Hersenschudding

Hersenschudding Schadevergoeding

Bij een ongeval in het verkeer of op het werk kun je een hersenschudding oplopen. Hoewel dit over het algemeen niet heel ernstig is, kom je wel in aanmerking voor een letselschadevergoeding als er een aansprakelijke partij is.

Meld je letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is een hersenschudding?

Een hersenschudding ontstaat doordat je een klap of stoot tegen het hoofd krijgt. Je hersenen worden daardoor letterlijk even door elkaar geschud. Meestal lopen de hersenen zelf daarvan geen blijvende schade op.

Vaak verlies je kort het bewustzijn of kun je geheugenverlies oplopen bij een hersenschudding. Andere symptomen zijn misselijkheid, hoofdpijn, braken, duizeligheid en wazig zien.

 

Lichte of zware hersenschudding?

Bij een lichte hersenschudding verdwijnen de meeste klachten na een paar weken weer vanzelf. Je kunt je leven dan weer als vanouds oppakken.

Als je een zware hersenschudding hebt, kunnen de klachten soms wel zes maanden of nog langer aanhouden. Zijn de klachten na een jaar nog steeds aanwezig? Dan kan het zijn dat je hier levenslang last van hebt. Daarbij kun je denken aan psychische klachten of concentratieproblemen.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Waar heb je recht op bij een hersenschudding?

De vergoeding waar je recht op hebt bij een hersenschudding bestaat uit verschillende onderdelen. Wanneer je hersenschudding ernstig is, kan er sprake zijn van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, of uitval voor het verrichten van werkzaamheden in de huishouding of in en rond je woning en tuin. Jonge mensen hebben soms last van studievertraging vanwege geheugenproblemen door een hersenschudding. Samen met een arbeidsdeskundige bekijken wij je schade en claimen deze bij de verantwoordelijke partij.

Medische kosten worden meestal volledig gedekt door je zorgverzekering. Medische kosten die niet in je zorgpolis opgenomen zijn, claimen wij uiteraard bij de wederpartij. Het is belangrijk dat jij aan je herstel kan werken. 

Smartengeld bij een hersenschudding

Naast vergoeding van de gemaakte kosten en gederfde inkomsten of studievertraging, heb je misschien ook recht op smartengeldvergoeding. Dit is een compensatie voor het leed veroorzaakt door het letsel zelf of door de gevolgen van het letsel. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de ernst van je hersenschudding.

Schade door hersenschudding claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van letselschade door een hersenschudding? Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van je dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: je herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als je schade, door de wederpartij vergoed.

Meld je schade direct