Enkelletsel Schadevergoeding

Enkelletsel komt vaak voor bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en valpartijen door bijvoorbeeld losliggende stoeptegels. Houdt u hier klachten aan over? Dan heeft u recht op een letselschadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Enkelletsel laten vergoeden?

Bij ernstig enkelletsel, zoals een fractuur, wordt vaak een deel van de enkel vastgezet. Dit zorgt ervoor dat u minder pijn heeft, maar kan er ook toe leiden dat u mindervalide bent. Wanneer u overweegt een vergoeding voor uw enkelletsel te claimen, is het belangrijk dat u weet of u blijvende restbeperkingen heeft of niet.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer u een beroep heeft waarbij u veel moet staan of lopen, kan u naar aanleiding van uw enkelletsel arbeidsongeschikt raken. Vaak kunt u de kosten voor om- of bijscholing dan verhalen op de wederpartij, zodat u toch weer betaalde arbeid kunt verrichten. Hiervoor schakelen wij een arbeidsdeskundige in, die samen met u de mogelijkheden beoordeelt.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Ook als u uw werkzaamheden na herstel van uw enkelletsel wel kunt uitvoeren, bent u wellicht wel verhoogd economisch kwetsbaar. Dat betekent dat u, wanneer u onverhoopt werkloos zou worden, niet zomaar weer een nieuwe baan kunt vinden. Door uw enkelletsel kunt u immers niet alle werkzaamheden meer uitvoeren. Wij houden met deze mogelijkheid rekening wanneer we een claim bij de wederpartij indienen. Zo zorgen we ervoor dat ook op een later moment omscholing nog mogelijk is.

Andere kosten die u vergoed kunt krijgen

Met blijvend enkelletsel kunt u niet meer alles wat u voor het ongeval kon. Wij bekijken altijd welke schade u bij de wederpartij kunt claimen om uw leven zo normaal mogelijk door te laten gaan. Schadeposten die bij enkelletsel vaak voorkomen zijn:

  • kosten van aangepast schoeisel of inlegzooltjes;
  • verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid;
  • re-integratie, omscholing of bijscholing;
  • aanpassing in en rond de woning;
  • Enkelletsel claimen? hulp bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan huis, auto, tuin of boot.

Enkelletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade door enkelletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct