Kaakletsel Schadevergoeding

Bij ongevallen is kaakletsel niet ongewoon. Een kaak breekt snel, omdat uw kaak op een kwetsbare plaats op uw gezicht zit. Brak u uw onderkaak door een ongeval of geweldsmisdrijf? Dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Tot welke schadeposten leidt kaakletsel?

Bij kaakletsel is er vaak sprake van een gebroken onderkaak. Daardoor ontstaan er altijd medische kosten. De meeste medische kosten vergoedt uw zorgverzekeraar, maar als u aanvullende therapie of alternatieve medische behandelingen nodig heeft, dekken de meeste zorgverzekeringen die niet. Deze kosten claimen wij voor u bij de wederpartij.

Smartengeld is altijd aan de orde bij kaakletsel

Door uw kaakletsel kunt u een tijd niet normaal eten of spreken. Dat heeft grote invloed op uw leven en uw geluk. Smartengeld is daarom bij kaakletsel op zijn plaats. U heeft immers veel pijn en verdriet. Wij berekenen deze immateriële schade voor u en stellen de veroorzaker van uw ongeval hiervoor aansprakelijk.

Kaakletsel leidt ook tot materiële schade

Aangezien kaakletsel vaak betekent dat u enige tijd niet normaal kunt praten of eten, heeft dit gevolgen voor uw dagelijks leven. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk niet meer werken of loopt een studieachterstand op. Hoewel uw werkgever u tijdens uw herstel gewoon uw loon doorbetaalt, mist u misschien wel uw onregelmatigheidstoeslag of bonussen. Daarom berekenen wij ook altijd het verlies van arbeidsvermogen bij een kaakfractuur en claimen we deze bij de wederpartij. Voor een leerachterstand hanteren wij de Richtlijnen van de Letselschaderaad om een rechtvaardige tegemoetkoming te claimen.

Kaakletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die u ervaart door kaakletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct