet vast te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de vaste en variabele kosten die je maakt. 

Vaste kosten: WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting, vaste afschrijving en vast onderhoud.
Variabele kosten: Brandstof, onderhouds- en reparatiekosten, bandenslijtage, waardevermindering door het aantal gereden kilometers en parkeerkosten.

 • De daadwerkelijke kosten die je maakt met het openbaar vervoer of een taxi.

Taxikosten worden alleen vergoed als je hier een medische indicatie voor hebt gekregen of wanneer je geen eigen vervoer hebt en er geen openbaar vervoer stopt in de buurt van jouw huis.

Wij regelen ook hulp in natura. In samenwerking met andere partijen kunnen we bijvoorbeeld vaste vervoersdiensten regelen. Dan hoeven er geen bonnetjes te worden ingeleverd, maar wordt de taxi direct vergoed door de aansprakelijke partij.

Letselschade bedragen huishoudelijke hulp 2023

Wanneer je door jouw opgelopen letselschade huishoudelijke taken niet kunt doen, heb je recht op een schadevergoeding voor de huishoudelijke hulp die je krijgt. Het maakt niet uit dit professionele hulp is of familie en vrienden die je daarbij helpen.

Bij het bepalen van de vergoeding voor huishoudelijke hulp wordt er gekeken naar:

 • De mate van je beperking: licht, matig of zwaar. 
 • Je gezinssamenstelling. Ben je alleenstaand of een gezin met inwonende kinderen jonger of ouder dan 5 jaar. 
 • Wat je bijdrage was aan de huishoudelijke taken voor het ongeval.

De bedragen zijn als volgt per gezinssituatie wanneer je licht tot matig beperkt bent:

 • Alleenstaand: € 78,- per week.
 • Tweepersoonshuishouden: € 103,- per week.
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: € 193,- per week.
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: € 167,- per week.

De bedragen zijn als volgt per gezinssituatie wanneer u zwaar beperkt bent:

 • Alleenstaand: € 155,- per week.
 • Tweepersoonshuishouden: € 205,- per week.
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: € 387,- per week.
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: € 334,- per week.

Om het exacte bedrag te berekenen, wordt vervolgens gekeken naar jouw aandeel in de huishoudelijke taken voor het ongeval. Dit wordt door middel van een percentage vastgesteld: 25%, 50%, 75% of 100%. Als je voor het ongeval het grootste deel van de huishoudelijke taken op je nam, krijg je 75% van het normbedrag vergoed. Ben je juist veel van huis en neemt je partner daardoor het grootste deel van de huishoudelijke taken op zich? Dan krijgt je 25% van het normbedrag vergoed.

Deze bedragen gelden alleen voor de eerste drie maanden na het ongeval. Daarna wordt jouw situatie opnieuw beoordeeld. Als je dan nog steeds mantelzorg nodig hebt, heb je recht op een vergoeding van € 11,00 per uur. In overleg met de verzekeraar kunt je soms ook hetzelfde bedrag ontvangen waar je in de drie maanden hiervoor recht op had. Als je na deze drie maanden nog steeds hulp nodig hebt in het huishouden, moet de verzekeraar hier een redelijke vergoeding voor betalen. Het is lastig om hierover te onderhandelen. Je kunt dit daarom beter overlaten aan een ervaren letselschade specialist.

In plaats van deze vergoedingen kunnen we ook daadwerkelijk huishoudelijke hulp voor jou regelen die rechtstreeks door de wederpartij wordt vergoed.

Letselschade bedragen zelfwerkzaamheid 2023

Stel dat je voor het ongeluk alle reparatiewerkzaamheden aan je woning zelf kon doen. Als er een likje verf nodig was, deed je dat zelf en de tuin onderhield je ook met alle plezier. Deze dingen vallen onder zelfwerkzaamheid. Als je dat niet meer kunt doen door jouw letselschade, moet je daar andere mensen voor inschakelen. Hier krijg je ook een vergoeding voor. 

Zodra je weer bent hersteld, kun je deze klusjes weer zelf oppakken. Maar wat als je nooit meer helemaal geneest? Dan zult je altijd iemand anders moeten inhuren om deze klusjes te doen. Hiervoor zijn ook richtlijnen opgesteld.

Bij het bepalen van de vergoeding voor het verlies aan zelfwerkzaamheid wordt er gekeken naar:

 • De woning. Heb je een koophuis of woon je in een huurwoning.
 • Of je een tuin hebt.
 • De mate van onderhoud aan de woning en eventuele tuin.
 • Het type woning dat je hebt gekocht of huurt.
 • Hoeveel je zelf aan onderhoudswerkzaamheden deed voor het ongeval.

De bedragen zijn als volgt per type woning, met of zonder tuin en met alle onderhoud of weinig onderhoud:

 • Eigen woning met tuin en alle onderhoud: € 1.354,-.
 • Eigen woning zonder tuin en alle onderhoud: € 880,-.
 • Eigen woning met tuin en weinig onderhoud: € 677,-.
 • Eigen woning zonder tuin en weinig onderhoud: € 338,-.
 • Huurwoning met tuin en alle onderhoud: € 677,-.
 • Huurwoning zonder tuin en alle onderhoud: € 441,-.
 • Huurwoning met tuin en weinig onderhoud: € 338,-.
 • Huurwoning zonder tuin en weinig onderhoud: € 170,-.

Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op een twee-onder-een-kapwoning. Als je een ander type woning hebt, wordt dit bedrag vermenigvuldigt met:

 • 1,3 bij een vrijstaande woning.
 • 0,8 bij een rijtjeshuis.
 • 0,7 bij een flat of appartement.

Je eigen bijdrage aan de onderhoudswerkzaamheden voor het ongeval wordt wederom vastgesteld door middel van een percentage: 25%, 50% 75% of 100%. Deed je alle werkzaamheden zelf? Dan krijg je het volledige normbedrag uitgekeerd. Deed je alleen de klusjes aan de woning en binnenshuis, maar huurde je een tuinman in voor de tuin? Dan krijgt je 50% van het normbedrag uitgekeerd.

Ook hier kunnen we daadwerkelijke hulp regelen en worden voor de klussen zo ook de daadwerkelijke kosten vergoed. Deze normbedragen gelden voor de toekomst. Mocht je nooit meer herstellen, dan zijn dit bedragen voor de berekening van toekomstschade wanneer dit niet concreet te berekenen is.

Letselschade bedragen studievertraging 2023

Een ongeluk kan ervoor zorgen dat je een jaar studievertraging oploopt. Dit betekent ook dat je dan een jaar later pas de arbeidsmarkt op kunt en daardoor inkomsten misloopt. Dit geldt ook voor je kind als hij of zij gewond raakt door een ongeluk. Jijzelf of je kind hebben in deze situatie recht op een vergoeding voor de opgelopen vertraging.

Bij het bepalen van de vergoeding voor studievertraging wordt er gekeken naar je opleiding.

De bedragen zijn als volgt per opleiding:

 • Basisschool: € 6.675,-.
 • Vmbo en lbo: € 15.375,-.
 • Havo, vwo en mbo: € 18.700,-.
 • Hbo en wo: € 22.725,-.

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor maximaal een jaar studievertraging.

Smartengeld bedragen voor 2023

Smartengeld is een letselschade vergoeding die je krijgt voor de pijn en het verdriet dat is ontstaan door het ongeluk. Deze vergoeding is voor ieder slachtoffer anders, omdat het leed dat je hebt geleden persoonlijk is. De hoogte hiervan nooit van tevoren vast te stellen.

In de Smartengeldgids staan de recentste rechtelijke uitspraken over smartengeld bedragen in letselschadezaken. Een ervaren letselschade specialist zal deze gids altijd als leidraad gebruiken, omdat deze uitspraken als argument kunnen worden gebruikt in uw letselschadezaak. Onze letselschade specialisten hebben altijd de nieuwste Smartengeldgids tot hun beschikking.

Het smartengeld wordt berekend aan de hand van jouw specifieke situatie, de recente uitspraken uit de Smartengeldgids en de 7 letsel categorieën uit deze gids. We geven je per categorie een korte uitleg.

1. Gering letsel

Bij gering letsel kun je een week tot maximaal dertien weken klachten hebben. Voorbeelden hiervan zijn: schaafwonden, kleine vleeswonden, een lichte hersenschudding, kneuzingen en kleine botbreuken.

2. Licht letsel

Bij licht letsel kunt je gedurende een aantal maanden niet werken. Voorbeelden hiervan zijn: schade aan uw gebit, een uit de kom geschoten schouder, gebroken ledematen of andere skeletdelen, inwendig letsel en een lichte blijvende vermindering van uw zicht. 

3. Matig letsel

Bij matig letsel duurt de medische behandeling maximaal een jaar. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Gescheurde kniebanden.
 • Gecompliceerde botbreuken.
 • Verlies van (een deel van) je eigen gebit.
 • Een whiplash met blijvende klachten aan je nek.
 • Amputatie van een (deel van je) ledemaat.

Je herstelt van deze situaties niet volledig en krijgt te maken met een gering functieverlies van het aangedane lichaamsdeel.

4. Ernstig letsel

Bij ernstig letsel heb je maandenlang bedrust nodig en duurt de medische behandeling minimaal een jaar. Voorbeelden hiervan zijn: een korte tijd bewusteloos of in coma zijn geraakt, eenzijdige doofheid, een blijvende vermindering van je zicht, een ernstige verbrijzelingsfractuur, een beenverkorting, ernstig inwendig letsel of een ernstige whiplash. Je herstelt niet volledig en krijgt te maken met functieverlies van het aangedane lichaamsdeel.

5. Zwaar letsel

Bij zwaar letsel ben je in levensgevaar. Medische behandelingen en de revalidatieperiode kunnen enkele jaren duren en je kunt bijvoorbeeld je beroep niet meer (volledig) uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn: een langere tijd bewusteloos of in coma zijn geraakt, reuk- en/of smaakverlies en soms langdurig niet stabiel zijn op geestelijk niveau en/of veranderingen in je karakter. Er is geen uitzicht op herstel en je krijgt te maken met functieverlies van een of meerdere lichaamsdelen. 

6. Zeer zwaar letsel

Bij zeer zwaar letsel zal het dagelijkse leven nooit meer hetzelfde zijn en heb je levenslang medische begeleiding en controles nodig. Voorbeelden hiervan zijn: ernstige brandwonden, het verlies of functieverlies van een arm/been/hand of voet. Volledige blindheid, het verlies van vermogen om te spreken, een hoge dwarslaesie en een ernstig blijvende storing in het geestelijk vermogen en de geestelijke stabiliteit. Er is geen uitzicht op herstel en eventueel heb je een prothese nodig door het verlies van een ledemaat.

7. Uitzonderlijk zwaar letsel

Bij uitzonderlijk zwaar letsel heb je blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen. Je kunt nooit meer werken en moet in een verpleeghuis of psychiatrische inrichting worden verzorgd. Voorbeelden hiervan zijn: bijzonder zware brandwonden die het lichaam ernstig hebben misvormd. Niet meer of ernstig beperkt kunnen communiceren en een totale dwarslaesie. Ook hier is er geen uitzicht op herstel.

Wettelijke rente letselschade 2023

Je hebt als letselschadeslachtoffer recht op wettelijke rente over de schadevergoeding. Deze rente gaat in vanaf het moment dat je schade lijdt. De tegenpartij is je immers vanaf dat moment geld schuldig, maar u krijgt dit pas op een later moment.

Deze wettelijke rente krijg je niet automatisch uitgekeerd bij je schadevergoeding. Om deze rente te ontvangen, moet de letselschade specialist in de aansprakelijkstelling aangeven dat je hier recht op hebt. Het percentage hiervoor is variabel.

Heb je nog vragen of wil je graag persoonlijke advies op het gebied van letselschade bedragen? Neem dan contact op.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!