Borstkasletsel Schadevergoeding

Door borstkastletsel kunt u minder mobiel worden, ademhalingsproblemen krijgen of slechter gaan slapen. De impact van borstkastletsel op uw leven is behoorlijk groot. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor het borstkastletsel, kunt u een schadevergoeding claimen. Smart Letselschade helpt u graag uw schade in kaart te brengen en de claim bij de wederpartij neer te leggen.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Waar moet u aan denken bij borstkastletsel?

Er zijn veel verschillende vormen van borstkastletsel, maar de meeste letsels die wij in deze categorie tegenkomen zijn:

  • gebroken of gekneusde ribben; 
  • geperforeerde longen; 
  • een klaplong.

Schade claimen bij borstkastletsel?

Ieder ongeval is uniek. Daarom is het lastig om vooraf te zeggen welke schade u bij de wederpartij kunt claimen. Bent u al met pensioen of liep uw kind borstkastletsel op, dan ondervindt u minder problemen en schade door borstkastletsel dan wanneer u bijvoorbeeld nog dagelijks naar het werk gaat, het huishouden doet of de zorg voor uw gezin heeft.

Iemand die niet (meer) werkt, lijdt namelijk geen financiële schade door arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van borstkastletsel. Ook bij een kind is de financiële schade erg klein.

Smartengeld

Iedereen met borstkastletsel heeft sowieso recht op vergoeding van de immateriële schade of smartengeld als een ander het letsel veroorzaakte. Hoeveel de smartengeldvergoeding precies is, bekijken we graag voor u.

De hoogte van uw schadevergoeding is ook erg afhankelijk van uw letsel en uw herstel. Een kort durende kneuzing vraagt om een andere compensatie dan borstkastletsel waarbij een rib uw long doorboorde. In het laatste voorbeeld zullen de ernst van de beperkingen langduriger en ernstiger zijn. Daardoor ontvangt u meer smartengeldvergoeding.

Medische kosten

De kosten voor ziekenhuisopname bij borstkastletsel worden grotendeels door uw ziektekostenverzekering gedekt. Blijkt uw verzekering niet alle medische kosten te vergoeden, dan kunnen wij deze bij de wederpartij claimen.

Huishoudelijke hulp of verlies zelfwerkzaamheid

Kunt u door uw borstkastletsel uw huishouden niet meer doen of uw huis of tuin niet niet meer onderhouden? Dan moet u daarvoor hulp inkopen. De kosten van deze hulp komen voor rekening van de aansprakelijke partij.

Borstkastletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schade door borstkastletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct