Hersenschudding Schadevergoeding

Bij een ongeval in het verkeer of op het werk kunt u een hersenschudding oplopen. Hoewel dit over het algemeen niet heel ernstig is, komt u wel in aanmerking voor een letselschadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is een hersenschudding?

Een hersenschudding ontstaat doordat u een klap of stoot tegen het hoofd krijgt. Uw hersenen worden daardoor letterlijk even door elkaar geschud. Meestal lopen de hersenen zelf daarvan geen blijvende schade op.

Vaak verliest u kort het bewustzijn en kunt geheugenverlies oplopen bij een hersenschudding. Andere symptomen zijn misselijkheid, hoofdpijn, braken, duizeligheid en wazig zien.

 

Lichte of zware hersenschudding?

Bij een lichte hersenschudding verdwijnen de meeste klachten na een paar weken weer vanzelf. U kunt uw leven dan weer als vanouds oppakken.

Als een zware hersenschudding heeft, kunnen de klachten soms wel zes maanden of nog langer aanhouden. Zijn de klachten na een jaar nog steeds aanwezig? Dan kan het zijn dat u hier levenslang last van heeft. Daarbij kunt u denken aan psychische klachten of concentratieproblemen.

Waar heeft u recht op bij een hersenschudding?

De vergoeding waar u recht op heeft bij een hersenschudding bestaat uit verschillende onderdelen. Wanneer uw hersenschudding ernstig is, kan er sprake zijn van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, of uitval voor het verrichten van werkzaamheden in de huishouding of in en rond uw woning en tuin. Jonge mensen hebben soms last van studievertraging vanwege geheugenproblemen door een hersenschudding. Samen met een arbeidsdeskundige bepalen wij uw schade en claimen deze bij de verantwoordelijke partij.

Medische kosten worden meestal volledig gedekt door uw zorgverzekering. Medische kosten die niet in uw zorgpolis opgenomen zijn, claimen wij uiteraard bij de wederpartij.

Smartengeld bij een hersenschudding

Naast vergoeding van de gemaakte kosten en gederfde inkomsten of studievertraging, heeft u misschien ook recht op smartengeldvergoeding. Dit is een compensatie voor het leed veroorzaakt door het letsel zelf of door de gevolgen van het letsel. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de ernst van uw hersenschudding.

Schade door hersenschudding claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schade door een hersenschudding? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct