Amputatie

Amputatie Schadevergoeding

Bij onder andere een verkeersongeval of bedrijfsongeval kan het voorkomen dat één van je ledematen geamputeerd moet worden. Bijvoorbeeld wanneer je arm of been te lang bekneld zat, of om een infectie te voorkomen. Ook kan door een onveilige machine een deel van bijvoorbeeld je hand worden afgesneden of kun je bij een explosie op de werkvloer je ledematen verliezen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor je leven en als de wederpartij aansprakelijk is, kun je deze schade claimen.

Meld je letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wanneer is er sprake van amputatie?

Amputatie letsel komt het vaakst voor bij bedrijfs- of verkeersongevallen, waarbij dan amputatie optreedt van:

  • Delen van een arm.
  • Één of meerdere vingers.
  • Tenen.
  • Voet.
  • Het onderbeen.
  • Een deel van het bovenbeen.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Welke schade kun je claimen bij amputatie?

Wanneer je als slachtoffer van een ongeval geconfronteerd wordt met de amputatie van een of meerdere ledematen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor je leven. Je claim op de wederpartij bestaat uit immateriële schade alsmede materiële schade. Doordat de amputatie zo’n grote invloed heeft op je leven, is een smartengeld vergoeding voor amputatie relatief hoog. Maar ook bepaalde medische kosten en aanpassingen aan je woning kunnen voor rekening van de wederpartij komen: 

Medische kosten

Een groot deel van de medische kosten bij amputatie wordt uiteraard vergoed door je zorgverzekeraar, aangezien er sprake is van medische noodzaak. Daarnaast worden ook veel protheses door de verzekering vergoed, maar lang niet alle. De kosten voor een prothese die niet door je verzekeraar vergoed worden, kun je bij de wederpartij claimen. Wanneer er daarnaast ook nog cosmetische ingrepen nodig zijn om littekenweefsel te verwijderen, zijn dit ook kosten die wij voor jou bij de wederpartij kunnen claimen. 

Kosten buiten de WMO

Wanneer je één of meerdere ledematen moet missen door een ongeval, dient ook je woning aangepast te worden. Bijvoorbeeld met een aangepaste badkamer, bredere deuropeningen en verlaagde drempels. Hoewel deze kosten door de gemeente vergoed moeten worden in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), zullen niet alle kosten door de gemeente gedekt worden. Datzelfde geldt voor andere hulpmiddelen, zoals een rolstoel en bijvoorbeeld hulp in de huishouding of verzorging door derden. Deze kosten claimen wij bij de wederpartij. 

Verlies van zelfwerkzaamheid

Kun je door je amputatie niet meer alle werkzaamheden rond je huis uitvoeren? Of is het onmogelijk je boot of auto te onderhouden door de amputatie? Dan mag je hiervoor hulp van derden inroepen die wij voor jou zullen verhalen op de aansprakelijke partij. De in redelijkheid gemaakte kosten dienen levenslang vergoed te worden.

Letselschade door amputatie claimen?

Denk je in aanmerking te komen voor een vergoeding van de letselschade die je lijdt door de amputatie van ledematen na een ongeval? Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van je dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: je herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als je schade, door de wederpartij vergoed.

Meld je letselschade direct