Spraakstoornissen schadevergoeding

Lijdt u door een ongeval, waarvoor iemand anders aansprakelijk was, aan een spraakstoornis? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Smart Letselschade helpt u graag deze schade in kaart te brengen en te claimen bij de wederpartij.

Meld uw letselschade met als gevolg spraakstoornis 

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is een spraakstoornis

Lijdt u door een ongeval, waarvoor iemand anders aansprakelijk was, aan een spraakstoornis? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Smart Letselschade helpt u graag deze schade in kaart te brengen en te claimen bij de wederpartij.

Vergoeding voor gederfde levensvreugde bij een spraakstoornis

Een schadevergoeding voor gederfde levensvreugde wordt ook wel smartengeld genoemd. Als u zich niet meer kunt uiten, leidt dit tot verdriet en minder levensvreugde. Alleen dat is al voldoende om in aanmerking te komen voor een smartengeldvergoeding. Daarnaast heeft u waarschijnlijk ook nog recht op een vergoeding van andere posten.

Verlies van arbeidsvermogen of studievertraging

Door uw spraakstoornis zal er tevens sprake zijn van een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid. Dat kan ertoe leiden dat u zich moet laten omscholen, als u in uw huidige functie bijvoorbeeld veel moet spreken. Als er daarbij sprake is van minder perspectieven of kansen om carrière te maken, kan deze schade ook doorlopen in uw toekomst. Wij brengen al deze schade voor u in kaart en claimen die vervolgens bij de wederpartij.

Een spraakstoornis kan ook achterstand op school of in de studie veroorzaken. Ook deze kosten berekenen wij voor u. Dat doen we aan de hand van de Richtlijnen van de Letselschaderaad, waarin alle opleidingen en vertragingen zijn geclassificeerd.

Schade door een spraakstoornis claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die ontstaat door uw spraakstoornis? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is voor u kosteloos. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct