Bekkenbreuk Schadevergoeding

Een bekkenbreuk zorgt voor veel pijn en er kan vrijwel niets aan gedaan worden. In sommige gevallen is het mogelijk om een bekkenbreuk te opereren, maar meestal is dat niet het geval. Heeft u bij een ongeval een bekkenbreuk opgelopen? Bekijk dan welke schade u kunt claimen bij de wederpartij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Hoe loopt u een bekkenbreuk op?

De meeste bekkenbreuken komen doordat iemand van de fiets of bromfiets afvalt bij een aanrijding of struikelt over een losliggende stoeptegel. Ook wanneer u uitglijdt op een natte vloer of met ijs bedekt trottoir kunt u een bekkenbreuk oplopen. Eigenlijk loopt u bij iedere val het risico op een bekkenbreuk. Voor ouderen die een val minder goed kunnen opvangen, is het risico groter.

Welke schade mag u claimen bij een bekkenbreuk?

De meeste bekkenbreuken komen doordat iemand van de fiets of bromfiets afvalt bij een aanrijding of struikelt over een losliggende stoeptegel. Ook wanneer u uitglijdt op een natte vloer of met ijs bedekt trottoir kunt u een bekkenbreuk oplopen. Eigenlijk loopt u bij iedere val het risico op een bekkenbreuk. Voor ouderen die een val minder goed kunnen opvangen, is het risico groter.

Medische kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt de meeste medische kosten voor bekkenbreuken. Medische kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed uit uw basis- of aanvullende verzekering, kunt u claimen bij de wederpartij. Smart Letselschade helpt u graag deze kosten in kaart te brengen en bij de wederpartij te claimen.

Kosten voor hulp bij bekkenbreuk claimen

Wanneer u bekkenbreukletsel heeft, is er meestal sprake van tijdelijke uitval. U kunt bijvoorbeeld het huishouden niet meer doen, niet meer zelf autorijden of voor de kinderen zorgen. Daarvoor heeft u dan hulp van derden nodig. Deze kosten maken deel uit van uw letselschade door de bekkenbreuk en kunt u claimen bij de wederpartij. Een aantal voorbeelden van dit soort kosten zijn:

  • huishoudelijke hulp;
  • hulp bij het klussen zoals het schilderen van uw woning;
  • hulp bij het onderhoud van uw tuin, auto of boot;
  • extra kinderopvang;

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Wanneer u andere hulp nodig heeft, kan deze ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Smartengeld

Immateriële schade, oftewel smartengeld, kunt u claimen als u pijn en verdriet heeft, of als u niet meer goed kunt functioneren als gevolg van uw bekkenbreuk. De hoogte van deze vergoeding hangt nauw samen met uw herstel: herstelt uw bekkenbreuk mooi en houdt u er geen beperkingen aan over, dan is de uitkering van smartengeld uiteraard lager dan wanneer u blijvende schade ondervindt.

Andere aspecten die meetellen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld zijn bijvoorbeeld of u uw hobby, werk, studie of rol in het gezin nog normaal kunt uitvoeren.

Letselschade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van letselschade door een bekkenbreuk? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct