Bekkenletsel Schadevergoeding

Bekkenletsel zorgt voor veel pijn en in de meeste gevallen is een operatie niet mogelijk. Bekkenletsel opereren kan maar in een beperkt aantal situaties. Heeft u bij een ongeval een bekkenletsel opgelopen? Ontdek dan nu welke schade u kunt claimen bij de wederpartij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Hoe loopt u bekkenletsel op?

Het meeste bekkenletsel komt doordat iemand van de fiets of bromfiets afvalt bij een aanrijding of struikelt over een losliggende stoeptegel. Ook wanneer u uitglijdt op een natte vloer of met ijs bedekt trottoir kunt u bekkenletsel oplopen. Eigenlijk loopt u bij iedere val het risico op bekkenletsel. Voor ouderen die een val minder goed kunnen opvangen, is dit risico groter dan bij jongere mensen.

Welke schade kunt u claimen bij bekkenletsel?

Bekkenletsel is vaak het gevolg van een verkeersongeval of een val over bijvoorbeeld een stoeptegel. Om de schade te claimen, moet er een andere partij verantwoordelijk zijn. Welke schade u precies kunt claimen bij bekkenletsel is in iedere situatie anders. Dit is sterk afhankelijk van uw letsel, hoeveel hulp u nodig heeft en hoe voorspoedig uw herstel verloopt.

Medische kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt de meeste medische kosten voor bekkenletsel. Medische kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed uit uw basis- of aanvullende verzekering, kunt u claimen bij de wederpartij. Smart Letselschade helpt u graag deze kosten inzichtelijk te maken en de claim bij de wederpartij neer te leggen.

Kosten voor hulp bij bekkenletsel claimen

Wanneer u bekkenletsel heeft, is er meestal sprake van tijdelijke uitval. U kunt bijvoorbeeld het huishouden niet meer doen, niet meer zelf autorijden of voor de kinderen zorgen. Daarvoor heeft u dan hulp van derden nodig. Deze kosten maken deel uit van uw letselschade door het bekkenletsel en kunnen geclaimd worden bij de wederpartij. Een aantal voorbeelden van dit soort kosten zijn:

  • huishoudelijke hulp;
  • hulp bij klussen zoals het schilderen van uw woning;
  • hulp bij het onderhoud van uw tuin, auto of boot;
  • extra kinderopvang;

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Wanneer u andere hulp nodig heeft, komt deze mogelijk ook voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld

Smartengeld, of immateriële schade, kunt u claimen als u pijn en verdriet heeft, of als u niet meer goed kunt functioneren als gevolg van uw bekkenletsel. De hoogte van deze vergoeding hangt nauw samen met uw herstel: geneest uw bekkenletsel mooi en houdt u er geen beperkingen aan over, dan is de uitkering van smartengeld uiteraard lager dan wanneer u blijvende schade ondervindt.

Andere aspecten die meetellen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld bij bekkenletsel zijn bijvoorbeeld of u uw hobby, werk, studie of rol in het gezin nog normaal kunt uitvoeren.

Letselschade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van letselschade door een bekkenletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct