Meer veiligheid voor voetgangers

Voetgangers maken dagelijks deel uit van het verkeer, maar vaak worden ze over het hoofd gezien bij het nemen van verkeersmaatregelen. Toch zijn voetgangers een kwetsbare groep, die extra bescherming en aandacht nodig hebben. Hier bespreken we waarom voetgangers zo kwetsbaar zijn, hoe we kunnen investeren in het meer gaan lopen en hoe we de veiligheid voor voetgangers kunnen verbeteren.

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer

Voetgangers zijn een van de meest kwetsbare groepen in het verkeer. Ze hebben geen bescherming zoals automobilisten en zijn volledig afhankelijk van de oplettendheid van andere weggebruikers. Dit maakt voetgangers bijzonder kwetsbaar voor verkeersongevallen. Een kleine fout van een automobilist kan ernstige gevolgen hebben voor een voetganger. Voetgangers hebben geen beschermende uitrusting zoals autogordels. Bij een aanrijding zijn ze volledig blootgesteld aan de impact. Daarnaast kunnen voetgangers soms onvoorspelbaar gedrag vertonen. Denk dan aan plotseling oversteken of niet opletten bij het oversteken. Dit verhoogt het risico op ongelukken nog eens extra. Voetgangers zijn vaak minder zichtbaar, vooral in het donker of bij slecht weer. Dit leidt tot aanrijdingen omdat automobilisten hen dan te laat zien.

Investeren in lopen

Investeren in de infrastructuur voor voetgangers levert een grote bijdrage aan hun veiligheid. Er zijn verschillende manieren om te investeren in lopen. Allereerst maken veilige oversteekplaatsen, die goed gemarkeerd en verlicht zijn, het voor automobilisten duidelijk waar ze voetgangers kunnen verwachten. Daarnaast bieden brede en goed onderhouden stoepen voetgangers voldoende ruimte om veilig te lopen, zelfs bij druk verkeer. Het plaatsen van verkeersdrempels en het verlagen van de maximumsnelheid in gebieden met veel voetgangers vermindert ook de kans op ernstige ongevallen. Meer groenvoorzieningen, zoals parken en groene zones, moedigen mensen aan om te lopen en zorgen voor een prettige en veilige omgeving.

Veel cijfers blijven buiten beeld

Veel ongelukken met voetgangers worden niet geregistreerd omdat ze niet altijd leiden tot ernstige verwondingen die een ziekenhuisbezoek vereisen. Dit betekent dat de werkelijke grootte van het probleem vaak onderschat wordt. Het is belangrijk om alle incidenten, hoe klein ook, te registreren. Zo krijgen we een beter en volledig beeld van de risico's en kunnen er gerichte maatregelen genomen worden. ‘Onder registratie’ van kleine ongelukken draagt bij aan een onveilig gevoel bij voetgangers. Door beter gebruik te maken van beschikbare data kunnen gevaarlijke punten in kaart gebracht en aangepakt worden. Het is dus belangrijk om zelf ook ongelukken te melden bij de gemeente. 

Sociaal onveilig gevoel bij voetgangers

Naast fysieke onveiligheid, speelt ook het sociale onveiligheidsgevoel een grote rol bij voetgangers. Dit gevoel wordt veroorzaakt door donkere straten, gebrek aan sociale controle en de aanwezigheid van groepen die als bedreigend worden ervaren. Goede straatverlichting vermindert het sociale onveiligheidsgevoel. Voetgangers voelen zich veiliger in goed verlichte gebieden. Regelmatige controles, door bijvoorbeeld de politie, hebben een afschrikwekkende werking op crimineel gedrag en verhoogt het veiligheidsgevoel.

Zwakke verkeersdeelnemers beschermen

Zwakke verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers hebben extra bescherming nodig. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Verkeerseducatie is een belangrijke stap. Zowel voetgangers als automobilisten moeten goed geïnformeerd zijn over elkaars rechten en plichten. Verkeerseducatie op scholen helpt hierbij. Strikte handhaving van verkeersregels, zoals het geven van voorrang aan voetgangers op zebrapaden, is van groot belang. Ook het ontwerp van wegen moet zo worden aangepast dat de veiligheid van voetgangers voorop staat. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende ruimte moet zijn voor stoepen en oversteekplaatsen en dat er maatregelen moeten komen om de snelheid van het verkeer te verminderen.

Het vergroten van de veiligheid voor voetgangers is een moeilijke kwestie dat vraagt om een aanpak die passend is voor alle weggebruikers. Door te investeren in infrastructuur, beter gebruik te maken van data en aandacht te besteden aan zowel fysieke als sociale veiligheid, zorgen we ervoor dat voetgangers zich veiliger voelen op straat. Het beschermen van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers is niet alleen een kwestie van infrastructuur, maar ook van bewustwording en samenwerking tussen alle partijen op die op de weg zijn.

Ben je als voetganger betrokken geraakt bij een ongeval? We begrijpen als geen ander hoeveel impact dit heeft. Laat Smart Letselschade je verder helpen. We nemen alle werk uit handen en zorgen ervoor dat je een schadevergoeding voor je letselschade krijgt waar je recht op hebt. Neem gerust contact met ons op voor vragen en een vrijblijvend gesprek.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!