Amputatie Schadevergoeding

Bij een verkeersongeval of bedrijfsongeval kan het voorkomen dat men een van uw ledematen moet amputeren. Bijvoorbeeld wanneer uw arm of been te lang bekneld zat, of om een infectie te voorkomen. Ook kan door een onveilige machine een deel van bijvoorbeeld uw hand worden afgesneden of kunt u bij een explosie op de werkvloer uw ledematen verliezen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor uw leven en daarom kunt u deze schade claimen bij de wederpartij.

 

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wanneer is er sprake van amputatie?

Amputatieletsel komt het vaakst voor bij bedrijfs- of verkeersongevallen, waarbij dan amputatie optreedt van:

  • delen van een arm;
  • één of meerdere vingers;
  • tenen;
  • voet;
  • het onderbeen;
  • een deel van het bovenbeen.

Welke schade kunt u claimen bij amputatie?

Wanneer u als slachtoffer van een ongeval geconfronteerd wordt met de amputatie van een of meerdere ledematen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor uw leven. Uw claim op de wederpartij bestaat dan ook voornamelijk uit immateriële schade. Doordat de amputatie zo’n grote invloed heeft op uw leven, is de smartengeldvergoeding voor amputatie relatief hoog. Maar ook bepaalde medische kosten en aanpassingen aan uw woning kunnen voor rekening van de wederpartij komen:

 

Medische kosten

Een groot deel van de medische kosten bij amputatie wordt uiteraard vergoed door uw zorgverzekeraar, aangezien er sprake is van medische noodzaak. Daarnaast worden ook veel protheses door de verzekering vergoed, maar lang niet alle. De kosten voor een prothese die niet door uw verzekeraar vergoed wordt, kunt u bij de wederpartij claimen. Wanneer er daarnaast ook nog cosmetische ingrepen nodig zijn om littekenweefsel te verwijderen, zijn dit ook kosten die wij voor u bij de wederpartij kunnen claimen.

 

Kosten buiten de WMO

Wanneer u een of meerdere ledematen moet missen door een ongeval, dient ook uw woning aangepast te worden. Bijvoorbeeld met een aangepaste badkamer, bredere deuropeningen en verlaagde drempels. Hoewel deze kosten door de gemeente vergoed moeten worden in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), zullen niet alle kosten door de gemeente gedekt worden. Datzelfde geldt voor andere hulpmiddelen, zoals een rolstoel en bijvoorbeeld hulp in de huishouding of verzorging door derden. Deze kosten claimen wij bij de wederpartij.

 

Verlies van zelfwerkzaamheid

Kunt u door uw amputatie niet meer alle werkzaamheden rond uw huis uitvoeren? Of is het onmogelijk uw boot of auto te onderhouden door de amputatie? Dan mag u hiervoor hulp van derden inroepen op kosten van de wederpartij. Deze kosten dienen levenslang vergoed te worden.

 

Letselschade door amputatie claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die u lijdt door de amputatie van ledematen na een ongeval? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw letselschade direct