Miltruptuur Schadevergoeding

Is uw milt gescheurd door een ongeval waar een ander aansprakelijk voor was? Een miltruptuur moet direct operatief worden behandeld, omdat dit een medisch noodgeval is. U loopt immers risico op inwendige bloedingen. Bij een miltruptuur door een ongeval heeft u dan ook zeker recht op een letselschadevergoeding. Smart Letselschade claimt deze graag voor u, zodat u zich kunt richten op uw herstel!

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Welke gevolgen heeft een miltruptuur?

U kunt in principe zonder uw milt, maar dit is niet helemaal zonder risico. Uw milt is immers een soort buffer tegen infecties. Vooral bij ongevallen met stomp buiktrauma komt een miltruptuur regelmatig voor. Wanneer uw milt verwijderd moet worden, kunt u sneller vermoeid raken en vatbaarder zijn voor infecties. Maar een gevolg kan ook zijn dat u uw huidige werk niet meer kunt uitvoeren en dus omgeschoold moet worden, of zelfs blijvend invalide raakt. De schadeposten die u bij een miltruptuur heeft, zijn uiteraard afhankelijk van uw letsel en uw herstel.

Verlies van arbeidsvermogen

Is uw milt naar aanleiding van de miltruptuur verwijderd, dan heeft u meer risico’s op infecties. Maar u zult ook sneller vermoeid raken. Dat kan zelfs zo erg zijn dat u uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen. Samen met een arbeidsdeskundige kunt u dan onderzoeken of omscholing uw re-integratie op de arbeidsmarkt mogelijk maakt. Daarbij loopt u het risico dat uw nieuwe baan een lager salaris heeft dan uw huidige. Of dat u arbeidsongeschikt raakt. Wanneer dat het geval is, is er sprake van verlies van arbeidsvermogen. Wij berekenen dit verlies voor u en claimen dit bij de aansprakelijke partij.

Schoolachterstand door een miltruptuur

Vermoeidheid kan ook invloed hebben op uw school of studie. Door extreme vermoeidheid kan er dan een behoorlijke vertraging ontstaan. Aan de hand van de Richtlijnen van de Letselschaderaad kunnen wij berekenen welke schade u door uw studie- of schoolachterstand oploopt. De hoogte van de vergoeding hiervoor is afhankelijk van het niveau van uw studie en uw vertraging. Zo betekent een jaar studievertraging op universitair niveau bijvoorbeeld een schade van zo’n 20.000 euro.

Schadevergoeding voor immateriële schade

Naast alle fysieke pijn door een miltruptuur heeft u ook verdriet door uw letsel. U maakt zich zorgen over uw toekomst, uw herstel en of u uw beroep of hobby ooit nog weer kunt uitoefenen. Wanneer dan blijkt dat u nooit meer helemaal de oude wordt, betekent dit opnieuw verdriet. Voor dit verdriet en de pijn die u ervaart na een miltruptuur, kunnen wij een smartengeldvergoeding voor u claimen bij de wederpartij.

 

Schade door miltruptuur claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade van uw miltruptuur? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct uw schade