Dwarslaesie schadevergoeding

 Liep u een dwarslaesie op bij een ongeval? Of dit nu een volledige dwarslaesie is of niet: u komt in aanmerking voor een vergoeding van uw schade en letsel. Smart Letselschade helpt u graag de schade in kaart te brengen en deze te claimen bij de wederpartij. 

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wanneer is er sprake van een dwarslaesie?

Hoewel u bij een dwarslaesie waarschijnlijk denkt aan iemand die een volledige hoge dwarslaesie heeft, komen onvolledige of lage dwarslaesies ook voor. Een dwarslaesie ontstaat als gevolg van een breuk in het wervelkanaal. En het is van de plaats van de breuk afhankelijk hoe groot de schade is. Bij een volledige hoge dwarslaesie kunt u enkel nog uw gezichtsspieren bewegen, terwijl een lage dwarslaesie bijvoorbeeld het verlies van functionaliteit in uw onderlichaam tot gevolg kan hebben. Daarnaast is er bij een onvolledige dwarslaesie nog kans op het herstel van uw zenuwstelsel mogelijk.

Schade verhalen op wederpartij bij dwarslaesie?

Een dwarslaesie heeft vergaande gevolgen voor uw dagelijks leven. U kunt uw leven niet zomaar oppakken zonder ingrijpende aanpassingen te doen aan uw omgeving. Daarnaast komt u sneller weer in het ziekenhuis terecht vanwege complicaties zoals longontstekingen. Veel van deze kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar of de gemeente waar u woont.

Belangrijkste schadeposten bij dwarslaesies:

-    kosten van aanpassingen voor mobiliteit, verblijf, verpleging en verzorging;
-    medische kosten door extra ingrepen en behandeling van complicaties;
-    verlies van arbeidsvermogen;
-    schade door verlies van zelfwerkzaamheid;
-     smartengeld.

Kosten voor aanpassingen

Uw huis is niet ingericht op het leven met een dwarslaesie. Daarom moet uw woning worden aangepast voor u weer thuis kunt wonen. Zo zullen drempels lager en deuropeningen breder moeten en uw badkamer moeten worden verbouwd. Vaak worden deze kosten volledig vergoed door uw gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Met een dwarslaesie kunt u geen autorijden. Toch moet u regelmatig naar het ziekenhuis voor complicaties of behandelingen. Daarom is het nodig om aangepast vervoer te regelen.

Verpleging en verzorging zijn ook kosten waar u rekening mee moet houden

Met een dwarslaesie heeft u veel verzorging nodig. U kunt immers niet meer zelf in of uit bed stappen of uzelf volledig verzorgen. Daarom krijgt u te maken met kosten voor verpleging en hulpverlening. Een deel van deze kosten neemt uw zorgverzekeraar voor zijn rekening en daarnaast biedt ook de Wet Langdurige Zorg of een PGB van de gemeente uitkomst. Voor kosten waar u geen vergoeding voor krijgt, stellen wij de aansprakelijke partij verantwoordelijk. 

Smartengeld

Daarnaast komt u in aanmerking voor een vergoeding van de ‘gederfde levensvreugde’, de zogenaamde smartengeldvergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw situatie, maar er zijn letselschadezaken met een dwarslaesie bekend waarin de smartengeldvergoeding tussen de € 100.000,00 tot € 200.000,00 bedroeg. Wij helpen u graag met het claimen van uw smartengeld.

Schade door dwarslaesie claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schade door dwarslaesie? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw letselschade direct