Schadevergoeding voor gehoorschade

Gehoorschade treedt vaak op bij langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus of bij een explosie. Beide komen het meest voor op de werkvloer. Daarom komt u bij gehoorschade in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Smart Letselschade helpt u door deze vergoeding voor u te berekenen en te claimen bij de wederpartij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wanneer is er sprake van gehoorschade?

Gehoorschade is een verzamelnaam. Er zijn dan ook verschillende typen gehoorschade. Veelvoorkomende voorbeelden van gehoorschade zijn:

  • een gescheurd trommelvlies;
  • tinnitus;
  • niet met beide oren hetzelfde horen;
  • gevoeligheid voor bepaalde geluiden;
  • geluiden vervormd horen;
  • minder goed kunnen horen.

Hoe wordt gehoorschade bepaald?

Een kno-arts is in staat gehoorschade goed vast te stellen. Maar de mate waarin iemand daadwerkelijk last ondervindt van gehoorschade in het dagelijks leven is lastiger te bepalen. Hiervoor moeten wij vertrouwen op uw verklaringen.

Veel gehoorschade kan draaglijker worden door geavanceerde gehoorapparaten. De kosten voor deze apparaten worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekering. Maar hoe geavanceerder zo’n gehoorapparaat is, hoe duurder. En dus wordt de kans dat uw verzekeraar uw gehoorapparaat volledig vergoedt kleiner naarmate uw gehoorschade complexer is. De kosten die de verzekering niet dekt, claimen wij daarom voor u bij de wederpartij.

Smartengeld voor gehoorschade?

Leven met bijvoorbeeld tinnitus (een aanhoudende ruis of toon in het oor) is vervelend. Daarom komt u in aanmerking voor een vergoeding van smartengeld. U heeft immers last van gederfde levensvreugde. Voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld moeten wij een schatting maken, omdat gehoorschade lastig te berekenen is. Daarom gaan we af op wat u ons vertelt over uw leven met gehoorschade en de klachten en gevolgen die u ervan ondervindt bij het bepalen van de smartengeldclaim. De bedragen die daadwerkelijk worden toegekend aan smartengeld bij gehoorschade variëren dan ook sterk.

Schadevergoeding voor gehoorschade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schadevergoeding voor gehoorschade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct